Fra Elsebeth Gerner Nielsen <Elsebeth.Nielsen@ft.dk>

30. august 2006 19:57

...

Samråd vedr. Frederikshavn asylcenter

 

 Samråd

 

 

1) Ministeren bedes i et åbent samråd redegøre for lukningen af Frederikshavn asylcenter, herunder om hvad ministeren regner med det kommer til at koste staten at bryde kontrakten med den private udlejer.

 

2) Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen har valgt at afsætte nye penge til istandsættelse af en række asylcentre, når der står et top-renoveret asylcenter tomt i Frederikshavn. Et asylcenter, som det oven i købet koster staten penge at forlade?

 

3) Ministeren bedes oplyse om hun agter at lade rigsrevisionen undersøge statens økonomiske dispositioner i forhold til asylcentrene.

 

 

Baggrund for samrådet: DR oplyste d. 30. august, at den private udlejer af asylcenteret i Frederikshavn har sagsøgt staten for brud på en lejekontrakt og med et erstatningskrav på 18 millioner.

 

Spørgeren finder det i forvejen besynderligt, at Frederikshavn asylcenter blev lukket - set i lyset af, at det vurderes som et af de bedste i landet. Beslutningen virker ikke mindre besynderlig efter at det nu er kommet frem, at beslutningen koster staten mange millioner. 

 

Tilføjelse af Arne Hansen:

Læs mere om dansk asylpolitik under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2