Sportstilbud hos Frederikshavn Multietniske Forening for 2006-2007 pr 4.01.07

 

Ordnet alfabetisk efter sportsaktivitet.

 

Badminton Ørnevejens skole aula lørdagen kl 14-16  til 27.06.07 undtagen 18/10 og 27/12 i 2006 og  21/02, og 4/4 i 2007

Samt onsdage kl 17-19  fra  og med onsdag d. 17. januar  (Da det kommunale planBook-system endnu ikke er indkørt i Ny Frederikshavn, så er evt dage hvor Ørnevejens aula om onsdagen er lukket for badminton fordi aulaen skal bruges til skolens egne formål endnu ikke angivet her, så spørg evt selv senere.

Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231

 

Gymnastik for kvinder og unge piger  i Hånbækskolens pigegymnastiksal lørdage kl. 15-16,30 og begyndende med d. 26 august og til og med 23. juni 2007
Henvendelse til Denistha Annalingam tlf. 98433813, denisthalingam2711@hotmail.com

 

Svømmeundervisning for piger/kvinder ved Lisa Sørensen i Munkebakkeskolens svømmesal  mandage kl. 17-19 - fra  2. oktober til 21. maj .

Undtagen 16/10, 25/12 2006. og 1/1, 19/2, 2/4 og 9/4 2007

Henvendelse til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com

 

Svømning for småbørnsfamilier lørdage kl. 10,30-12 i Hånbækskolen fra d. 26. august til d23. juni 2007. Undtagen 14/10, 21/10, 23/12, 30/12 2006. Og 17/2,  24/2,  31/3, 7/4, 26/5 2007

Henv. Ganesu Uthayakumaran kumarganesh35@hotmail.com

 

Svømning for mænd på munkebakkeskolen søndage kl 12-13,30 fra d. 20. august til d. 24. juni 2007 Undtagen 15/10, 22/10, 24/12 og 31/12 2006. Og 18/02, 25/02, ¼, 8/4 og 27/5 2007

Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231

 

Svømning for kvinder og unge piger i Hånbækskolens svømmesal  lørdage kl 16,30-18 fra  d. 26. august til d 23. juni 2007.  Undtagen 14/10, 21/10, 23/12, 30/12 2006. Og 17/2,  24/2,  31/3, 7/4, 26/5 2007

Henvendelse til Denistha Annalingam tlf. 98433813, denisthalingam2711@hotmail.com

 

Taekwondo-undervisning ved Shirindel Aziz tirsdage, og fredage kl. 16-18 i Hånbækskolens drengegymnastiksal – fra d. 22. august til 29. juni 2007.

(FMF har altså ikke fået torsdage men evt forhandle med hvem der har fået gymnastiksalene om torsdagene om man bruger salen  hele året?)

Henvendelse til Shirindel Aziz shirindels@yahoo.dk tlf 98422277 

 

(Kom ikke i gang: Fodbold søndage kl. 17-19 i Bangsbostrand skoles Bangsbohal fra søndag d. 5. nov. til sø 20. maj 2007.

Undtagen 19/11, 26/11, 3/12, 17/12, 24/12, 31/12 2006. og 7/1, 14/1, 4/2, 11/2 og 8/4 2007

Henvendelse til Arif Ahmadhi tlf 30252916, arifahmadi390@hotmail.com  (skal måske opdateres)

 

 

( Afventer svar fra Melahat og Rahsan om man ønsker at fortsætte i skoleåret 2006-07 med:

Volleyball i privatskolens aula på torsdage kl 18-20 fra d. 24. august til d. 28. juni 2007????

Den ansvarlige bliver i så fald nok Melahat Koca Højrupsvej 54, 1mf  tlf  98435087)

 

SE også FMF-projektet Løft Livskvalitetens tilbud www.loeftlivet.dk   bl.a i lokalerne i Th Bergsgade 6

 

Specialt til de aktivitetsansvarlige:

 

Læs straks på http://www.arnehansen.net/060704kom.sportslokaler06-07s.3regler.jpg om retningslinjerne for brug af kommunens lokaler.

Her står bl.a at den aktivitetsansvarlige skal henvende sig mindst 5 hverdage inden første benyttelsesdag. Tlfnr til skolernes pedeller kan evt fås hos Arne Hansen

 

Generelt så er det vigtigt for FMFs økonomi og kassererens tidsforbrug, at de aktivitetsansvarlige ved genopstarten til efteråret vil være indstillet  på hurtigt at få nedskrevet navne, adresser, alder, tlf. og emails på deltagerne og give mig listerne så bestyrelsen kan sørge for at der bliver opkrævet medlemskontingent hos evt nye deltagere som ikke er medlem i Frh multietniske Forening.

 

Fortæl at det fremover koster 15 kr pr times leje af gymnastiksale og 25 kr pr time for leje af aulaer og svømmesale , altså  50 kr for 2 timers svømning . Er der 10 deltagere bliver det altså 5 kr pr deltager pr gang . Har holdet bestilt 40 gange typisk så koster det altså 200 kr pr deltager. Dvs det er en kæmpeunderskudsforretning for Frh multietniske Forening, som derfor er afhængig af særskilt tilskud fra kommunen. (For 2005 måtte FMF betale ca 9.000 kr for leje af lokaler)

Derfor bør vi alle stå sammen om at alle er solidariske og betaler medlemskontingent så snart man bliver bedt om det i januar måned 2007.

 

OG hvis det viser sig at den sportsaktivitet som du er ansvarlig for ikke kommer i gang eller ikke kan køre videre, så er det vigtigt at give besked til Frh Multietniske Forenings ansvarlige og til kommunen (eller FMFs ansvarlige kan bedes videregive.

Og det er vigtigst at jeg /FMFsden ansvarlige for  kontakt til kommunen vedr. brug af  kommunens sportslokaler straks får besked hvis et hold helt stopper. Og især gælder det om at jeg får besked om ubrugte lokaletider, så jeg kan afmelde dem til kommunen .Og det skal altså ske inden d. 15. oktober  (Evt. ændret?)

 

Denistha Annalingam (Denisthalingam2711@hotmail.com  ) skal efterhånden overtage administrationen af  Frh. Multietniske Forenings sportsaktiviteter i kommunale lokaler. Dog bistået af Qumars Aziz (qumarsaziz@hotmail.com) med hensyn til taekwondo og andre ungdomsaktiviteter, hvor det mest er drenge der deltager.

 

Med venlig hilsen

Arne i øjeblikket administrator af Frh Multietniske Forenings sportsaktiviteter i kommunale lokaler

Sønderjyllands Alle 35, tlf 98425542, post@arnehansen.net

 

Senest opdateret 9.03.07