Annmodning om humanitær opholdstilladelse til de sultestrejkende iranske asylansøgere

- og at de øvrige iranske flygtninges ansøgning om humanitær opholdstilladelse i Danmark genbehandles…

 

Friday, July 28, 2006 1:55 PM Modtaget fra Leif Bork Hansen <bork.hansen@mail.tele.dk>

 

Kære Arne

 

Sammen med Hardy Hansen, Formand for fred og forsoning - Mandela Center Danmark, samt tidligere medlem af folketinget og formand for SID, havde vi et møde i Integrationsministeriet  torsdag den 27.juli kl.10 for at tale de sultestrejkende iraneres sag. Det blev et vigtigt møde…

 

Samtidig sender jeg hermed den skriftlige henvendelse, der blev forelagt i ministeriet.

 

Med venlig hilsen Leif

 

 

 

Lyngby den 27. juli 2006

 

Ministeriet for Flygtninge

 

Indvandrere og Integration

 

Holbergsgade 6,

 

1057 København K

 

Fax: 33 11 12 39

 

Vedr. anmodning om humanitær opholdstilladelse til de sultestrejkende iranske asylansøgere

 

Mohammad Reza Chahardowli, Udl. nr. xxx

 

Sharif Shoukri, Udl. nr.xxx og

 

Said Amini, Udl. nr.xxx

 

Samtidig anmodning om at de øvrige iranske flygtninges ansøgning om humanitær opholdstilladelse i Danmark genbehandles – på baggrund af de fremkomne oplysninger om den anvendte procedure for iranske asylansøgeres vedkommende i Danmark.

 

Haster!

 

Ministeriet anfører i sit brev af 21.juli 2006 vedrørende de sultestrejkende iranere, at ansøgning om humanitær opholdstilladelse "ikke er indgivet inden 15 dage efter, at Udlændingestyrelsen (nu Udlændingeservice) har meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse".

 

Der foreligger således nu en ansøgning om humanitær opholdstilladelse for de politisk forfulgte sultestrejkende iranere.

 

"De strejkendes formål er at få opmærksomhed fra den danske offentlighed omkring afviste asylansøgere, der er så ekstremt bange for at blive returneret, at de begår selvmord", fastslår Helge Nørrung, der er advokat for én af de sultestrejkende.

 

I brev af 20.juli 2006 har jeg redegjort for Mohammad Reza Chahardowli’s sag. Han har siddet 23 måneder på den lukkede afdeling af Sandholm – og blev derefter uden videre løsladt efter forgæves at være søgt tvangsudsendt, men afvist af de iranske myndigheder.

 

Hvad angår Sharif Shoukri har han –oplyst overfor mig - været 12 år i krig og samlet op af FN i en flygtningelejr i Kurdistan i Irak, og derfra i 1990 sendt til Danmark. For den kriminalitet, han har begået i Danmark, har han som andre udstået sin straf. Han er fyldt med skudhuller i benene – og har indopereret platin i kroppen. Han er forgæves søgt udsendt. Det er 27 år siden han har set sin familie i Iran.

 

Hvad angår Said Amini har hans advokat Jens Bruhn Petersen oplyst overfor mig at han vil indbringe hans sag for FN’s torturkomite i New York.

 

I bestræbelserne for at få tvangsudsendt afviste iranske asylansøgere har de danske myndigheder taget kontakt til de iranske myndigheder i Teheran. Dette på trods af at selve asylproceduren i Danmark indledes med en erklæring om, at de afgivne oplysninger er underlagt tavshedspligt. Dette betyder at de iranske asylansøgere ikke længere kan have tillid til de danske myndigheder. Hvor opfattende disse brud på fortrolighed er over for iranske asylansøgere er ved at blive undersøgt..

 

Det kan ikke være de danske myndigheder ubekendt at f.eks. Sverige har taget konsekvensen af at afviste asylansøgere ikke kan sendes hjem og givet dem opholdstilladelse.

 

De iranske asylansøgere er ekstremt bange for at blive returneret og jeg skal anmode om at de iranske sultestrejkende ansøgning om humanitær opholdstilladelse hastebehandles, da det nu er blevet et kapløb med tiden, idet de i dag har sultestrejket 39 dage, med de tiltagende symptomer det medfører – inden i værste fald døden indtræder.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Bork Hansen

 

Sognepræst

 

Rustenborgvej 5

2800 Lyngby

 

(VIDERESENDTaf Arne H

Mere om sultestrejken på http://www.arnehansen.net/index2.htm#2  og hør autentiske optagelser og interviews på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/

Og mht tidligere og kommende emails  http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html

 

En deltager i gårsdagens demonstration d. 27. juli 2006 fortæller at situationen på slotspladsen var og  er desperat . Og de asylsøgende føler sig helt forladte og håbløse som følge af politikernes og almindelige danskeres blinde ligegyldighed , som vores folkekære afdøde digter Halfdan Rasmussen skriver er værre end torturen - uden at jeg har spurgt de sultestrejkende, som nu har prøvet begge dele!

Arne Hansen