Hvad betyder virkelig noget for børn af afviste asylsøgere?

 

Vi ved nu at Annemette Fogh opfattede forholdene for børnene på asylcentrene som vanvittige og Ejvind Vesselbo snakkede i Tv-avisen d. 27/10 om de væsentlige forbedringer der er sket siden som følge af ekstrabevilling til hvad der kan købes for penge af bedre fysiske rammer og aktivitetstilbud.

 

ER man interesseret i spørgsmålet så har man nu mulighed for selv at danne sig et indtryk af hvilke slags tanker der fylder mest i børnenes bevidsthed ved at læse de breve som børnene i Avnstrup asylcenter i juli 2007 skrev til ministeren Rikke Hvilshøj.

Og det kan enhver gøre ved at gå ind på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060827monaljudstmaajegvaereher64kbps.htm

og så klikke på børnenes navne med links til børnenes breve ofte de originale hånskrevne.

 

Jeg sender også linket til statsministerfamilien, nu vi hører at Annemette Fogh på det sidste (TV-avisen d. 27/10) har trukket i land, således at også familien Fogh  - nu  på baggrund af børnenes egenhændige breve - har mulighed for over middagsbordet at drøfte om asylcenterbørnenes vilkår efter visse materielle forbedringer virkeligt er blevet gode nok?

 

Og så lige en påpegning af at statsministermandens mulighed for at ringe til Hvilshøj og bede hende  give børnene og deres forældre med flere års ophold humanitært ophold  - et punk som journalisten desværre ikke fik med og som ville afsløre at Vesselbo ved at tørre sagen af på Flygtningenævnet løj mod bedre vidende. Men i øvrigt forvalter Flygtningenævnet jo regeringens skrappe politik bl.a ved hjælp af regeringens egne embedsmænd.

 

Men hvad TV-avisen heller ikke fik med  - og som er væsentlig for en virkelighedsnær diskussion ved familien Foghs middagsbord er  - at nogle af asylcenterbørnene i mellemtiden er blevet deporteret  til bl.a Kosovo.

Og i Kosovo har børnene det forskrækkeligt ifølge de 2 forskellige uafhængige beretninger fra nylige besøg i Kosovo af hhv. advokat Hans Boserup jf http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/061005kosovo.htm

og Mona Ljungberg jf http://www.arnehansen.net/061027hentkosovoffltilbage.htm 

På Støttekredsens hjemmeside http://www.stoettekredsen.dk/udsti.htm  kan man også læse børns breve skrevet dagen før de skal deporteres til Kosovo og udvises til Irak - ja Irak. Og her kan man også se om vandreudstillingen med asylbørnenes breve og billeder "må jeg være her?"  måske  i øjeblikket er i nærheden af hvor man bor - eller man kan rekvirere den.

 

 

Læs mere under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2 og hør og se mere under http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/  (ved brug af søgefunktionen)

 

Og følg debatten og nyhedsstrømmen på http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html  hvor man kan læse tidligere og nye rundsendte emails om asylpolitik og menenskerettigheder

 

 

Hør også http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060324benterich64kbps.htm . Det er et oplæg af børne og ungdomspsykiater Bente rich og der er links til tidligere interviews om forholdene på asylcentrene.

Bente Rich har gjort fantastisk meget for at råbe myndighederne op og  er den første der fik råbt medierne lidt op  om "psykisk tortur" på asylcentrene