06.06.06
Pressemeddelelse fra Dansk Flygtningehjælp:
 
1000 FLERE flygtninge til Danmark årligt
 
Træk et nummer og se, om du kan få beskyttelse eller ej? Dansk Flygtningehjælp skyder med et flygt-ningelotteri på strøgene i København og Århus kampagnen 1000 flere i gang i dag. Tal under 500 giver gevinst i form af asyl - men den besked vil kun de færreste få. De fleste vil som virkelighedens FN-flygtninge få en nitte og besked om, at de desværre ikke får adgang til et sikkert land. 
 
Antallet af flygtninge og fordrevne stiger, men ikke i Danmark. Vi tager imod færre og færre, og løber dermed fra vores internationale ansvar. Er det det vi vil? Dansk Flygtningehjælp lægger med kampag-nen 1000 flere flygtninge spørgsmålet ud til danskerne.
 
Frem mod FNs Flygtningedag d 20. juni opfordrer Dansk Flygtningehjælp danskerne til at skrive under på, at Danmark bør tage imod 1000 flere af de såkaldte FN-flygtninge. Flygtninge, der i dag bor i lejre, hvor de ikke er i sikkerhed. Derfor har FN peget på at netop disse flygtninge har et særligt behov for at blive hjulpet til et tredjeland, fx Danmark.
 
"Vi tror, at danskerne gerne vil hjælpe flygtninge, hvis de bliver spurgt. Mange danskere hjælper gerne, når den der står foran dem, virkeligt har brug for hjælp. Og det er der ingen tvivl om, at FN-flygtningene har," siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.
 
Antallet af flygtninge, der selv finder vej til Danmark for at søge om asyl, er faldet fra over 12.000 i 2001 til 2.260 sidste år. Kun ca. 17 procent af ansøgerne fik asyl i 2005. 
 
Danmark tager i øjeblikket imod 500 FN-flygtninge årligt, det er det antal Dansk Flygtningehjælp me-ner, vi bør sætte op til 1500. Til sammenligning tog Sverige sidste år imod 1.801 FN-flygtninge mens Norge tog imod 842.
 
På verdensplan er der over 38 millioner flygtninge og fordrevne.
 
"Vi løber fra vores internationale ansvar, selvom vi netop er en af de nationer, der har råd og overskud til at gøre en forskel. Det giver ikke mening, og det tror vi heller ikke danskerne syntes. Derfor giver vi dem nu chancen for at give politikerne et praj om, at vi godt kan hjælpe mere," siger Andreas Kamm.
 
1000 flere-kampagnen skydes i gang med et flygtningelotteriet på Strøgene i København og Århus i dag. Samtidig sendes en web-kampagne af sted, der skal lede danskerne ind på hjemmesiden www.1000flere.dk   , hvor den enkelte kan skrive under på, at hun sagtens mener, Danmark kan tage imod 1000 flere flygtninge årligt.
 
Underskriftsindsamlingen stopper efter Flygtningedagen, hvorefter signaturerne bliver samlet og afleve-ret til Integrationsminister Rikke Hvilshøj.
 
Yderligere oplysninger:
*              Kvotelotteriet foregår fra kl. 14 - 16 på Strøget på Gl. Torv i København og på Strøget på Store Torv i Århus.
*              Læs mere på www.1000flere.dk 
*              Kontakt: Kommunikationschef Susse Maria Holst på 33 73 51 60 eller journalist Iben de Neer-gaard på 33 73 51 80.
 
 
16.06.06
Dansk Flygtningehjælp
Gi' "Overskudskage" på FN's Flygtningedag
FN's Flygtningedag d 20. juni markers i år med uddeling af "overskudskage". Frivillige over hele landet vil som et led i Dansk Flygtningehjælps kampagne 1000 flere flygtninge dele overskudskagen ud som et symbol på, at vi har overskud til at være gæstfri overfor mennesker i nød. De frivillige vil samti-dig samle de sidste underskrifter ind fra danskere, der støtter budskabet om, at Danmark bør have overskud til at tage imod 1000 flere FN-flygtninge om året.
 
Nikolaj Kirk har leveret opskriften på kagen, som frivillige fra hele landet bager og deler ud på gaden, på arbejdspladser og i skoler.
 
"Vi har fået rigtigt gode tilbagemeldinger fra mennesker, der har været glade for, at der var nogen, der slog et slag for flygtningene. Det er de mange frivillige, der bager og deler kager ud på Flygtningedagen bare endnu et godt eksempel på," siger Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm.
 
Antallet af flygtninge og fordrevne stiger, men ikke i Danmark. Antallet af flygtninge, der selv finder vej til Danmark for at søge om asyl, er faldet fra over 12.000 i 2001 til 2.260 sidste år. Kun ca. 17 procent af ansøgerne fik asyl i 2005. 
 
Dansk Flygtningehjælp har derfor frem mod FNs Flygtningedag opfordret danskerne til at gå ind på siden www.1000flere.dk for at skrive under på, at Danmark bør tage imod 1000 flere af de såkaldte FN-flygtninge. Flygtninge, der i dag bor i lejre, hvor de ikke er i sikkerhed eller ikke har udsigt til en værdig fremtid. Derfor har FN peget på, at netop disse flygtninge har et særligt behov for at blive hjulpet til et tredjeland, fx Danmark.
 
Danmark tager i øjeblikket imod 500 FN-flygtninge årligt, det er det antal Dansk Flygtningehjælp mener, vi bør sætte op til 1500. Til sammenligning tog Sverige sidste år imod 1801 FN-flygtninge mens Norge er i gang med at sætte kvoten op til 1500 flygtninge årligt.
 
"Ved at hjælpe en flygtning til Danmark, som ikke kan finde beskyttelse i nærområderne, er vi faktisk samtidig med til at hjælpe de mange, der bliver tilbage i nærområderne. Det handler om at vise de lande, der tager imod virkeligt, virkeligt mange flygtninge, at de ikke er alene om ansvaret. Ellers er der stor risiko for, at de i stedet kopierer os - styrker grænsekontrollen og afviser at hjælpe, og dermed lader flygtningene i stikken," siger Andreas Kamm.
 
Underskriftsindsamlingen stopper efter Flygtningedagen, hvorefter signaturerne bliver samlet og afleveret til Integrationsminister Rikke Hvilshøj.
 
Yderligere oplysninger:
*              Der bliver delt overskudskage ud i København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg, Vejle, Roskilde, Herning, Gentofte, Kerteminde, Allerød og Birkerød tirsdag d 20. juni mellem kl. 15.30 og 17.30.
*              Læs mere på www.1000flere.dk 
*              Kontakt: Kommunikationschef Susse Maria Holst på 33 73 51 60 eller kommunikationsmedarbejder Jesper Nissen 
 
 
Sidste:
 
Interview d. 15. juni 2006 med Susse Holst fra Dansk Flygtningehjælp på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060615susseholst1000flere64kbps.htm 
 
 
--