København, 04.07.2006

 

 

Komiteen Flygtninge Under Jorden indkalder til fyraftensmøde på Christiansborg for at skabe opmærksomhed omkring den umenneskelige danske asylpolitik, som 6 iranske asylansøgere gennem en sultestrejke på slotspladsen sætter markant fokus på.


For at sætte mest muligt fokus på de afviste sultestrejkende iranske asylansøgeres situation indkalder Komitéen Flygtninge under Jorden til

 

FYRAFTENSMØDE på Christiansborg Slotsplads FREDAG 7. Juli kl. 16

 

Vi vil bidrage til at gøre offentligheden opmærksom på den barbariske praksis, der i dagens Danmark har status som gældende lov og dansk asyl-politik. En af de afviste iranske asylansøgere er i sin fortvivlelse blevet drevet til selvmord. De danske udlændingemyndigheders kynisme har også ved tidligere lejligheder haft fatale konsekvenser.

 

Den berygtede Arkan-sag er et gruopvækkende eksempel. Arkan blev efter selvmordsforsøg tvangsudsendt til Iran, hvor man gennem et par år blev underkastet meget barsk tortur, der har givet ham meget langvarige eftervirkninger. Vi kender denne makabre historie, fordi det lykkedes ham at flygte tilbage til Danmark. De fleste er ikke så heldige,

 

Intet lader til at påvirke de bureaukrater, der træffer beslutninger, som for de berørte flygtninge og asylsøgere har meget vidtrækkende konsekvenser. Der er formentlig intet andet end et folkeligt pres, der bliver så stærkt, at det ikke lader sig overhøre og afvise, der kan  tvinge den herskende magt til at praktisere et af sine egne slagord: Mennesket før systemet.

 

Mød frem på fredag og vær med til at tage et første beskedent skridt frem mod en anstændig behandling af mennesker - der er flygtet fra og ikke vil tilbage til - undertrykkelse og tortur.

 

Komitéen Flygtninge under Jorden

komiteen.fuj@get2net.dk

 

                                                                               København, 04.07.2006