Tak til indsamlerne og giverne til Dansk Flygtningehjælps arbejde i Afrika søndag d. 12. november

 

Efter en veloverstået hustandsindsamling søndag d. 12 november til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Afrika vil alle indsamlingskoordinatorerne i Ny Frederikshavn gerne her bringe en varm til alle indsamlerne og til alle de som valgte at give såvel små som større beløb til at sikre at flygtninge i Liberia kan komme i gang med et nyt selvhjulpet liv som kan betrygge den skrøbelige fred i området

 

Fra koordinatorerne i Frederikshavn skal der også  lyde en varm tak til AOF som stillede lokaler og telefoner til rådighed ved arrangementet markante ringer rundt og ikke mindst en tak til de markante personer der valgte at deltage i rundringningsarrangementet .

Og ligeledes skal der lyde en varm tak til BG-Bank for at åbne for optælling af indsamlernes beløb og den fine beværtning ved Jytte Tidemand og Mette Thaarup . og endelig en tak til Frederikshavn Multietniske Forening som stillede lokaler til rådighed for uddeling af indsamlingsbøsserne.

 

Resultatet af søndagen landsindsamling bliver på landsplan ca. 13.5 millioner kr.  – eller sagt på en anden måde så har hver eneste dansker i snit givet 2 kr. og 70 ører til Afrikas flygtninge

I Skagen blev der indsamlet næsten 38.000 af 43 indsamlere oplyser koordinator Hanne Heilmann, I Sæby blev der indsamlet 23 et halvt tusind af 26 indsamlere fortæller koordinator Birthe Henriksen

Og i I Frederikshavn blev der indsamlet 58 et halvt tusind af 64 indsamlere. Heraf indsamlede 14 strandbonitter 16000 kr. i Strandby –Elling-jerup fortæller Henny Rasmussen

Altså I alt i Ny Frederikshavn  næsten 120.000 kr. af 133 indsamlere

 

Og i Sindal kommune blev der indsamlet godt 25.000 kr. af 40 indsamlere, i Hjørring 59 et halvt tusind af 49 indsamlere, I Hirtshals  hele 60 et halvt tusind af 70 indsamlere og i Vrå knap 18.000 af 29 indsamlere

Dvs. i alt i Ny Hjørring 163.000 kr. altså  43.000 mere end i Ny Frederikshavn.

Den nuværende Frederikshavn kommune har de senere år været i stand til at samle mere ind end i Hjørring men må i år se sig slået på målstregen af Hjørring med 1000 kr. mere i bøsserne. Det skyldes især at mange  af det usædvanligt store antal tilmeldte indsamlere ikke kom og hentede deres ruter – angiveligt  på grund af sygdom eller at de blev kaldt på arbejde mm. Og det svarer meget godt til at der blev samlet hele 20.000 kr. mindre ind i år i Frederikshavn i 2005.

Denne nedtur for værtsbyens frivillige humanitære arbejde bør folkene bag vækst og vilje-strategien i Frederikshavn måske skrive sig bag øret hvis den skal blive bæredygtig

 

De vi således ikke kunne nå rundt til i søndags har dog stadig mulighed for at give  et bidrag,. 

Brug giro / konto nr.
9541-1323334

Giv 100 kr. ved at ringe 90540707

Giv 50 kr. ved at sende SMS "flygt" til 1241

Man kan høre og læse mere om indsamlingen på  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/061010Susseholstdfliberia64kbps.htm