Fra Ulla Roder <b_u_r_2003@yahoo.dk>

 

Blot en lille kommentar i hast til  indlægget Fra Eric Støttrup Romano og til Mona Ljungbergs indlæg fra Støttekredsen Flygtninge  i Fare.

Rikke Hvilshøj skal som alle andre borgere følge loven. Beklager ingen sympati gælder. OK, MEN hvad så  med at få den lov ændret i en vis fart. Enhver folketingspolitiker kan fremlægge lovforslag til ændringer af udlændingeloven i folketinget. Der er allerede foretaget mange ændringer til det værre. Hvad med at finde nogle paragraffer frem, der ændrer denne ulykkelige situation for flygtningene i Danmark.

 

Dette kan gøres, hvis der rejses et bredt folkeligt krav til folkeitngsmedlemmerne. Jeg vil foreslå en storstilet kampagne og masser af demonstrationer hver dag foran Christiansborg.

 

Bliver loven ændret, så bliver den tunge byrde af sager også taget fra Rikke Hvilshøjs skuldre, så hun ikke behøver at ynke sig selv på forsiden af en gratisavis.

 Sympati med hende gælder heller ikke. Her gælder det om at få vores politikere til at forstå at folk er lede ved deres love.

 

Fordi en lov eksisterer betyder det ikke at den ikke kan laves om.

 

KH Ulla.

 

Videresendt med følgende bemærkning . F.eks mine egne (SF)partifæller inde på Christiansborg kan ikke undgå at vide hvad jeg mener om den nuværende lovgivning på flygtningeområdet  og det må gælde for mange andre menige medlemmer og vælgere i andre partier,, som hermed opfordres til at bede deres parti fremlægge konkrete forslag til lovændringer.

Det skylder partier der siger de er imod den stramme inhumane udlændingelov os, for at bevare deres troværdighed og få sat sagen på den politiske dagsorden for alvor.

Mvh Arne Hansen