D. 20.07.06 Modtaget fra Karl Jacobsen < jacobsen_karl@yahoo.co.uk  >

 

Situationen omkring sultestrejken

                                                                                                                Kbh, 20. juli 2006  

 

Kære venner i antiracistiske og humanitære organisation-er. Her ved midnat torsdag/fredag går de afviste iranske asyl-ansøgeres sultestrejke ind i sin 33. dag. Og der er intet tegn til, at de danske myndigheder vil ændre holdning. Det gør vi heller ikke. 

               MANDAG 24. juli mødes vi kl. 13 inde på Chr-borg Slots-plads hos de sultestrejkende. Alle der har lyst går med hen for at hilse på flygtningenævnet og gøre opmærksom på Danmarks forpligtelser i forhold til internationale konventioner.

               33 dage er en temmelig lang periode at afholde sig fra at spise. Og vi er begyndt at blive bekymrede for de sultestrejk-endes helbred.

               Derfor sender vi denne opfordring om at styrke arbejdet til støtte for de sultestrejkende til alle relevante gruppering-er, som vi kan komme i tanke om. Og beder jer alle om at tæn-ke igennem hvilke kontakter I hver især har, som kan mobili-seres i denne sammenhæng.

               Såfremt myndighederne opretholder deres hidtidige afvisende holdning indkalder vi påny til demonstration - formentlig torsdag, se nærmere herom i medierne.

               Det ER nødvendigt at mobilisere langt bredere end vi hidtil har været i stand til det i sommervarmen med VM i fodbold og Tour de France; og hvor mange har været/er på ferie.

               Det seneste nye i forbindelse med  iranske asylansøgere er, at danske myndigheder beviseligt har udleveret person-identificerende oplysninger til iranske myndigheder.

 

                 Pressen kan kontakte Massoud på tlf  26 51 99 66

 

 

læs mere og følg med under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2

 

man kan også læse tidligere mails om asyl og flygtninge (efter d. 7.07.06) på http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html