SOS! Ali Al-Ghanemi, HF mønstereleven, skal overføres til udsendelsescentret Sandholm.
 
Kære medlemmer af Brandbjerg Netværket og andre flygtningevenner og ildsjæle i integration,
Her er en sag, hvor vi virkelig har brug for jer!
Ali har, på trods af næsten uoverstigelige forhindringer som flygtning og asylansøger, taget en HF eksamen med syv 11–taller og et gennemsnit på 9,5. Hans store ønske er at læse til ingeniør. 
 
Vær med til at støtte familien Al-Ghanemi fra Irak og hjælpe sønnen Ali Al-Ghanemi til en uddannelse og en fremtid, der vil være til glæde for både Danmark og Irak.
 
Fakta om Ali og familien Al-Ghanemi:
Ali Al-Ghanemi kom til Danmark i 2001 som 14-årig sammen med forældrene Kamala og Ihsan Adham Al-Ghanemi og storebroderen Mustafa. De flygtede fra Irak, da de havde modtaget trusler, fordi forældrene var modstandere af det daværende regime. De var bestemt ikke ”bekvemmelighedsflygtninge”, da de havde et dejligt hus i Irak og tilhørte den uddannede elite.                                   
 
De er i Danmark blevet flyttet fra det ene asylcenter til det andet. Nu bor de i Jelling, hvor de på grund af faderens alvorlige sygdom har ”fået lov” til at bo i en lille 2-værelses lejlighed i et anneks tilhørende Jelling asylcenter.
 
Ali står for en stor del af husholdningen samtidigt med sine studier. Da begge forældre er syge, er det Ali, der køber ind og gør rent. P.t. er han fysisk og psykisk uundværlig for forældrene, som kan blive i Jelling på grund af sygdom, men som har ”fået tilbud” om at følge med Ali til Sandholm, hvor de ikke kan få den nødvendige medicinske behandling. 
  
De er afviste asylansøgere i fase 3, dvs. at de til stadighed bliver konfronteret med myndighedernes krav om, at de "frivilligt" forlader Danmark. 
 
Som vi alle ved, er sikkerhedssituationen i Irak så dårlig, at de ikke kan tvinges til at rejse hjem. Og hvilke danskere ville i øvrigt frivilligt tage til Irak nu?
 
Ali tog i juni HF-eksamen.  Han fik, som nævnt, en flot eksamen: syv 11-taller og et snit på 9,5. 
 
Hans drøm er at studere til ingeniør (Danmark er i desperat nød for ingeniører), hvad han har de faglige forudsætninger for. Hans mor er i øvrigt også ingeniør. Men i Danmark har afviste asylansøgere ikke ret til statsunderstøttet uddannelse. For at få opholdsvisum til studieformål (og dermed tilladelse til 15 timers ugentligt arbejde, som firmaet Cowi allerede har tilbudt, hvis Ali får studie-opholdsvisum) skal han selv stille med det beløb, som studiet koster, dvs. 50.-70.000 pr. semester på DTU. Det beløb kan familien naturligvis ikke fremskaffe, så der foregår pt. en privat pengeindsamling for at dække det første semester, udsprunget af lokal støtte til Ali. Men på trods af store anstrengelser fra lokalsamfundet er indsamlingen meget langt fra det beløb.
 
Nu kræver de danske myndigheder, at Ali overføres til udsendelsescentret Sandholm. Angsten for tvungen udvisning, som familien har levet med dagligt siden afslag på opholdstilladelse 22. juni 2005, bliver nu med Alis overførsel til Sandholm næsten ubærlig for de i forvejen syge forældre. 
Og Ali, en ung mand som allerede har bevist sin begavelse, sit gå-på-mod, sit engagement og sit ønske om at bidrage til det samfund han lever i, hvad enten det er Danmark eller Irak, bliver nu dømt til en inaktiv og destruktiv tilværelse. Han bliver samtidigt også berøvet muligheden for at få en uddannelse, som ikke kun han, men også Danmark, må have en stærk interesse i, hvad enten han arbejder som ingeniør i Danmark eller som en god repræsentant for dansk uddannelse og udviklingsbistand i Irak.
 
Men, for en gangs skyld er der alligevel en mulighed for at vende en ulykkelig sag. Det kræver ”kun” penge og medmenneskers engagement (svært, men dog nemmere end at forandre udlændingeloven):
 
Mulighederne for et begynde et ingeniørstudium i Danmark har været oppe på et samråd med integrationsminister Rikke Hvilshøj. Det fremgår, at den eneste mulighed er at Ali selv, eller en privat støttekreds, finder midlerne til studiet.
 
Den private indsamling af penge til Alis studium har Karl Kristian Terkelsen som initiativtager. 
Hans adresse er: Vinkelvej 1, 7300 Jelling, e-mail: 
karlkt@post4.tele.dk
Til indsamlingen bruges følgende bankkonto: 
Jelling Sparekasse reg.nr. 9551 konto nr. 000 077 0094
 
Vi er sådan et rigt samfund, at det simpelthen må lade sig kunne gøre, hvis vi alle arbejder sammen. Vær med til at hjælpe familien Al-Ghanemi!
 
Du kan sende det vedlagte støttebrev til Integrationsministeren og/eller pressen. 
Hvis du er medlem af Brandbjerg Netværket, kan du bruge et brevforslag med netværkets brevhoved. Eller skriv dit eget brev til ministeren. Du kan f.eks. påpege, at regeringen selv igen og igen giver udtryk for, at Danmark har brug for kompetente folk med høj uddannelse. Hvad er argumentet imod, at det vil være klogt at investere i en ressourcestærk og lovende ung mand, lige meget hvor han kommer til at virke?
 
Eller måske har du en ide om, hvilke fonde eller enkeltpersoner Karl Kristian Terkelsen kan søge større beløb hos?
 
”Vi har ansvar,
ikke blot for hvad vi gør,
men også for, hvad vi undlader at gøre.”
 
Med venlig hilsen  
Bodil Hindsholm Hansen, 
Ordfører for Brandbjerg Netværket "Borgere for et anstændigt Danmark"
Udbynedervej 16, 8970 Havndal, tlf. 86 47 02 25

 

 

 

Integrationsminister Rikke Hvilshøj

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

og Integration

Holbergsgade 6,

1057 København K

 

                     

oktober 2006

 

 

Til Integrationsministeren

 

Vedr. Ali Al-Ghanemi, Vestervænget 14 st.tv. 7300 Jelling

 

Jeg har fået oplyst, at Ali Al-Ghanemi skal skilles fra sin familie i Jelling og overføres til  udsendelsescenter Sandholm inden den 13. oktober.

 

Jeg må på det kraftigste protestere mod beslutningen om at fjerne den 19-årige Ali fra sin familie. Hans forældre er begge vanskeligt stillet på grund af alvorlig sygdom; Ali er uundværlig i hjemmet, da han ordner det fysiske og praktiske i husholdningen for sine forældre såvel som at  være deres bindeled til det danske samfund. At overføre ham til Sandholm vil både splitte familien ad og være psykisk stærkt traumatiserende for hele familien, der flygtede fra Irak i 2001 og i de fem år siden er blevet flyttet rundt 11 gange i Danmark.

 

At overføre Ali til udsendelsescenter Sandholm tjener intet logisk formål, da familien ikke kan tvinges tilbage til Irak under den nuværende borgerkrigslignende situation.

 

Ali har taget HF-eksamen med syv 11-taller og et snit på 9.5. Han er dermed potentielt en ressourcestærk arbejdskraft, som regeringen efterlyser Han vil gerne læse til bygningsingeniør, som både Danmark og Irak har hårdt brug for. Så lige meget hvor han er, vil han i høj grad kunne bidrage til det samfund, han er en del af.

 

Aktuelt bliver der privat samlet et beløb ind med det mål, at Ali Al-Ghanemi vil kunne påbegynde et ingeniørstudium til gavn for det samfund, han er en del af, hvad enten det bliver Danmark på kort sigt eller Irak på længere sigt.

 

Har vi virkelig en regering, der hellere vil bruge penge på at nedbryde et menneske end at gøre ham i stand til at være en ressource for enten Danmark eller fremtidens Irak?

 

Med venlig hilsen

 

 

                                                                 (husk: navn og adresse)