Jeg har fået lov af Tom Christian Blix (forfatteren) at publicere nedenstående tankevækkende (norske) kommentar til Jyllandspost-karikatur-krisen:

 

 

JEG BEKLAGER. – JP-karikaturtegningerne

 

Flere klassiske samfunnsvitere har formidlet tanker som er relevante i forhold til rystelsene vi opplever i kjølvannet av avisers billedfremstilling av profeten Muhammed:

   

Karl Marx skrev en gang at; "den til enhver tids herskende klasses tanker er de til enhver tid herskende tanker."

Jeg beklager at vestens herskende klasses tanker er slik at det skapes fiendebilder i vårt samfunn som resulteter i en så alvorlig etnisk polarisering og nedvurdering av muslimer at profeten Muhammed tegnes og at disse tegningene offenliggjøres.

 

Max Weber skrev at vestlig modernitetsutvikling ville føre til en avmystifisering av verden som blant annet ville innebære en svekkelse av religiøsitet og total dominans av rasjonalitet.

Jeg beklager at vi i vesten idag har kommet så langt i moderniteten at vi ikke bare er avmystifisert, men at noen av oss i tillegg ikke forstår og anerkjenner at andre har et annet forhold til religion enn oss.

 

Erving Goffman beskriver at en vesentlig del av oss menneskers sosiale liv er å ha roller som av og til  "redder ansikt" for medmennesker.

Jeg beklager at vi i vesten har mennesker som ikke bryr seg om dette, men på en arrogant måte handler helt motsatt ved å sette andre mennesker i forlegenhet og i vanskelige situasjoner.

 

Pierre Bourdieu skriver om hvordan pressen hevder å stå på barrikadene i kampen for ytringsfrihet gjennom deres anstrengelse som selvpålagt samfunnsvaktbikkje, mens realiteten er at de er styrt av markedsliberalismen og har lite annet fokus enn å tilfredstille sine annonsører.

Jeg beklager at moralen er kastet ut med katten og at vi fornærmer mennesker med et skinn av legitimetet i ytringsfriheten, mens den egentlige interessen er kapitalistisk profittjag.

 

 

Tom Christian Blix

Sandefjord

tom@ikk.no

 

(videresendt