Møde om hvordan starthjælpen til flygtninge virker lørdag d. 18 nov.

                                                                           kl. 14-17 i Frh. Multietnisk Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 i Frederikshavn.
                                                                      
                                                                              Oplægsholder er Adam Johansen som lige har været med til at lave
                                                                                           undersøgelsen: Flygtninge på Starthjælp
Frederikshavn d. 9.11.06

Invitation til møde om hvordan starthjælpen til flygtninge virker

Frederikshavn Multietniske Forening vil gerne invitere alle interessenter og
interesserede til et møde om hvordan starthjælpen til nye flygtninge
virker – også i Frederikshavn, Sæby og Skagen kommuner.

Mødet foregår lørdag d. 18. november kl. 14-17 i Frh. Multietniske
Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 i Frederikshavn.

Oplægsholder er Adam Johansen som lige har været med til at lave
undersøgelsen: Flygtninge på Starthjælp, CASA 2006. Undersøgelsen består
bl.a af en statistisk analyse på baggrund af tal leveret af
socialforvaltninger, spørgeskemaer til sagsbehandlere, tal fra DREAM-databasen,

samt af en kvalitativ interviewundersøgelse blandt starthjælpsmodtagerne – bl.a. i Frederikshavn Kommune - lavet af
Adam Johansen

Derfor vil FMF på denne baggrund gerne invitere alle de ansvarlige for
praktiseringen af starthjælpen (og evt. tildeling af enkeltydelser) til mødet . Både sagsbehandlere og deres overordnede i
socialforvaltningerne og i de politiske byrådsudvalg og byrådsmedlemmer
i øvrigt i de 3 kommuner og ikke mindst de kommunalt ansatte og
folkevalgte politikere i Ny Frederikshavn Kommune som overtager ansvaret
for forvaltningen af starthjælpen nu til nytår.

FMF vil gerne sende en speciel invitation til integrationsrådene i Fr.havn, Sæby                                                                                                                                             

og Skagen som har mulighed for at spille en nøglerolle som bindeled mellem                                                                                                                                      

kommunen (det civile samfund) og de nye flygtninge på vej til at blive frederikshavnere.

Det vil forhåbentligt samtidigt kunne give inspiration til et godt
samarbejde fremover for integration af flygtningen at man her på en
faktuel baggrund kan finde frem til hvilke udfordringer man hver især
skal være opmærksomme på i Ny Frederikshavn.

Alle flygtninge i Frederikshavn, Sæby og Skagen er selvfølgelig meget
velkomne og især flygtninge på starthjælp bør i egen interesse møde op
for at blive informeret om starthjælpsundersøgelsen og hvordan den bliver praktiseret ude i kommunerne. Og har man noget
man gerne vil fortælle om hvordan man oplever at være på starthjælp, så
er der her en enestående lejlighed for at blive hørt. Vi vil forsøge at
skaffe tolkning og man må gerne henvende sig om hvilke sprog man ønsker
tolket til.

Arne Hansen fra Frh. Multietniske Forening håber på et konstruktivt møde
der kan være med til at bære integrationen ind i Ny Frederikshavn – ikke
blot af nye flygtninge men også af forvaltningen og politikerne i
Fr.havn, Sæby og Skagen kommuner.

Startshjælpsundersøgelsen kan rekvireres hos  CASA på tlf 3332 0555 og er også
tilgængelig på www.casa-analyse.dk

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35 Fr.havn, tlf 98425542,
post@arnehansen.net 

 

 

 


Frederikshavn Multietniske Forening vil gerne invitere alle
interesserede til et møde om hvordan starthjælpen til nye flygtninge
virker – også i Frederikshavn, Sæby og Skagen kommuner.

Mødet foregår lørdag d. 18. november kl. 14-17 i Frh. Multietniske
Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 i Frederikshavn.

Oplægsholder er Adam Johansen som lige har været med til at lave
undersøgelsen: Flygtninge på Starthjælp, CASA 2006. Undersøgelsen består
dels af en statistisk analyse på baggrund af tal leveret af
socialforvaltninger og dels af en kvalitativ interviewundersøgelse
blandt starthjælpsmodtagerne – bl.a. i Frederikshavn Kommune - lavet af
Adam Johansen

Derfor vil FMF på denne baggrund gerne invitere alle de ansvarlige for
praktiseringen af starthjælpen (og evt. hjælpeydelser efter
trangsprincip) til mødet . Både sagsbehandlere og deres overordnede i
socialforvaltningerne og i de politiske byrådsudvalg og byrådsmedlemmer
i øvrigt i de 3 kommuner og ikke mindst de kommunalt ansatte og
folkevalgte politikere i Ny Frederikshavn Kommune som overtager ansvaret
for forvaltningen af starthjælpen nu til nytår.

FMF vil gerne sende en speciel invitation til integrationsrådene i Fr.havn, Sæby                                                                                                                                   

og Skagen som har mulighed for at spille en nøglerolle som bindeled mellem                                                                                                                                                         kommunen (det civile samfund) og de nye flygtninge på vej til at blive frederikshavnere.

Det vil forhåbentligt samtidigt kunne give inspiration til et godt
samarbejde fremover for integration af flygtningen at man her på en
faktuel baggrund kan finde frem til hvilke udfordringer man hver især
skal være opmærksomme på i Ny Frederikshavn.

Alle flygtninge i Frederikshavn, Sæby og Skagen er selvfølgelig meget
velkomne og især flygtninge på starthjælp bør i egen interesse møde op
for at blive informeret om starthjælpsundersøgelsen. Og har man noget
man gerne vil fortælle om hvordan man oplever at være på starthjælp, så
er der her en enestående lejlighed for at blive hørt. Vi vil forsøge at
skaffe tolkning og man må gerne henvende sig om hvilke sprog man ønsker
tolket til.

Arne Hansen fra Frh. Multietniske Forening håber på et konstruktivt møde
der kan være med til at bære integrationen ind i Ny Frederikshavn – ikke
blot af nye flygtninge men også af forvaltningen og politikerne i
Fr.havn, Sæby og Skagen kommuner.

Startshjælpsundersøgelsen kan rekvireres hos  CASA på tlf 3332 0555 og er også
tilgængelig på www.casa-analyse.dk

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35 Fr.havn, tlf 98425542,
post@arnehansen.net