Brev til Integrationsministeriet fra Leif Bork Hansen og Hardy Hansen

 

D. 3. august 2006 fra Leif Bork Hansen Leif Bork Hansen bork.hansen@mail.tele.dk

 

Hardy Hansen, formand for Foreningen Fred og Forsoning - Mandela Center Danmark, samt tidligere medlem af folketinget og SID-formand,  og jeg har anmodet om fornyet foretræde i Integrationsministeriet torsdag den 3. august kl.10 for at finde en løsning for de sultestrejkende iranere og for dem, på hvis de vegne de sultestrejker.

Med venlig hilsen Leif.

 

Her vil samtidig følgende henvendelse blive forelagt:

 

Lyngby den 3. august 2006

Ministeriet for Flygtninge

Indvandrere og Integration

Holbergsgade 6,

1057 København K

Fax: 33 11 12 39

Vedr. anmodning om humanitær opholdstilladelse til de sultestrejkende iranske asylansøgere

Mohammad Reza Chahardowli, Udl. nr. xxx,

Sharif Shoukri, Udl. nr. xxx og

Said Amini, Udl. nr.xxx.

Samtidig anmodning om at de øvrige iranske flygtninges ansøgning om humanitær opholdstilladelse i Danmark genbehandles – på baggrund af de fremkomne oplysninger om den anvendte procedure for iranske asylansøgeres vedkommende i Danmark.

Haster!

Det er på baggrund af, at den 37 årige iranske asylansøger Majid Samavi havde hængt sig i asylcentret i Hanstholm den 19.juni 2006– efter afslag på asyl – at de iranske asylansøgere indledte deres sultestrejke på slotspladsen for Christiansborg. Samtidig er det understreget af advokat Helge Nørrung, at de strejkendes formål er at få opmærksomhed fra den danske offentlighed omkring afviste asylansøgere, der er så ekstremt bange for at blive returneret, at de begår selvmord.

Krænkelser af menneskerettigheder i Iran er yderligere tiltaget efter præsident Ahmadinejads

overtagelse af magten i juni sidste år - med genoptagelse af stening til at ’disciplinere befolkningen’ samt ’henrettelser ved hængning af oppositionelle på offentlige steder’ (jf. ’Iranske sten’, leder i Politiken 2. august 2006).

I henvendelsen til ministeriet af 20.juli 2006 anførtes vedrørende proceduren for iranske asylansøgeres vedkommende:

I. Tvangsudsendte iranske asylansøgere afvises i Teheran. På trods af at de tilbagesendes til Danmark – afvist i Iran – tildeles de ikke humanitær opholdstilladelse i Danmark, men henvises til et ingenmandsland uden fremtid i Sandholmlejren.

II. De danske myndigheder har udleveret fortrolige oplysninger til de iranske myndigheder i Teheran. Dette på trods af at asyl-proceduren i Danmark indledes med, at asylansøgeren får at vide, at de afgivne oplysninger er undergivet tavshedspligt.

Siden mødet i ministeriet den 27. juli 2006 har jeg kontaktet Inge Genefke, internationalt anerkendt for hendes indsats gennem Amnesty International’s lægegruppe i Rehabiliteringscentret for torturofre, og hendes mand, professor Bent Sørensen, tidl. medlem af FN’s komitte mod tortur og den europæiske komitte mod tortur. De understreger i forbindelse med de iranske sultestrejkende asylansøgere, at det er imod alle konventioner at tilbagesende asylansøgere, hvor de risikerer at blive udsat for tortur.

De involverede iranske asylansøgere indtog i starten af sultestrejken te med sukker og fik således tilført energi, som er af afgørende betydning for hjernens stofskifte. De tilbageværende sultestrejkende har imidlertid gennem godt en uges tid kun indtaget vand og te. De får således ikke tilført energi overhovedet og kan snart reagere med bevidsthedssvækkelse og kredsløbskollaps.

Efter aftale med ministeriet - på mødet den 27. juli 2006 - har jeg kontaktet psykiater Bente Rich, der vil fremsende en rapport til ministeriet om de sultestrejkendes mentale tilstand.

 

Med venlig hilsen

Leif Bork Hansen

Sognepræst

Rustenborgvej 5,

2800 Lyngby

·  
Videresendt af Arne Hansen med tilføjelse at man kan følge med på http://www.arnehansen.net/index2.htm#2