Sportstilbud hos Frederikshavn Multietniske Forening for 2006-2007 pr 26.09.06

 

Ordnet alfabetisk efter sportsaktivitet.

 

Badminton Ørnevejens skole aula onsdage kl 17-19 fra 23.08.06 til 27.06.07 undtagen 18/10 og 27/12 2006 og  21/02, og 4/4 i 2007

Samt Badminton på Munkebakkeskolens aula søndage kl 10-12 fra d. 20. august til d. 24. juni 2007

Undtagen 15/10, 22/10, 24/12 og 31/12 2006. Og 18/02, 25/02, ¼, 8/4 og 27/5 2007

Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231

 

Fodbold søndage kl. 17-19 i Bangsbostrand skoles Bangsbohal fra søndag d. 5. nov. til sø 20. maj 2007.

Undtagen 19/11, 26/11, 3/12, 17/12, 24/12, 31/12 2006. og 7/1, 14/1, 4/2, 11/2 og 8/4 2007

Henvendelse til Arif Ahmadhi tlf 30252916, arifahmadi390@hotmail.com

 

Gymnastik for kvinder og unge piger  i Hånbækskolens pigegymnastiksal lørdage kl. 15-16,30 og begyndende med d. 26 august og til og med 23. juni 2007
Henvendelse til Denistha Annalingam tlf. 98433813, denisthalingam2711@hotmail.com

 

Svømmeundervisning for piger/kvinder ved Lisa Sørensen i Munkebakkeskolens svømmesal  mandage kl. 17-19 - fra  2. oktober til 21. maj .

Undtagen 16/10, 25/12 2006. og 1/1, 19/2, 2/4 og 9/4 2007

Henvendelse til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com

 

Svømning for småbørnsfamilier lørdage kl. 10,30-12 i Hånbækskolen fra d. 26. august til d23. juni 2007. Undtagen 14/10, 21/10, 23/12, 30/12 2006. Og 17/2,  24/2,  31/3, 7/4, 26/5 2007

Henv. Ganesu Uthayakumaran kumarganesh35@hotmail.com

 

Svømning for mænd på munkebakkeskolen søndage kl 12-13,30 fra d. 20. august til d. 24. juni 2007 Undtagen 15/10, 22/10, 24/12 og 31/12 2006. Og 18/02, 25/02, ¼, 8/4 og 27/5 2007

Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231

 

Mor-barn svømning  i Hånbækskolens svømmesal lørdage kl. 15-16,30 fra d. 26. august til d 23. juni 2007. Undtagen 14/10, 21/10, 23/12, 30/12 2006. Og 17/2,  24/2,  31/3, 7/4, 26/5 2007

Henv. til Nishanti Alvision 98428847, alvision@hotmail.com

 

Svømning for kvinder og unge piger i Hånbækskolens svømmesal  lørdage kl 16,30-18 fra  d. 26. august til d23. juni 2007.  Undtagen 14/10, 21/10, 23/12, 30/12 2006. Og 17/2,  24/2,  31/3, 7/4, 26/5 2007

Henvendelse til Denistha Annalingam tlf. 98433813, denisthalingam2711@hotmail.com

 

Taekwondo-undervisning ved Shirindel Aziz tirsdage, og fredage kl. 16-18 i Hånbækskolens drengegymnastiksal – fra d. 22. august til 29. juni 2007.

(FMF har altså ikke fået torsdage men evt forhandle med hvem der har fået gymnastiksalene om torsdagene om man bruger salen  hele året?)

Henvendelse til Shirindel Aziz shirindels@yahoo.dk tlf 98422277 

 

 

 Afventer svar fra Melahat og Rahsan om man ønsker at fortsætte i skoleåret 2006-07 med:

Volleyball i privatskolens aula på torsdage kl 18-20 fra d. 24. august til d. 28. juni 2007????

Den ansvarlige bliver i så fald nok Melahat Koca Højrupsvej 54, 1mf  tlf  98435087

 

 

Specialt til de aktivitetsansvarlige:

 

Læs straks på http://www.arnehansen.net/060704kom.sportslokaler06-07s.3regler.jpg om retningslinjerne for brug af kommunens lokaler.

Her står bl.a at den aktivitetsansvarlige skal henvende sig mindst 5 hverdage inden første benyttelsesdag. Tlfnr til skolernes pedeller kan evt fås hos Arne Hansen

 

Generelt så er det vigtigt for FMFs økonomi og kassererens tidsforbrug, at de aktivitetsansvarlige ved genopstarten til efteråret vil være indstillet  på hurtigt at få nedskrevet navne, adresser, alder, tlf. og emails på deltagerne og give mig listerne så bestyrelsen kan sørge for at der bliver opkrævet medlemskontingent hos evt nye deltagere som ikke er medlem i Frh multietniske Forening.

 

Fortæl at det koster 5 kr pr times leje af gymnastiksale og 10 kr pr time for leje af aulaer og svømmesale , altså 20 kr for 2 timers svømning . Er der 10 deltagere bliver det altså 2 kr pr deltager pr gang . Har holdet bestilt 40 gange typisk så koster det altså 80 kr pr deltager. Dvs det er en underskudsforretning for Frh multietniske Forening, som derfor er afhængig af særskilt tilskud fra kommunen. (For 2005 måtte FMF betale ca 9.000 kr for leje af lokaler) Og bliver det stort som det blev for 2005 så risikerer vi at kommunen vil kræve medlemskontingentet sat i vejret  eller særskilt øget betaling for brug af sportslokalerne?. Derfor bør vi alle stå sammen om at alle er solidariske og betaler medlemskontingent så snart man bliver bedt om det.

 

OG hvis det viser sig at den sportsaktivitet som du er ansvarlig for ikke kommer i gang eller ikke kan køre videre, så er det vigtigt at give besked til Frh Multietniske Forenings ansvarlige og til kommunen (eller FMFs ansvarlige kan bedes videregive.

Og det er vigtigst at jeg /FMFsden ansvarlige for  kontakt til kommunen vedr. brug af  kommunens sportslokaler straks får besked hvis et hold helt stopper. Og især gælder det om at jeg får besked om ubrugte lokaletider, så jeg kan afmelde dem til kommunen .Og det skal altså ske inden d. 15. oktober

Med venlig hilsen

Arne i øjeblikket administrator af Frh Multietniske Forenings sportsaktiviteter i kommunale lokaler

Sønderjyllands Alle 35, tlf 98425542, post@arnehansen.net

 

Senest opdateret 26.09.06