AF: Stig Dalager,

 

En flygtnings meningsløse død

 

 

[KOMMENTAR]
Hvem vil kunne forbinde statsministerens vision om 'globaliseringens menneskelige ansigt' med den afviste asylsøger Majid Samaris' død for egen hånd i et værelse i et asylcenter i Hanstholm

Et menneske dør alene, siger man, men i Danmark i disse tider er der mennesker, der ikke alene dør dobbelt alene, svævende i et tomrum i en afkrog af civilisationen, henvist til et bart værelse på en gang, der intet har med ordet 'hjem' at gøre. Deres død er samtidig en sidste absurd udvej i forhold til et umuligt valg, som et rigt og gennem pression og bureaukratiske manøvrer ligeglad samfund stiller dem over for: Rejs hjem og udsæt dig selv og din familie for livstruende risici eller lev videre her under vores fortsatte pression og i en asyllejrs ingenmandsland.

Mandag den 19. juni hang den 37-årige iransk-fødte asylansøger Majid Samari sig på sit værelse i Hanstholm Asylcenter.

Fredagen forinden havde han fået afslag på asyl og stod for at skulle sendes tilbage til Iran. I ugen før det 'vellykkede' selvmord havde han ifølge de øvrige beboere uden 'held' allerede en gang forsøgt sig med at tage livet af sig selv, men blev reddet. Under hans andet forsøg var der ingen redningsmænd, han var tværtimod blevet ladt alene på sit værelse.

I sådanne tilfælde taler døden og selvmordet sit eget tydelige sprog og modsiger definitivt nok så mange bureaukratiske vurderinger af manglende personlige risici forbundet med en 'tilbagesendelse til hjemlandet'.

På sin egen bitre og tragiske måde er en flygtnings selvmord i en asyl-lejr en sidste protest imod et samfund, der ikke kan og vil rumme det udsatte menneske, nemlig det menneske, der allerede én gang er flygtet fra et andet samfund i håbet om bedre tilstande.

Selvmordet er et signal om, at den verden som netop dette menneske bærer i sig, er hjemløs, og at de længsler, som netop det menneske repræsenterer ikke kan indfries.

I sådanne selvmord ligger en fortælling gemt om karakteren af de værdier, som det omgivende rige samfund dyrker og måske især ikke dyrker under en overflade af humanistisk og humanitær retorik.

Dagen efter Majid Samaris selvmord træder landets statsminister frem og gratulerer sig selv og den danske politiske verden med et "historisk" forlig, som - efter hans eget udsagn - frembærer "globaliseringens menneskelige ansigt". Dette forlig, som den politiske verden tildeler sig selv for at øge landets velstand, er efter statsministerens opfattelse efterlignelsesværdigt for andre lande, ja sætter Danmark i front i Europa.

Men hvor mange lande, som nu angiveligt har fået baghjulet af Danmark, vil kunne forbinde statsministerens vision om "globaliseringens menneskelige ansigt" med den afviste iranske asylsøger Majid Samaris' død for egen hånd i et afsides værelse i en asyl-lejr i Danmark? Hvor mange øjne skal lukkes på klem, og hvor mange ører skal halvvejs stoppes til og overdøves med retorik for at undgå at se og høre, at Danmarks ansigt i disse år netop ikke er såre menneskeligt, når det gælder globaliseringens mest udsatte skæbner. Aldrig har det været hurtigere og i flere henseender lettere at komme fra Iran til Danmark, aldrig før har Danmark blandet sig mere i Iraks og Irans interne forhold, men den iranske flygtning, der tror at Danmarks døre derfor er åbne for mennesker, som på den ene eller anden måde er i konflikt med de iranske magthavere, er ilde stedt.

En gang fandtes der et mere rummeligt Danmark med plads til de ungarske flygtninge i 1956 efter nedkæmpelsen af opstanden i Ungarn, de jødisk-polske flygtninge i 1969, da det kommunistiske regime under Gomulka gennemførte en anti-semistisk kampagne, de chilenske flygtninge i 1970'erne efter Pinochets magtovertagelse, selv mange flygtninge fra krigen i Eksjugoslavien i 1990'erne fandt landet plads til, men et eller andet er siden gået galt.

Med Danmark som eksempel er der noget, der tyder på, at et lands rigdom er omvendt proportionalt med et lands gæstfrihed. Jo større rigdom og velstand, jo mere snører hjertekarrene sig sammen.

Lad Majid Samaris tragiske død for egen hånd blive symbolet på, at Danmark nu har nået en grænse for sin selvtilstrækkelighed, og at de politiske beslutningstagere har svigtet. Det er nu helt og holdent både fagligt og journalistisk dokumenteret, at de menneskelige vilkår på de danske asylcentre er sygdomsfremkaldende, og at de i kombination med pressionsmidlerne i asyl-politikken driver flere mennesker til selvmord. Luk disse opbevaringsbeholdere og utidssvarende indretninger og lad deres beboerne få glæde af udstrålingen fra 'det menneskelige ansigt', som landets statsminister for øjeblikket vil have befolkningen til at tro på. Symbolet 'et menneskeligt ansigt' har først mening, hvis det ikke er forbeholdt de i forvejen privilegerede.

Stig Dalager er forfatter