D 6. august 2006 er følgende leder i Politiken:

Mørkemænd

Genoptag de iranske flygtningesager.

 

ER DEN danske stat skizofren? Eller bare hyklerisk? Det spørgsmål må man atter stille sig selv, efter at Flygtningenævnets formand, Bent Ove Jespersen, torsdag understregede, at der ikke er udsigt til en ændring i behandlingen af iranske asylansøgere.

Erklæringen kom umiddelbart efter den gode nyhed om, at en og måske flere af de sultestrejkende iranske flygtninge vil få udsat udrejsen til Iran.

For hvordan i alverden hænger det sammen, at Danmark på den ene side - med god ret - mener, at Iran er en trussel mod verdensfreden, og at den iranske præsident, Mahmoud Ahmadinejad, er en dødsensfarlig ekstremist.

Og på den anden side nægter at anerkende, at udviklingen i Iran er gået i den forkerte retning de senere år, og på den måde afviser at genoptage behandlingen af asylsagerne.

SVARET ER, at det overhovedet ikke hænger sammen. Præstestyret i Iran er blevet betydelig mere yderliggående og ekstremistisk i de senere år. Mindst seks iranske kvinder venter i disse dage på at blive stenet for utroskab.

Præsidenten truer Israel med ødelæggelse, og alt tyder på, at politiske aktivister og anderledestænkende bliver undertrykt endnu mere end tidligere. Så sent som i denne uge døde en tidligere studenterleder under en sultestrejke i protest mod de umenneskelige forhold i Evinfængslet.

Alt det ved regeringen og de danske flygtningemyndigheder naturligvis udmærket, og at man under de omstændigheder ikke vil genoptage iranske asylsager, er ikke bare moralsk forkert, men i modstrid med hele tanken bag asylsystemet.

Formålet med asyl er netop at beskytte mennesker, der ikke kan vende tilbage til deres hjemland uden fare for liv og lemmer, og det er derfor fuldkommen barokt, hvis myndighederne nægter at tage højde for den udvikling, der er i hjemlandet.

Når Iran er blevet betydeligt farligere for dissidenter, bør det som en selvfølge føre til en genoptagelse og revurdering af asylansøgningerne. Alt andet er ikke bare umenneskeligt, men i lodret modstrid med det internationale asylsystem, som Danmark trods de senere års stramninger stadig tilslutter sig.

 

Følg dansk asylpolitik under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2  og hør indslag under http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/  og man kan følge videresendte emails til flygtningevenner på  http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html