Fra Gwyn <joerggwyn@webspeed.dk>

Sent: Fri 10/13/2006 6:25 PM

 

Frihedens pris

 

Den hvide bus og bekvemmelig-

hedens stoppesteder

 

Politiken Kommentar

 

Anita bay bundegaard

 

Døden venter på dem i Irak.” Sådan sagde det irakiske parlamentsmedlem Samia Aziz Mohammad, i et interview her i avisen for halvanden måned siden. Hun henviste til de afviste irakiske asylansøgere i Danmark, som regeringen vil have til at rejse hjem. I den forgange uge blev hendes søster og svoger dræbt og hendes niece meget alvorligt såret af ukendte gerningsmænd der trængte ind i deres hjem i Bagdad. De var for kort tid siden vendt tilbage til Irak fra deres eksil i Syrien.

Samia Aziz Mohammad kom til Danmark som flygtning fra Saddam Husseins styre i 1990 og vendte tilbage til Irak i 2003, hvor hun blev medlem af parlamentet for det kurdiske parti. Hun sidder også i parlamentets integrationsudvalg, hvis opgave det er at integrere tilbagevendte irakere.

I sommer var hun på ferie i Danmark, hvor hendes mand stadig bor. Det var i den forbindelse hun besøgte nogle af de familier, der har fået afslag på asyl i Sandholmlejren. Da jeg talte med hende, fortalte hun hvordan hun selv havde været nødt til at sove et nyt sted hver nat, indtil hun kom til at bo i den beskyttede zone i Bagdad.
 

Samia Aziz Mohammad modtog sidste år partiet Venstres frihedspris. Hun fik den for sit mod, sine idealer, for at forlade et trygt liv i Danmark til fordel for en usikker tilværelse i Irak og, blev det understreget i motiveringen, for ikke at have valgt den ”bekvemme løsning”. For som det blev sagt ved prisuddelingen, så er ”udviklingen i Irak ikke forløbet som et eventyr, men vi har troen på at det ender godt.”

Den 59-årige irakiske kvinde har til fulde fortjent Venstres pris og alle andres beundring.

I den forgangne uge havde hun overskud til at skrive et forord til det dossier, som stiftudvalget for etniske minoriteter under Københavns Stift afleverede til Folketingets integrationsudvalg i tirsdags. Forordet er skrevet sammen med ærkebiskoppen af Canterburys udsending til Irak, Canon Andrew White, som Pentagon har sat i spidsen for forsoningsprocessen mellem de religiøse grupper i Irak.

De to skriver, at de har stået sammen om at genopbygge deres land siden krigen i 2003: ”Vi har arbejdet sammen for fred, løbet store risici og gjort alt der stod i vores magt for at forsøge at bringe orden i dette lands kaos. Trods vores bestræbelser, er det ikke lykkedes for os. Irak er i dag farligere end nogensinde (…) Vi har sat stor pris på Danmarks aktive deltagelse i den internationale koalition og danskernes støtte til hvad dette land har forsøgt at opnå. Vi har også sat stor pris på den rolle Danmark har spillet ved at tillade asylansøgere at blive i Danmark. Denne rapport er imidlertid en anmodning om ikke at sende asylansøgere tilbage så længe Irak befinder sig i så stort et kaos. Det er også vigtigt at sikre, at dem der bliver i Danmark ikke fratages deres rettigheder; vi ønsker især at børnene får ret til uddannelse og reel frihed.”

Modtageren af Venstres frihedspris har midt i sit eget livs og lands kaos overskud til at tænke på andres frihed. Og hun ved hvad hun taler om. Både hun og Canon White har været i Irak siden 2003, de var for den amerikanske invasion, men nu skriver de, at Irak er plaget af den værste sekteriske vold i verden og at det vil tage år før situationen ændrer sig. De nye dødstal, som denne uge også bød på, bekræfter – deres dystre forudsigelser. Mohammad og White beder ikke den danske regering om at give de afviste asylansøgere asyl, men om at asylansøgere ikke sendes tilbage til den visse død og at de i den mellemliggende periode kan få lov til at leve et liv, der ikke ødelægger muligheden for at de på længere sigt kan vende hjem.

Den forgangne uge var også ugen hvor statsministeren på et af sine lejlighedsvise besøg i virkeligheden var på tur rundt i landet med fem unge, pragteksemplariske indvandrere for at se på vellykkede integrationsprojekter. Det så rigtigt godt ud.

De danske asylcentre ser ikke spor godt ud, og beboerne skal alt andet end integreres, så naturligvis kørte statsministerens hvide bus forbi.

anita.b.bundegaard@pol.dk

 

læs mere om sagen på http://www.arnehansen.net/061010stiftsudvalg.irakere.asyl.htm

referat fra mødet i Folketingets integrationsudvalg: http://www.arnehansen.net/061011Hergel.irak.8aar,10centre,5boern.htm  

- og om situationen i Irak på http://www.arnehansen.net/061014Irak-rapport-1.pdf

 

og i øvrigt generelt under http://www.arnehansen.net/index2.htm#5