05.07.06 Fra iranske afviste asylsøgeres 16. og 17. dag i SULTESTREJKE. - 8 logbog.

 

 

MÆLE OG DEMOKRATI.
 
 
Iran er truet, de iranske modstandere af det iranske præstestyre og asylansøgerne er også truede. Man begår ikke selvmord, som Majid, for ingenting, og de 5 iranere sultestrejker ikke for sjov.
 
Det er nu ikke deres eget liv,. de strejker for.  De ønsker en dansk human politik over for deres medmennesker. Det er et utroligt flot offer, de 5 yder.
 
Medier og politikere kan ikke taIe dem til tavshed, uden også at tie endnu mere af det danske demokrati i stykker.
 
.....
 
Der sker ikke meget på pladsen, meget nyt,  selvom mange enkeltpersoner og repræsentanter fra f.eks. Dansk Flygtningehjælp kommer forbi.  Kun et fåtal danskere kender vist til sultestrejken.
 
En norsk avis har været der og interviewet dem om politik, udvisninger, deres egne livshistorier.  En dansker vil sende stof til alle landet aviser.  Her til morgen blev et interview med Massoud bragt i Folkets Radio kl 10.
 
Iranerne for jævnligt lægetilsyn for symptomer.  En har smerter i nyrerne p.gr.a. sult og i flere af de sår, han fik tilbage i kurdiske oprør og krige mod det iranske præstestyre.   Flere har ondt i kroppen og bevæger sig langsomt. Men altid er gæster hjerteligt modtaget.  Nogle sover en del om dagen, men så er andre parate til at give en god samtale til bedste.
 
Jørgen Manniche
(NABORAPPORTER FRA FREDSVAGTEN)
 
 
 
Shariff vil stadig gerne have jer i tale. Derfor 
   send 
   jeres e-mail med støttemeddelelser og spørgsmål  
   til: 
   Shariff_Shoukri@yahoo.dk.
   
   Her på mailen fortsætter vi med meldinger fra de 
   seks gode de seks
   sultestrejkende iranere Asad Azizi, Kiumars 
   Masrour, Said Amini, Shariff
   Shoukri, Mohammed Reza Charlowli, Masoud Reisvand 
   og de 4 kvinder fra
   Sandholmlejren, som ikke selv kan sultestrejke og 
   være fysisk tilstede, da de er
   fastlåst i Sandholmlejren med deres børn, der 
   stadig lider under vores regerings
   asylpolitik. 
   
   Følg med her på mailen eller på www.bimarz.net.
   
   Du kan også kontakte:
   Organisationen for iranske Flygtninge
   Mahmoud Ghazvini
   Tel: 51603121
   mkazvini@hotmail.com
   www.bimarz.net
   
   Du kan skrive under mod regeringens umenneskelige 
   asylpolitik på 
   http://www.arnehansen.net/060624saetdinunderskrift1.doc   
   
   Se også hjemmeside for Flygtninge og Positiv 
   Fred: http://www.arnehansen.net/ 
   Dagbøger fra Slotspladsen og andre løbende informationer:
  
> http://www.arnehansen.net/060625iranskesultestrejkendeskravt
   ilreg.htm
   
   http://www.arnehansen.net/0606267.dagisultestrejke.htm
    
   http://www.arnehansen.net/060630sultestrekelogbog4.htm
    
   
   Udtalelse fra Enhedslistens AntiracistiskeUdvalg, 
   22.juni 2006:
  
> http://www.arnehansen.net/060624regasylpolkraenkermenret.htm
   
   MEDIERNE:
   http://www.indymedia.ie/article/76993 
   http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=4324733
   http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=4325301
   http://illegalt.mahost.org/print.php3?id_article=122
   http://illegalt.mahost.org/print.php3?id_article=122
   
   
I øvrigt kan man høre interview med 2 iranere 
 
Rauf H Zadeh på 
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060630raufhzadehunderskrifts64kbps.htm 
 
Og Mahmoud Ghazvini på 
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060626mahmoudhhazviniinhumasylpol64kbps.htm     
    
   -------------------