Leif Bork Hansens brev til Hvilshøj om humanitær opholdstilladelse til de sultestrejkende

 og genbehandling af øvrige iranske asylsøgeres sag 

 

20.07.06 fra fra Leif Bork Hansen bork.hansen@mail.tele.dk

 

I forbindelse med at Ulla Røder og Leif Bork Hansen d. 20. juli 2006 kl. 10 var til møde i Integrationsministeriet afleveredes følgende skrivelse i ministeriet:

 

Lyngby den 20.juli 2006

Ministeriet for Flygtninge,

Indvandrere og Integration

Holbergsgade 6

1057 København K

Anmodning om humanitær opholdstilladelse til de sultestrejkende iranske asylansøgere

Mohammad Reza Chahardowli,Udl. nr. xxxxxxxxx

Sharif Shoukri, Udl. nr. xxxxxxxxx og

Said Amini, Udl. nr.xxxxxxxxx.

Samtidig anmodning om at de øvrige iranske flygtninges ansøgning om humanitær opholdstilladelse i Danmark genbehandles – på baggrund af de fremkomne oplysninger om den anvendte procedure for iranske asylansøgeres vedkommende i Danmark.

Haster!

Den 37 årige iranske asylansøger Majid Samavi hængte sig i asylcentret i Hanstholm den 19.juni 2006 efter at han om fredagen havde fået afslag på asyl. Majid Samavi er far til et barn

Samtidig begyndte iranske asylansøgere at sultestrejke i protest over den måde iranske flygtninge behandles på i dansk asylprocedure. Det tidspunkt, hvor mentale forstyrrelser og bevidstløshed indtræder – og med dødelig udgang – er rykket tæt på, hvis ikke der gribes ind nu.

Det drejer om følgende to afgørende procedurefejl for de iranske asylansøgeres vedkommende:

  1. Tvangsudsendelse af iranske asylansøgere afvises i Teheran af de iranske myndigheder. På trods af at de tilbagesendes til Danmark – afvist i Iran – tildeles de ikke humanitær opholdstilladelse i Danmark, men henvises til et ingenmandsland uden fremtid i Sandholmlejren.

Dette forhold blev jeg opmærksom på i forbindelse med mine besøg på den lukkede afd. af Sandholmlejren hos de iranske asylansøgere David Moghadam og hans mor Nosrat Farokzadeh(Parvane), Udl. nr. xxxxxxxxx (Jeg var blevet kontaktet allerede mens familien boede i Faaborg). David (f.23.april 1987) opholdt sig her med sin mor i 1 år – på nær syv dage, hvorefter de uden videre blev lukket ud. Uden nærmere begrundelse. Lukket ud sammen med andre iranske asylansøgere.

David Moghadam oplyste, at en kammerat var blevet tvangsudsendt af de danske myndigheder til Teheran, men dér afvist og sendt tilbage til den lukkede afd., hvor han efter 23 måneder i alt blev løsladt. Kort tid efter blev så andre iranske asylansøgere løsladt.

Via David Moghadam kontaktede den afviste iranske asylansøger, Mohammad Reza Chahardowli, mig og viste mig Flygtningenævnets afgørelse af 29 sep. 2005, til dokumentation for at han forgæves var blevet tvangsudsendt til Teheran(Kopi vedlagt, samt Mohammad Reza Chahardowli’s afgivne fuldmagt til af 27.februar 2006).

Mohammad Reza Chahardowli er en af de sultestrejkende. Jeg skal derfor anmode om at de danske myndigheder tager konsekvensen af at han forgæves er søgt tvangsudsendt, samt at dette også lægges til grund for genoptagelse for de andre iranske asylansøgere, der befinder sig i en lignende situation.

II. De danske myndigheder har udleveret fortrolige oplysninger til de iranske myndigheder i Teheran – altså til det land, hvorfra asylansøgerne er flygtet. Dette på trods af at asyl-proceduren i Danmark indledes med, at asylansøgeren får at vide,at de afgivne oplysninger er undergivet tavshedspligt.

I forbindelse med besøg hos de iranske sultestrejkende foran Christiansborg blev jeg opmærksom på dokukumenter, der viste, at de danske myndigheder har henvendt sig til myndighederne i Teheran og oplyst asylansøgeres navne(for 65 asylansøgeres vedkommende). Hermed bryder selv grundlaget sammen for asyl-proceduren for iranske flygtninge, idet de ikke længere kan have tillid til de danske asylmyndigheder.

Derfor har de iranske sultestrejkende flygtninge rejst et problem, som de danske myndigheder, herunder Integrationsministeriet, som den øverste ansvarlige instans, ikke kan undgå at tage stilling til.

Jeg skal derfor anmode om at sagen hastebehandles – og at den indførte ’asyl-praksis’ for iranske asylansøgere omgående bringes til ophør.

Med venlig hilsen

Leif Bork Hansen

Sognepræst

Rustenborgvej 5

  1. Lyngby
 

(videresendt af Arne Hansen

 

læs mere og følg med under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2

 

man kan også læse tidligere mails om asyl og flygtninge (efter d. 7.07.06) på http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html

 

(og om integration og etnsk ligestilling på http://secureid.org:8100/Lists/Integration/List.html )