22.05.06           
Borgere for et Anstændigt Danmark:
 
Dansk asylpolitik er både hoved- og hjerteløs.
 
  Borgere for et Anstændigt Danmark: Pressemeddelelse:
 
Dansk asylpolitik er både hoved- og hjerteløs.
 
- Børn, der lever sammen med psykisk syge forældre i en stue på 10 m2 - i årevis.
- Børn, der selv lider af angst og mareridt.
- Børn, der ikke lærer deres modersmål, fordi de lever i en babylonisk sprogforvirring.
- Børn, der er blevet frarøvet deres barndom og fremtid i ventetiden på danske asylcentre.
 
Den danske offentlighed har fået øjnene op for, at den danske asylpolitik er hjerteløs,
hedder det fra arbejdsgruppen for det nye landsinitiativ "Borgere for et Anstændigt Danmark". 
Stadig svarer integrationsministeren pr. automatik, at børnenes ulykkelige og traumatiserende forhold er forældrenes ansvar. 
De kan bare rejse hjem til Irak, Kosovo, Iran eller, hvor de nu stammer fra. Den danske regering vil hjælpe dem økonomisk 
med hjemrejse og repatriering.
 
Den danske offentlighed vil ligeledes snart få øjnene op for, at den danske asylpolitik ikke blot er hjerteløs, men også hovedløs,
hedder det videre fra arbejdsgruppen.
 
Den danske asylpolitik bygger nemlig på helt forkerte forudsætninger:
 
1. Lande, som ingen normale mennesker frivilligt vil slå sig ned i, og som det danske udenrigsministerium fraråder danskere at rejse til, 
fordi der hersker krig, borgerkrig eller der foregår etnisk udrensning og voldelig undertrykkelse, mener de danske myndigheder at
 afviste asylansøgere skal  tage tilbage til, blot de får penge for det.
 
2. Hvis folk behandles tilstrækkelig dårligt i asylcentrene, vil de rejse tilbage til hjemlandet (de såkaldte "motivationsfremmende foranstaltninger").
 
Integrationsministeriet nægter at erkende at det ganske enkelt er livsfarligt at tage til f.eks. Irak for en familie med børn. De forældre, 
der hellere lider alle trængsler i et dansk asylcenter sammen med deres børn, gør det, fordi de ved, at det er komplet uansvarligt at 
tage familien til Irak. Der vil børnene risikere at miste den ene eller begge forældre, søskende eller deres eget liv. De vil komme til et 
samfund, hvor tusindevis af Irakere har svært ved at få de basale, daglige fornødenheder som husly, mad og lægebehandling. Sidst, 
men ikke mindst, vil børnene være i fare for at blive udsat for kidnapning, hvilket allerede er sket for utallige irakiske børn. 
 
 
2
Integrationsministeriet vil heller ikke erkende, at den virkelig motivationsfremmende foranstaltning med henblik på tilbagevenden vil være:
 
At opbygge så stærkt et psykisk og fysisk overskud i asylansøgere og flygtninge, at de tør vende tilbage og være med til at 
genopbygge deres ødelagte og demoraliserede samfund. 
 
Det kræver både mod og overskud - og det får mennesker ikke gennem asylcentrenes utryghed, uforudsigelige og kaotiske 
forhold og den afgrund af angst og apati, det kaster mennesker ud i.
 
Det nødvendige fysiske og psykiske overskud opnås bedst ved normale og stabile boligforhold, arbejde og uddannelse 
samt opbygning af netværk og venskaber. 
 
Nordisk Råds undersøgelse af bosniske flygtninges tilbagevenden til Bosnien efter borgerkrigen viser, at der var langt flere 
bosniere, der vendte tilbage til Bosnien fra Norge og Sverige, hvor de hurtigt fik rigtige boliger, arbejdstilladelse og 
uddannelsesmuligheder, end fra Danmark, hvor de blev demoraliserede og initiativløse af i lang tid at skulle bo i midlertidige 
lejre og først sent fik normaliserede forhold. 
 
Den danske asylpolitik er baseret på den vrangforestilling, at asylcentrene er nødvendige, og at de barske forhold er 
"motivationsfremmende". Begge dele er forkert, viser undersøgelsen fra Nordisk Råd.
 
Den danske asylpolitik er hovedløs, for den bygger på falske forudsætninger. At der ikke for længst er stillet spørgsmålstegn 
ved dem, skyldes den fremmedangst, der i disse år er den drivende kraft bag den danske udlændinge- og integrationspolitik.
 
Det absolut bedste og mest rationelle tiltag vil være at nedlægge asylcentrene som opholdsteder for længere perioder. 
 
Et asylcenter skal kun være til akut brug. Således lyder ikke overraskende konklusionen fra "Borgere for et Anstændigt Danmark".  
Det nuværende system er både hjerte- og hovedløst, såvel som umenneskeligt og uanstændigt.
 
Det nye netværk "Borgere for et Anstændigt Danmark" vil bringe den danske udlændinge- og integrationspolitik tilbage på sporet, 
hvor vi kan kende vort gamle Danmark igen på en anstændig politik, en anstændig debattone og et anstændigt omdømme.
 
Netværket er udsprunget af flere forskellige faggruppers kritik af den førte asylpolitik, samt af medlemmer af en række initiativer 
og støttegrupper. Stiftende møde for netværket bliver afholdt den 2. september på Brandbjerg Højskole, hvor de mange grupper
 mødtes til landshøring tidligere på året.
-------

 

 

Personlig kommentar fra webredaktør Arne Hansen:… og pressemeddelelsen vil blive liggende her indtil asylpolitikken er blevet anstændig - uanset hvilken regering og hvilket folketingsflertal (eller EU) der måtte styre og legitimere den faktisk førte asylpolitik!