Fra skriBENT <skribent@dahljensen.info>

 

København, den 10. oktober 2006

 

Stiftsudvalg anbefaler Folketingets Integrationsudvalg

at give afviste irakiske asylansøgere opholdstilladelse i Danmark

 

En delegation fra Københavns Stiftsudvalg for Etniske Minoriteter har tirsdag den 10. oktober kl. 15.30 foretræde for Folketingets Integrationsudvalg, fordi udvalget finder det påkrævet at gøre opmærksom på den yderst vanskelige situation mellem 500 og 550 afviste irakiske asylansøgere i dag befinder sig i på danske asylcentre.

 

En række præster og lægfolk fra Københavns Stift er blevet konfronteret med nogle af de menneskelige konsekvenser, der er forbundet med at lade irakiske asylansøgere, som i gennemsnit har boet på asylcentre i Danmark i knap fem år - heriblandt børn og ældre - fortsat opholde sig i udsendelsescentre. Selv om de afviste irakere underlægges motivationsfremmende foranstaltninger som fratagelse af kost- og lommepenge og meldepligt hos politiet, rejser de ikke tilbage. I stedet bliver mange syge og ude af stand til at tage vare på sig selv og deres børn. I lyset af den tilspidsede politiske og humanitære krise i Irak med månedlige civile tabstal på over 3.500 vurderer stadig flere, at det ikke er forsvarligt at hjemsende afviste irakiske asylansøgere, da der ikke er udsigt til snarlig fred og stabilitet i Irak. For det danske asylsystem er det uholdbart at fastholde afslag på opholdstilladelse til mennesker, der reelt ikke kan hjemsendes. For irakerne betyder den nuværende praksis, at de fastholdes i et ingenmandsland uden ret til arbejde og normal skolegang for børnene, og at deres ressourcer hverken kommer Danmark eller Irak til gode. For de berørte familier er det en menneskelig tragedie.

 

Disse forhold beskriver udvalget udførligt i en redegørelse på 37 sider, der er afleveret til integrationsudvalget i forbindelse med foretrædet.

 

Redegørelsens konklusion er, at irakerne reelt er udsendelseshindrede, og at det derfor er nødvendigt at finde en løsning, hvor de gives opholdstilladelse - enten gennem en særlov eller ved fornyet behandling af deres asylansøgninger i lyset af den aktuelle udvikling i Irak. Indtil en opholdstilladelse foreligger, opfordrer udvalget til, at de motivationsfremmende foranstaltninger ophæves.

 

 

Redegørelsen kan fås ved henvendelse til:

 

Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen

Tlf. 23 48 04 81

 

Ovennævnte redegørelse/Rapport om afviste irakiske asylsøgere dateret 6.10.06 ligger nu på

 

 http://www.arnehansen.net/061014Irak-rapport-1.pdf

(beklager forsinkelsen)

 

referat fra mødet i Folketingets integrationsudvalg: http://www.arnehansen.net/061011Hergel.irak.8aar,10centre,5boern.htm   

 

og i øvrigt generelt flygtningepolitisk under http://www.arnehansen.net/index2.htm#5  

 

og seneste  indlæg http://www.arnehansen.net/061015bundegaardfrihedenspris.htm