D. 30.10.06 Fra nyhedsbrev flygtninge <nyt@stoettekredsen.dk>

 

Nyhedsbrev Støttekredsen for Flygtninge i Fare

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

 

 

Danmark er så rig så vi kan købe hele verden, men…..mishandlingen af flygtninge…

 

 

 

Danmark er så rig, så vi kan købe hele verden. Men ikke rige nok til, at vi kan købe fred i Afghanistan eller i Irak eller i Sudan eller Sri Lanka eller Kosovo eller præsten i Iran til at stoppe tortur. Men den store økonomiske rigdom, vi dog trods alt alligevel har, i stedet for at bruge noget af den på at hjælpe de mennesker, der er flygtet fra disse lande til Danmark for at få lidt fred, bruger Danmark formuer på at genere dem mest muligt. Det er en kæmpe administrativ fabrik, der efterhånden er etableret for at holde asylsøgerne ude af det danske samfund og ikke mindst at holde dem nede i sumpen. Det må koste formuer.

 

 

 

I anledning af Eyvind Vesselbos og Rikke Hvilshøjs udtalelser til medierne som svar på kritikken af Danmarks mishandling af flygtninge, vil vi her nævne et par kendsgerninger:

 

 

 

   1. De her grelle enkeltsager, som begge siger, det kun drejer sig om, er flere tusind sager. Faktisk de fleste af de asylsøgere, der i årene har kørt igennem det danske asylsystem. Nogle hundrede af dem, er det vel efterhånden, er kommet frem i medierne. Men det er jo tilfældigt, hvem der kommer frem. Det er flygtninge, der henvender sig og er desperate, der er mange der slet ikke kommer frem, det gælder også nogle af de mange der henvender sig. Nogle fordi, de har svært ved at formulere sig. Ofte også fordi, der ikke er plads til alle i spalterne og i nyhedsudsendelser, og nogle gange ikke tid til at skrive eller tale om alle. Således heller ikke på Støttekredsens hjemmeside.

 

 

 

   2. Flertallet på Christiansborg har stor indflydelse på Flygtningenævnets beslutninger. Flygtningenævnet skal i sine domme følge udlændingelovens forskrifter. Det er flertallet på Christiansborg, der har bestemt lovens indhold og forskrifter, ikke flygtningenævnet.

 

 

 

Det var således denne regering, der sammen med Dansk Folkeparti besluttede at fjerne begrebet ”de facto” flygtning i den danske udlændingelov. ”De facto flygtning” betød at asylsøgere, der ikke var flygtet grundet politisk forfølgelse, kunne få asyl, hvis deres liv og helbred var i risiko grundet etnisk forfølgelse eller krig eller i livsrisiko grundet  diktaturet i deres hjemland. De fleste af de asylsøgere, der sidder rundt omkring i udsendelseslejrene i dag på 5. og 6. og 7. og 8. år og 9. år, er i risiko grundet etnisk forfølgelse eller krig i deres hjemlande. At de sidder der i lejrene igennem så mange år, er et resultat af denne regerings ændring af udlændingeloven. Helt igennem en politisk beslutning. Flygtningenævnet skal følge lovens forskrifter. Flygtningenævnet kan foretage et skøn, men stadig kun indenfor lovens muligheder og begrænsninger.

 

 

 

   3. Det er ikke flygtningenævnet, men alene Ministeriet flygtninge, og altså Rikke Hvilshøjs ministerium, der beslutter om en asylsøger skal have humanitær opholdstilladelse eller ej. Ministeriet skal i sine beslutninger naturligt også følge udlændingelovens forskrifter, men lovgivningen vedr. humanitært ophold kan fortolkes meget bredt og meget forskelligt, og meget stramt og bliver det.

 

 

 

I det seneste halve år synes lovgivningen vedr. mulighederne for humanitært ophold at være blevet fortolket strammere end i 2005 og i begyndelsen af 2006. I Støttekredsen må vi konstatere, at asylsøgerforældre og deres børn med samme alvorlige lidelser som nogle af de asylsøgere der fik humanitær opholdstilladelse i 2005 og i starten af 2006, får afslag på afslag og nu sendes ud til lande, hvor de ikke kan behandles, og er i alvorlig risiko pga deres helbred.

 

 

 

Indenfor lovens rammer er der mulighed for at give humanitær opholdstilladelse til de afviste asylsøgere, der sidder rundt omkring i de danske lejre. Alene af hensyn til børnenes tarv eksisterer muligheden. Du kan læse ministeriets retningslinier på nedenstående link.

 

 

 

http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Lovstof/Praksisnotater/2006/Notat_9bpraksis_november2005.pdf

 

 

 

   4. Det er denne regering, der sammen med Dansk Folkeparti har besluttet, at asylsøgere, der får humanitær opholdstilladelse, kun skal have for ½ år ad gangen. D.v.s. at asylsøgerne fastholdes i angst og psykisk sygdom, fordi hvert halve år udløber opholdstilladelsen, og ingen ved om den forlænges. Et eksempel: En psykisk syg mand fik en behandlingsdom (han havde forsøgt at begå selvmord ved at sætte ild til sig selv), og han fik humanitær opholdstilladelse. Efter et par år i det psykiatriske system havde han gjort helbredsmæssige fremskridt, var dog stadig i opfølgende behandling. Men, da han nu havde fået det bedre fik han afslag på at få sin opholdstilladelse forlænget. Resultatet blev nyt selvmordsforsøg og en paranoid psykose, manden har været indlagt i mange måneder igen nu. Han nærer en sand rædsel for at blive sendt tilbage til sit hjemland. Det er den måde Danmark bruger sin store rigdom på: at holde folk syge ved at holde rædslen ved lige.

 

 

 

   5. Hvad angår de 37 millioner kroner som regeringen bryster sig af, at have bevilget til aktiviteter for asylsøgerbørnene, skal vi minde om, som det ene, at det er nogle penge regeringen først har taget: Det er denne regering, der i starten af sin regeringstid først udvidede madpakkeordningen til at omfatte asylsøgerbørn og helt ned til 7 år (mod før 18 år). Regeringens første ændring betød, at  børn ned til 7 år fik udleveret en madkasse hver 2. uge i stedet for at forældrene fik kostpenge til dem, ligesom børnene også fik frataget retten til tøjpenge og lidt lommepenge. Siden udvidede regeringen madkasseordningen til udsendelsescenter, og fratagelsen af penge blev udvidet til at omfatte familier med børn helt ned til 0 år. Dette vil sige, at asylsøgere der får afslag, og ikke vil skrive under på, at de vil udrejse frivilligt, senest 4 uger efter afslaget skal flytte til et udsendelsescenter, og kun kan få 3 måltider om dagen og ikke andet. Regeringens begrundelse for at indføre kantineordning, som den kaldes, for alle var at den var billigere at administrere end madkassen.  Efter den megen mediefokus i foråret på asylsøgerbørnene blev kantineordningen ændret i Avnstrup, så asylsøgerne der nu får kostpenge.

 

 

 

   6. Regeringen har bevilget flere penge til aktiviteter til asylsøgerbørn, men ikke 37 millioner. En hel del af de 37 millioner skal gå til ombygning og renovering af lejrene. Den renovering ser det ikke til at asylsøgerne kommer til at få meget glæde af, de sendes jo ud. Så renoveringen synes i høj grad at skulle komme nogle andre til gode. Dalila var et af de børn, regeringens 37 millioner blev ren tortur for. To mdr. førend hun blev sendt ud, fik hun tilladelse til at gå i en rigtig dansk skole. Hun glædede sig  fortæller hendes far, endelig fik hun lov til at være sammen med andre børn og at komme ud af ghettoen. Men det var en snydegave. Hun nåede lige at starte i skolen, så kom politiet og hentede familien og satte dem på et fly til Kosovo. Sådan gør man med et flygtningebarn i Danmark. Snydt – lang næse! Joh, Venstre og Dansk Folkeparti har sandelig noget at bryste sig af.

 

 

 

   7. 37 millioner kr.! Tænk sig, hvis man havde brugt de 37 millioner på at give flygtningene en lejlighed og nogle møbler, og hjælp til en fredfyldt tilværelse. Asylsøgerbørnene en fremtid. Det ville være langt billigere for Danmark at opføre sig anstændigt over for flygtninge, og at vise medmenneskelighed. Men Danmark er åbenbart så rig på penge, så vi har råd til at smide om os med dem uden andet mål end at genere flygtninge.

 

 

 

Til slut: Vores respekt for Henriette Kjær for som medlem af et regeringsparti at stå frem og holde fast ved, at den er gal med Danmarks politik på flygtningeområdet.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Bestyrelsen

 

Støttekredsen for flygtninge i fare

 

 

 

Kontaktperson: Mona Ljungberg, Skoleholdervej 41, 1. 2400 Kbh., Tlf. 2883 1318, e-mail: mona@stoettekredsen.dk

 

Tlf. Medier: 2883 1318

 

Andet ring til vores sekretær: Tlf. 2398 0135

 

 

 

Sammen kan vi gøre noget, som vi ikke kan gøre hver for sig. – Bliv medlem af Støttekredsen.

 

Støttebidrag kan indbetales på vores konto i Merkur Bank. Reg. Nr. 8401 103 8399

 

 

 

Støttekredsen for Flygtninge i Fare

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

 

 

Aase Albæk, Aase Bak-Nielsen, Aase- og Einar Danielsens fond, Aase Midholm, Anemone Samy, Anders Bjerre Mikkelsen, Anders Gjedsted, Anders Chr. Jensen,  Anders Sørensen, Andrea Vergara, Anja Gundelach, Ann Jeppesen, Anne Cathrine Valeur, Anne Doris Jensen,  Anne Line Dalsgaard, A. M.  Nielsen, Anne Mette Fage-Pedersen,  anne Märcher, Annelise Ebbe, Annette Bauder Jensen, Annette Mørkholm, Annette Skov,  Anny Andersen, Arne Hansen, Arne Runge, Arthur Krasilnikoff, Asger Boertmann, Asger Lauridsen, Asta Land olesen, B. Krøgholdt, B. Jensen, Benedikte Artved, Benny Andersen, Benny E. Andersen, Bent Børresen, Bente Bruun, Bente H. Davidsen, Bente Juhl, Bente Rich,  Bente Schwartz, Bente Tramm Ejdrup, Birger Trier,  Birgit Horn, Birgit Strandbygård, Birgitte Paulsen, Birgitte Petersen, Birgitte Romme Larsen, Birte Bang, Birthe N. Jensen, Birthe Dalland, Birthe Nielsen, Birte Nyholm,  Bitte Jacobsen, Bitten Marx Jørgensen, Bjarke Christiansen,  Bjarke Slot, Bjarne Degnbol, Bo Richardt, Bodil Dreyer, Bodil J., Bodil Høyrup, Bodil Sonne, Britt Lægsgård, Britt Norr Jensen, Britta Edelberg, Britta Thomsen, C. Nissen, Carsten Lunding, Casper Croneman, Cecilie Nissen,, Charlotte Ankersen, Charlotte Kirkegaard, Christian Bundgaard, Christina Hesselholdt, Claus Fjeldgaard, C. Lassen, Danny Andersen, Danny Rødgaard, Deas Seidenfaden, Dennis Stausholm, Detman H., Ditte Øbo Andersen, Ditte Brink Pangel, Dorte Smedegaard, Ea Suzanne, Ebbe Dejgaard,  Eden Konal, Elin Petersen, Elisabeth Jessen,  Elisabeth Kej Åradsson, Else Holst-Kruse, Else Sørensen, Elisabeth Granzow, enkefru Plums støttefond, Erik Agergaard, Erik Bruun, Erik Møller, Erlend Mo, FC "Kafka", Foreningen Dansk Folkeempati, Frank Buch, Frede K. jørgensen, Frederik Schmidt, Frits Thomsen, Gerd Gottlieb, Gerda Christensen, Gitte Nielsen,  gorica Dimitrihjevic, Grethe Due, Grethe Lundin,  Græsrodsfonden, Gudrun Bovin, Gudrun Dejgaard, Gunhild Lindstrøm, Gunvor Bjerre, Gunvor Detlefsen, Gunvor Fink Møller,  Gurli Hansen, Hagens Fond, Hanna Ziadeh,  Hanne Franzen, Hanne Kurup,  Hans Christensen, Hans Erik Hansen, Hans Jørn Jensen, Hans Otto Jørgensen, Hotelejer Andreas Harboes fond, Håkan Wiberg, Heidi Lantz Frydenlund-Vad,  Helene Hindberg, Helga Berg, Helge Nørrung, Helle Frehr, Helle Hansen, Henrik Gaarde, henrik Lyk,  Eden Kovac, Iben Melbye, Ibrahim, Ida Harsløf, Ida H. Jakobsen, Idun Varvin, Inga Axelsen, Inge Gregersen, Inge Paaske, Inge Rasmussen, Ingeborg Ellegaard, Ingrid Steinitz, Den irakiske menneskerettighedsforening i Danmark, J. Ottesen,  jakob H. Klindt, Jakob Neerup, Jakob Stouman, Jan Trier, Jannik Hastrup, Jean-Pierre Duclos, Jens Borking, Jens Galschiøt, Jens Lyhne, Jens Mørch, Jens Romme, Jens Shelde, Jesper JLA Larsen, Jesper Kabbel, Jette Behrendt, Jette Nielsen, Joan Bach Ludvigsen, Johanne Ihle, Jonathan lundgren, John Kehlet, John Kristensen, John Reynolds, Jonas Wagner, jonna gram-petersen, Julia V. Meersohn, Julie Hansen, Jytte Bergdam, Jørgen G. Davidsen, Jørgen G. madsen, Jørgen Krøgholdt, Jørgen Winther,  K. Bager, Kaj Dorstenia,Kamilla Lange, Kamilla Pedersen, Karen Bjerre, Karen Busk Jepsen,  Karen Christiansen, Karin Andersen, Karin Dorstenia, Karin Annelise Dyhr, Karin Hershøj, Karin Norris, Karsten Fledelius, Kasper Rasmussen, Kathrine Krøijer Hørsted, Katja Ludvigsen, Katja Rosenstock, Katrina mørkeberg, Katrine Madsen, Kim Haarder, Kim Kristensen, Kirsten Bindstrup, Kirsten Nielsen, Kirsten Norman, Kirsten Rasmussen, Kirsten S. Nielsen, Kirsten Thorup, knud Erik Lægsgård, Knud Vilby, Krista Norgaard, Kristian Olsen, Kristian Skov-Andersen, Kristina Frænkel, Kvindernes internationale liga for fred og frihed,  L. Nielsen,  Lajla Mortensen, Lannungs fond, Lars Bohn, Lars Henning Rossen, Lauri Dammert, Lave K.Broch, Leif Herman, Leif Poulsen,  Lene Bach,  Lene Christensen, Lene Crogh, Lene Malmstrøm, Lene Søgård,  Lin Solvang, Linda Lassen, Lis Bach, Lis Jensen, Lis Randi Sørensen, Lisbeth Algreen, Lisbeth Tyrrestrup., Lise Ina Hansen, Lise Nordstrom,  Lise wegener, Liv Gunnarsen, Lone Jørgensen, Lone Stæhr, Lotte Pedersen, Louise Lange, Maiken Mannstaedt, Maja. L. V. Lange, Malene Fenger-Grøndahl, Malene Vilstrup, Manuel Espasadin, Margit Jørgensen, Maria Brogaard, Maria M. Dalland, Maria Stahl, Maria-Louise Ejlers, Marianne Olsen, Marie Arnica Urtica, Mathilda Feldthaus, Mathilde Lindh Jørgensen, Max Artved,  Merete C. westergaard, Merete Sokoler, Merlin Dju, Metin Aydin, Mett Mari Lægsgaard,  Mette Bryndum, Mette F. Schou, Mette Fink Nielsen, Mette Lundin,  Mette Roerup, Mette Staugaard, Mette Steenbæk Andersen, Michael Bernht, Michael H. Strand, Michael Jensen, Michael Olsen, Michael Rützau, Michaela Brüel, Mik Brammer, Minna Skafte Jensen, Mogens Busse, mona ljungberg, Morten Larsen, Morten Sigsgaard, Murernes Fagforbund, Nadia Awwad, Nanna Carlsen., Nasser Mohammed, Nicolai Aaen, Nicole Henius, Nicole Breckau, Nicola Ravden, Niels K Hansen, Nils Jensen,  Niels Sørensen, Nils Christensen,  Nina Bach, Nina Klok, Nina Lørring, Nina Winther, Nur Beier, Ole Klammer, Ole Vedel, Otto og Gerda Bings mindelegat, Pamela,  Pierre Vernet, Per A. Jensen, pernille Neergaard, Peter Daugaard, Peter Duetoft, Peter Heigaard Laursen,  Pia Sigm., Pædagogisk Kartel, afd. 6, Povl Dissing, Randi Theil Nielsen, Rasmus Münster, Rebecca Vergara, http.//www.rehsusb.dk,  Rikke Lange, Rikke Thomsen,, Roma-foreningen i Danmark, Roman Sokoler, Ruth C., Ruth Christiansen, Saad Al-Zubeidi, Saied Hosseini Mehr, salman Ibrahim, SAmir Behric, Sarah Koppel, Sigurd Handrup, Simon Lørring, Sofie Sauzet, Solveig Als, Solveig Lauritsen, Steen Andreassen, Steen Christensen, Stinne Foens, Susana Ritius, Susanne Bartram, Susanne Brammer, Susanne Larsen, Suzanne Brøgger, Søren Jensen, Svend Hesselholdt,  Søren Jensen, Søren Noack,  Søren Krage, Svend Sølling Jensen, Søren Brink Pangel, Tabita Jensen. Tania Kristiansen, Thanh D. Tran, Therese Enggård, Thomas lekfeldt, Thomas Winding, Thyra Bjerre, Tim Whyte, Tina Sørensen, Tom Olsen, Tony Liversage, Torben Bergdam, Torben Conrad, , Torben. G Madsen, Torben Gregersen, Tove Krag, Trine Bech, Troels Hansen,  Trylle Vilstrup, 'Træ og byg, Tue Magnussen, Ulla Dueholm, Ulla Paarmann, Ulla Rohder, Unni Paus,  uschi Tech, V. Hansen, Vagn Frausing, Vibeke Hermansen, Vibeke Marx, Victoria Winding, Viggo Jonasen, Viggo Tyrrestrup., Villo Sigurdson, Vinnie Eliasen,  Wisti-fonden for international forståelse,  Wake Film, Walter Dalland, Yngve Fobian.

 

 

 

 

(videresendt