Delvis flygtninge-amnesti i Tyskland

D. 17.11.06 fra illegalt@mutualaid.org

 

Tyskland diskuterede amnesti
 
Tyskland giver ny mulighed for afviste asylsøgere og papirløse flygtninge
 
http://illegalt.mahost.org/article.php3?id_article=176
 
 
På en konference i Tyskland den 16.-17. november diskuterede
indenrigsministrene fra forbundsstaterner og forbundsregeringen en
humanitær løsning på situationen for de omkring 200.000 flygtninge, som i
Tyskland nægtes asyl men ikke kan udvises af humanitære grunde. Ligesom i
Danmark befinder disse flygtninge sig i et juridisk ingenmandsland, hvor
de ingen rettigheder har, og hvor elendige leveforhold og usikkerheden ved
den permanente trussel om deportation nedbryder deres fysiske og psykiske
helbred.
 
Adskillige organisationer har i årevist ført kampagner for amnesti og
opholdsret til disse flygtninge, hvoraf mange har levet 'under jorden'. Nu
er en delvis sejr opnået ved et kompromis, der tillader asylsøgere, der
har levet i denne situation i mere end otte år - seks år for familier med
børn - at etablere sig en midlertidig tilværelse. Det politiske kompromis
førte ikke til hverken amnesti eller permanent asyl for disse grupper, men
de får ret til to års opholds- og arbejdstilladelse, hvis de kan forsørge
sig selv.
 
Denne ret gælder dog kun de, der har en arbejdskontrakt, taler tysk og
ikke er juridisk straffede - hvilket på nuværende tidspunkt gælder for
omkring 20.000 flygtninge, mens yderligere 40.000 "blot" mangler at finde
et arbejde i det arbejdsløshedsramte Tyskland. Efter i en årrække at have
forsørget sig selv er det meningen, at flygtningene skal have ret til
permanent opholdstilladelse og rettigheder.
 
Tidligere på året vedtog Sverige en reform af asylsystemet, der tillod
30.000 flygtninge at få deres sag genoptaget. Dette var ligeledes et
resultat af en omfattende kampagne for amnesti og kritik af det system,
der nægter flygtninge asyl, selvom de kommer fra lande, det ikke er
sikkert at tilbagevise dem til. Også i Danmark er der en igangværende
kampagne for generel amnesti til ofrene for dette system. Kampagnen
opfordrer til at der gives opholstilladelse for afviste asylsøgere, der
har opholdt sig i landet i tre år.
 
- Læs mere i Spiegel Online
href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck-449121,00.html
 
- Læs mere i International Herald Tribune
http://www.iht.com/articles/ap/2006/11/14/europe/EU_GEN_Germany_Asylum_Seekers.php
 
- Pro Besøg den tyske organisation Pro Asyl
http://www.proasyl.de
 
- Besøg den danske kampagne Amnesti NU
http://www.amnesti-nu.dk