Modtaget d. 7.11.06

 

Invitation til opstartsmøde i Danmarks Sociale Forum 2007
Tirsdag d.28. november 2006 kl.16-18
3F, Kampmannsgade 4, 1604 København V
 
    Hvad er Danmarks Sociale Forum?
Danmarks Sociale Forum er en aflægger af den globale Social Forum
bevægelse. Social Forum bevægelsen forener en lang række progressive
kræfter i kampen for en social og retfærdig verden. I Danmark har der
indtil nu været afholdt tre fora. Det tredje Danmarks Sociale Forum, som
blev afholdt d.3.-5. februar 2006, var en stor succes. 2500 mennesker
besøgte forummet over weekenden og over 60 organisationer deltog. Social
Forum er alternativernes platform – og I inviteres til at være med i 2007.
 
    På sporet af Danmarks Sociale Forum – om hvordan jeres organisation
kan deltage
Som organisation kan man deltage i Danmarks Sociale Forum på flere
niveauer og på flere forskellige måder. Man kan bidrage til forummets
indholdsmæssige del (workshops, arrangementer eller kampagner) – og man
kan bidrage til forummets praktiske organisering. 
Danmarks Sociale Forum er som udgangspunkt et åbent rum for alle, der
ønsker at deltage, og som kan tilslutte sig WSF Charteret (kan findes på
hjemmesiden). Indholdet bestemmes af de, som bidrager til processen eller
det endelige arrangement. 
Et Socialt Forum er ikke kun en stor konference for meningsudveksling. Det
også et sted, hvor man kan danne netværk, skabe nye samarbejder, og komme
i dialog med bevægelser og organisationer, man ellers ikke er vant til at
tale med. 
På Danmarks Sociale Forum er der lejlighed til at lave fælles
arrangementer, hvor man kan diskutere forskellige syn på aktuelle
problematikker. Man kan også planlægge og søsætte konkrete kampagner –
alene eller i samarbejde med andre. Men Danmarks Sociale Forum træffer
ingen fælles beslutninger, og ingen kan udtale sig på vegne af Danmarks
Sociale Forum. Ingen tvinges derfor til at lægge navn til noget de ikke
ønsker.
-    Forummets indholdsmæssige del struktureres i nogle forskellige
tematiske spor. På det foregående Danmarks Sociale Forum samarbejdede de
forskellige organisationer med udgangspunkt i fem tematiske spor med
følgende overskrifter: ”Vores jord”, ”Mennesker før profit”, ”En retfærdig
verdensorden”, ”Kulturkamp – generobre den frie tanke” og ”retten til
forskellighed og ligeværd”.
På opstartsmødet d.28.november vil vi lægge grunden til en ny tematisk
sporstruktur. Det vil ske med udgangspunkt i de deltagende organisationer,
og deres aktuelle problemstillinger og aktiviteter. 
Derfor vil vi bede jeres organisation om at tænke over, hvad der i
øjeblikket er jeres vigtigste fokus, og hvem I eventuelt kunne tænke jer
at samarbejde med om workshops, diskussioner eller konkrete kampagner. På
mødet vil I få lejlighed til at mødes med de andre
organisationer/bevægelser og afprøve, om der er basis for jeres ideer og
visioner. 
Tanken er, at der på baggrund af mødet etableres nogle tematiske spor for
2007, som skal fortsætte selvstændigt med at videreudvikle workshops og
andre aktiviteter. De enkelte spor vil løbende stå i kontakt med Danmarks
Sociale Forum og med de øvrige spor gennem Programgruppen. Alle de
deltagende organisationer mødes igen i januar 2007 hvor sporene vil blive
endeligt etableret og det indholdsmæssige og kreative arbejde vil blive
sat i gang..
 
    Hvad skal der ske på opstartsmødet?
Opstartsmødet har to funktioner: Dels fungerer det som et bredt
informationsmøde om Danmarks Sociale Forum - dels vil mødet danne grundlag
for den endelige etablering af sporene. 
 
Programmet for opstartsmødet ser således ud:
16:00     Velkomst og kort introduktion til Social Forum bevægelsen og
Danmarks Sociale Forum. 
16:15    Struktur og demokrati i Danmarks Sociale Forum 
16:30    Hvorfor er vi med i Danmarks Sociale Forum? Oplæg ved
repræsentanter fra NOAH, 3F, BUPL og Operation Dagsværk
17:00     Pause
17:05    Introduktion til sporene 
17:15    Fælles brainstorm 
18:00    Afslutning
 
Ambitionen er at engagere stadig flere progressive kræfter under Danmarks
Sociale Forum – det være sig organisationer, bevægelser, fagforeninger,
græsrødder og aktivister. Vi har derfor inviteret en lang række
organisationer foruden jer. Vi håber, at I vil tage del i Danmarks Sociale
Forum 2007 – og håber at se jer på opstartsmødet. Giv venligst besked om
deltagelse eller evt afbud via nedenstående kontaktinformationer. 
 
Med venlig hilsen,
Sekretariatet, Danmarks Sociale Forum 2007
E-Mail: info@socialforum.dk  
Web: www.socialforum.dk
Tlf.: 26 79 05 51 (sekretariatsmedlem, Emilie Turunen)