www.17maj.org

 

Demonstration d. 17. maj: Nej til Nedskærigner – Ja til velfærd og tryghed

 

Modtaget 11.05.06

Kære Venner

Mange har i den tid, vi har arbejdet med Mobiliseringen for et "Danmark vi kan være bekendt" hilst initiativet meget velkomment og efterlyst handling.

Det er der mulighed for nu, hvor der overalt i landet arrangeres demonstrationer d. 17.maj
Vi opfordrer til at gøre dagen så markant som mulig.


København
*    København
Demonstrationen starter på Kgs. Nytorv kl. 16.00. Hvorefter vi går over på Christiansborg Slotsplads, og fortæller regeringen hvad vi mener om deres velfærdsforringelser.

*    Program

*    Kgs Nytorv
Poul Erik Skov Christensen ­ formand for 3F
Jesper Johansen, studenterbevægelsen
Usma Andreasen ­ Forman, foreningen for etnisk ligestilling

*    Slotspladsen
Hans Jensen ­ Formand for LO
Lotte Tavlo Christensen - Tillidsrepræsentant, Valby Postkontor
Rosa Lund, elevbevægelsen
Dennis Kristensen ­ Formand for FOA
Der vil også være musik på slotspladsen,
Magtens Korridorer og Tobias Trier kommer og spiller,
og Genstart Danmark vil være konferrencier
Demonstrationen i København forventes at slutte kl. 19.30

*    Hillerød.
Der vil være en fordemonstration i Hillerød, på Torvet klokken 14.00 med korte talere, hvorefter der der vil være fællestransport med busser til Kgs. Nytorv.

*    Roskilde
Der vil være fordemonstration i Roskilde, på Hestetorvet ved stationen kl
14.00 med korte talere, hvorefter der der vil være fællestransport med
busser til Kgs. Nytorv.

*    PLS fordemonstration
Pædagogstuderende fra alle seminarier på Sjælland, går samlet i
fordemonstration fra Københavns Pædagogseminarium til Kongens Nytorv den 17. maj kl. 14:30.
Kom og vær med!
Arrangør: Pædagogstuderendes LandsSammenslutningÅrhus
Kom til Demonstration mod Regeringen velfærdsforringelser i Vennelystparken den 17. maj kl. 16.00
Taler: Hans Halvorsen Formand for LO-Århus, Jan Petersen Socialdemokratiet, Willy Søvndal MF SF, Rune Lund MF Enhedslisten, Anders Munk formand Byggefagene Århus, Kirsten Normann Andersen formand FOA Århus, Stine Skogberg politisk kasserer PLS og en fra DGS
Musik/underholdning: Big Mama Pimp And The Funky Ho´s, Per vers

*    Skive
Der køre busser fra LO-Skiveegnens kontor den 17. kl 14.00. Tilmelding senest den 15 kl 12.00 på tlf 97 52 03 89. For mere information kan LO-Skive kontaktes på tlf: 97 52 03 89

*    Viborg
Der køre busser fra Viborg til Århus fra tingvej (bag tinghallen) kl. 14.00. Tilmelding på tlf. 86 62 91 66, AOF, senest mandag den 15. kl 14.00.


Odense
*    Odense
På Fyn finder demonstrationen sted
den 17. maj kl. 16.00 på Flakhaven i Odense.
Vores kontaktperson er:
Helle Nielsen fra LO.

*    Transport fra Svendborg
LO Sydfyn tilbyder gratis bustransport fra
Svendborg til Flakhaven og retur.
Bussen kører fra
kl. 14.30 Arb.Landsbanks parkeringsplads i Svendborg
ca. kl. 15.00 Lidl i Ringe
kl. 16.00 Demonstrationen begynder i Flakhaven
kl. 18.00 Forventet afslutning og hjemkørsel
Tilmelding til den gratis bustransport er nødvendig.
Kontakt LO Sydfyns kontor på telefon 62 22 19 21
(hvis der er telefonsvarer på så indtal en besked),
eller via mail post [at] lo-svendborg.dk
senest den mandag den 15. maj kl. 12.00.
Alle fagforeninger opfordres til at bakke op om initiativet.

*    Transport fra Kolding til Odense
3F Kolding arrangerer transport i busser til Flakhaven i Odense den 17. maj. Busserne kommer til at køre fra 3F-Kolding, Sydbanegade 11, 6000 Kolding kl. 14.45, og tilmelding skal ske til 3F-Kolding på tlf. 7030 0908 senest torsdag den 11 maj kl.16.00.


Ålborg
Protestmøde mod regeringens velfærdsudspil Program 17. maj 2006, klokken 16.00 på John F. Kennedys Plads, ved stationen.
*    Program

Kl. 16:00 Velkomst Formand for Tillidsmandskollegiet i Aalborg Henrik Riise
Kl. 16:15 Hovedtaler Næstformand i 3F, Jane Korczak
Kl. 16:40 Underholdning Jonny Hefty
Kl. 17:00 Tale Formand for fælles elevrådet på Aalborg Tekniske Skole, Toke Nielsen
Kl. 17:10 Underholdning Jonny Hefty
Kl. 17:30 Tak for i dag. Formand for LO Aalborg, Kaj PoulsenProtestdemonstration - Formøde
Nu er det nok!

*    Tag kampen op mod regeringens velfærdsudspil.

I forbindelse med protestdemonstrationen mod regeringens velfærdsudspil onsdag den 17. maj 2006 vil Pædagogstuderendes LandsSammenslutning inviterer alle til en optakt til demonstrationen på
Pædagogseminariet i Aalborg, Hobrovej, 9000 Aalborg.
Optakten finder sted den 17. maj 2006 fra kl. 12.00 ­ 15.00
Hvor efter vi i samlet flok går ind til J.F. Kennedy Plads til den store landsdækkende demonstration.
*    Program

Kl. 12.00 ­ 13.00:    Oplæg om velfærdsudspillet ­ konsekvenserne for uddannelsen og det pædagogiske arbejde ­ ved BUPL og SL
Kl. 13.00 ­ 15.00:    Underholdning
²Lav dit eget banner²
Oplæg til debat ved Lasse Olsen (Enhedslisten)
Kl. 15.00 ­ 16.00:    Vi går i samlet flok igennem byen til J.F. Kennedys Plads.
Kl. 16.00 ­ 17.30:    J.F. Kennedys Plads
Hjælp os med at bevare SU¹en


Esbjerg
I Esbjerg starter vi demonstrationen klokken 16.00 på rådhuspladsen
Kontakperson:
Jens Egholm
tlf: 25 12 27 52
mail: jensep [at] gmail.comMed venlig hilsen
Lole Møller
Landssekretær

Socialpolitisk Forening
Dortheavej 61,3
2400 NV
tlf. 35 82 83 50
fax 35 82 83 58
email: Socpolfo@post.tele.dk
www.socialpolitisk-forening.dk

Følg selv med på www.17maj.org

                                                                                      

 

 

 
 

 

NYT fra MOBILISERINGEN

Nyhedsbrev  fra Mobiliseringen for

”Et Danmark vi kan være bekendt”

 

________________________________________________

 

2006 Maj                                                               nr. 11

_____________________________________________________________

 

Forhandlinger om velfærdsreformer

Netop nu forhandles der om Regeringens velfærdsudspil, som indeholder mange

sociale forringelser, som Den Alternative velfærdskommission vurderer er  helt unødvendige.

 

Denne opfattelse deles af en lang række elevorganisationer, fagforbund og indvandrerorganisationer, der slutter op aktionsdag d. 17. maj, der finder sted i København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

 

 

 

 

Skal velfærden rulles tilbage

- De aktuelle politiske velfærdsforhandlinger bliver afgørende for, om det for første gang lykkes Regeringen at afskaffe væsentlige velfærdsreformer og rulle velfærden tilbage, skriver en række medlemmer af den Alternative Velfærdskommission i en status over forhandlingerne.

 

Men det er ikke desto mindre det Regeringen lægger op til gennem forslagene om, at efterlønsalderen hæves med 3 år, mener de:

Forslaget er uacceptabelt, fordi det indebærer en drastisk forringelse af tilbagetrækningsmulighederne, som navnlig vil ramme kvinderne, de kortuddannede, de nedslidte og de arbejdsløse. Forslaget motiveres bl.a. med, at levealderen stiger, men er i realiteten helt ude af trit hermed: Restlevetiden for en 60 - årig forventes frem til 2021 at stige med op mod 1 år, mens regeringens forslag reducerer pensionsperioden med 3 år.”

 

Unødvendige forringelser

De mener velfærdsforringelserne unødvendige, fordi de offentlige kasser aktuelt bugner af et overskud på 60 mia. Og fordi der med den forventede fordobling af nationalproduktet frem til 2041 sagtens kan skabes finansiering af disse udgifter. Endelig vil væksten samtidig øge de erhvervsaktives forbrugsmuligheder stærkt.

Men først og fremmest er velfærdsforringelserne unødvendige, hvis der i stedet sættes målbevidst og ak-tivt ind på at øge beskæftigelsen for de 900.000 personer, som i dag er udenfor arbejdsmarkedet. En sådan vækst- og beskæftigelsesstrategi vil ikke blot øge velfærden, men også indbringe det offentlige et merprovenu i flercifret milliardklasse gennem sparede overførsler og forøgede skatteindtægter, mener medlemmerne af Den Alternative Velfærdskommission.

Men det kræver, at der skabes flere arbejdspladser, men det rummer Regeringens udspil ingen forslag til, konstaterer de.

 

Klinger hult

- De dele af velfærdspolitikken, der omhandler fx. socialpolitik, ligheds- og fordelingspolitik, forbigås i tavshed. Udspillet rummer ingen visioner for menneskelig velfærd og trivsel i fremtidens samfund og er i det hele taget blottet for indholdsmæssige og kvalitative bud på forbedringer af såvel den offentlige som den menneskelige velfærd, skriver de.

”Det klinger hult når fremtidens velfærd kun om-handler økonomiske incitamenter og investeringer i ar-bejdslivet. Investering i menneskers ressourcer og gode fælles løsninger indenfor uddannelse, sundhed og omsorg for børn og unge viser sig at være af helt afgørende betydning for et fremtidigt bæredygtigt sam-fund, der både sikrer gode menneskelige eksistensvilkår og økonomiske vækstbetingelser.

Regeringen taler om uddannelse og forskning i verdensklasse, men i realiteten handler det

om velfærdspolitik til dumpekarakter”, konkluderer de i den foreløbige status over forhandlingerne, som er underskrevet af:

Økonom, Cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund

- Professor Jesper Jespersen

- Professor Per Schultz-Jørgensen

- Cand. Polit. Preben Etwil

- Socialrådgiver, cand. Scient. Soc. Birthe Gamst

- Læge, Børne- og ungdomspsykiater Bente Rich

Medlemmer af Den Alternative Velfærdskommission. (brink)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borgere for et anstændigt Danmark

 

Mobiliseringen for et Danmark vi kan være bekendt får følgeskab af

Borgere for et anstændigt Danmark .

 

Gode, gamle danske værdier - det er dem, der forener de mange forskellige

foreninger, netværk og faggrupper, der siden jul har gjort opmærksom på, at

Danmark har et stort problem, hvis fremmedfjendske holdninger skal styre

dansk politik. Blandt mange forslag til et navn for det nye netværk er derfor nu

valgt: Borgere for et anstændigt Danmark.

 

Baggrunden for netværket er den landshøring om fremmedangst, flygtninges

forhold og asyllotteriet der blev afholdt på Brandbjerg Højskole den 24.-25.

marts. Søndag eftermiddag var en arbejdsgruppe samlet samme sted for at gå

videre i forberedelserne af det landsdækkende netværk, Organisationsform og

navn var de vigtigste punkter på dagsordenen. En forholdsvis løs

netværksstruktur vandt tilslutning. "Få paragraffer, stor synlighed, minimal

administration, megen aktivitet" hedder det!

 

Det navneforslag, der vandt størst tilslutning, blev valgt af flere grunde:

Hvad der begyndte som især en forfærdelse og indignation over den danske

asylpolitik fik med høringen på Brandbjerg en større bredde.

Navnet Borgere for et anstændigt Danmark dækker, at der nu må arbejdes

målrettet både med asyl- og flygtningepolitik, med de stramme

familiesammenføringsregler, der tvinger danskere til at bosætte sig med

deres ægtefælle i Sverige, og med vore værdier og holdninger til "den

brogede verden", som vi danskere er en del af. Anstændighed og

menneskelighed må ikke komme til kort!

Den senere tids oplysning og debat om asylcentre og den menneskelige

nedbrydning, der foregår der, viser, at mange danskere slet ikke er klar

over, hvilken umenneskelighed der er følgen af den førte politik.

 

Stiftende møde afholdes lørdag den 2. september på Brandbjerg Højskole.

Ved at lægge det stiftende møde efter sommerferien håber arbejdsgruppen på

stor tilslutning, både fra de foreninger, grupper og enkeltpersoner som

deltog i Brandbjerghøringen og gerne fra endnu bredere kredse, der er

bekymrede over skiftet i Danmarks omdømme fra at være en åben og tolerant

nation til at være et lukket sig-selv-nok-samfund.

Tanken er, at netværket kan styrke allerede eksisterende foreninger og

faggrupper, så de kan drage nytte af hinandens ekspertise og vinde synlighed

og slagkraft ved at samarbejde. Netværket skal ikke erstatte en eller flere

foreninger, men gavne alle deltagende grupper. Både enkeltpersoner og

foreninger kan indtræde i netværket.

 

Arbejdsgruppen for Brandbjerg-netværket

"Borgere for et anstændigt Danmark"

 

 

Sommermøde på kursuscenter Severin d. 14. - 16. august

Den nordiske velfærdsmodel - er udløbsdatoen overskredet?

 

Filosof, forfatter Peter Johannes Schjødt, Birthe Gamst og Per Schultz Jørgensen,

Den alternative velfærdskommission, Forskningsprofessor  Olli Kangas, SFI

Forskningschef Niels Ploug, SFI ,  Tore Nyseter, Norge, Peter Triantafillou, RUC

Forfatter og journalist Mikael Nyberg, Sverige, Professor Jørgen Goul Andersen,

Aalborg Universitet , Forskningslektor Hilda Rømer  Christensen , Preben Etwil,

Den Aternative Velfærdskommission, Karin Andersen, SV , Norge

 

Birgitte Bruun underholder sommermødet med PH og  Brecht.

 

 

Smagsprøve på kulturradikale sange før sommermødet

Oplev en aften, hvor Birgitte Bruun synger sange af den evigt aktuelle

samfundsrevser Poul Henningsen.

Torsdag 1. juni kl. 19.30

Pressen

Vester Voldgade 33, porten

København V

Pris: 95 kroner plus gebyr

Køb billetter via PolitikenBillet på www.politikenbillet.dk, hvor det er

muligt at bestille, betale og modtage billetter på en og samme tid.

 

Af Henrik Palle

Nogle gik måske og troede, at kulturradikalismen var død. Men sådan er det

ingenlunde. Den er stadig aktuel. Den borgerlige fløj tordner stadig mod den

pladderhumanistiske hob, som spreder deres farlige tanker i blandt andet

denne avis. Og de ting, som tusindkunstneren og samfundskritikeren Poul

Henningsen, kaldet PH, sagde i sine stedsegrønne sangtekster, har stadig

både vid, bid og relevans.Det kan man forvisse sig om ved at møde op, når skuespilleren,

 sangerinden og forfatteren Birgitte Bruun i selskab med et team af udsøgte danske jazzmusikere

- Christina von Bülow på sax og fløjte, Steen Rasmussen på klaver, Thomas Fonnesbæk på bas og

Mikkel Find bag gryderne - giver en række af PH's viser, der har melodier af folk som Bernhard

 Christensen, Kaj Norman Andersen og Torben Kjær, til bedste.Det er sange som den

sprudlende kærlighedserklæring til København 'Ta' og kys det hele fra mig', den

tænksomme 'I dit korte liv', den rygrankende 'Man binder os på mund og hånd' samt

den ætsende satiriske 'Den offentlige mening'. Og mange, mange flere, som de fleste

kender, elsker og kan nynne med på. Udover PH-sangene vil ensemblet også spille

nogle jazznumre uden sangledsagelse. Der er god grund til at glæde sig. For Birgitte

Bruun er en fremragende visesangerinde, der blandt andet har studeret hos den tyske

Brecht-fortolker  Gisela May og sangerinden Ruth Hohmann i Berlin.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumentation

Der er gode analyser og argumenter at hente til kampen om velfærdspolitikken.

 

Den alternative Velfærdskommissions  rapporter ”Velfærdssamfundets fremtid”

og Bæredygtig velfærd kan købes hos Socialpolitisk Forening: 35 82 83 50 eller

socpolfo@post.tele.dk. Rapporterne koster kr. 148,- + forsendelse.

 

Den findes også i en kort pixiudgave, som vi har kaldt Ingen velfærd uden menneskeværd.

 Den er gratis, dog skal der betales forsendelsesomkostninger.

 

10 skarpe om velfærd er "udsolgt", men kan hentes på www.socialpolitisk-forening.dk