26.06.06 kl 01 FRA Ulla Roder < b_u_r_2003@yahoo.dk  >

 

Asylsøger-begravelsesoptog tirsdag d. 27. juni kl 11 på Christiansborgs Slotsplads

 

De sultestrejkende Iranere på Christiansborg Slotsplads er ved godt mod.

Støt op om dette optog i anledning af  Majid Samaris begravelse på tirsdag.

 

KH Ulla.

 

Mahmoud Ghazvini < mkazvini@hotmail.com  > skrev:

 

    Fra: "Mahmoud Ghazvini" <mkazvini@hotmail.com>

    Til: b_u_r_2003@yahoo.dk

    Emne: asylsøger optog

    Dato: Sun, 25 Jun 2006 23:39:03 +0200

 

 

    Optog

    I anledning af Majid Samaris begravelse

 

    Og for protest mod regerings umenneskelige asylpolitik!

 

    Tirsdag d. 27 juni kl. 11

    Christiansborg Slotsplads

 

    Majid Samari, en 37 årige iransk asylsøger, som var flygtet til Danmark og

    søgte asyl og beskyttelse hos danske myndigheder, begik selvmord efter han

    fik afslag på asyl og da han fik besked på, at han vil blive sendt tilbage

    til Iran.

 

    Majid ønskede blot at leve i sikkerhed og leve et menneskeligt liv i et

    land, hvor man tilsyneladende respekterer mennesker og deres ret til at

    leve i fred og sikkerhed. Men Majid blev afvist og han blev tvunget til at ”

    vælge” døden frem for et liv med frygten for det, der kunne ske ham i Iran

    under det iranske islamiske regime.

 

    Majids mor kommer til Danmark for at begrave sin søn i det land, hvor sønnen

    søgte beskyttelse, men blev afvist. Majid måtte ikke blive i Danmark imens

    han var i livet. Nu efter døden, må han blive begravet i udkanten af en

    dansk kirkegård!

 

    De afviste asylsøgere, som frygter at vende tilbage til forfølgelse og

    tortur i deres hjemlande, eller nægter at vende tilbage til deres krigsramte

    lande, bliver enten tvunget til at tage tilbage eller skal de og deres børn

    bo på et asylcenter i ubestemt tid og under kummerlige forhold. Disse

    mennesker bliver frataget retten til at begynde en normal tilværelse i

    Danmark. En hel del af asylsøgeren kan ikke se andet alternative til de

    elendige forhold, som de befinder sig i i Danmark og på asylcentrene end at

    tage deres liv!

    Den umenneskelige danske asylpolitik, frygten for at blive sendt tilbage til

    det helvede, som asylsøgerne flygter fra, frygtelige forhold på de danske

    asylcentre, lange ventetid og uvidenhed om fremtiden er blandt de årsager,

    der ødelægger mange asylsøgere og deres børn i Danmark.

 

    Vis din solidaritet med Majid Samaris familie og venner og vis din protest

    mod den danske regerings asylpolitik.

 

    På vegne af Majids familie og alle dem, der støtter hans familie og

    asylsøgernes krav om en menneskelig behandling af dem og deres sager

 

 

 

    Organisationen for iranske flygtninge & De strejkende

    asylsøgere

    Mahmoud Ghazvini

    Masoud Sirvani

    Tel:0045 51603121

    0045 26519966

    mkazvini@hotmail.com

 

Bemærk også forrige email på http://www.arnehansen.net/060625iranskesultestrejkendeskravtilreg.htm