d. 23.11.06

LYSGUDSTJENESTE

med nadver og forbøn for irakiske asylansøgere

 

 

Københavns Domkirke

 

Tirsdag den 12. december 

kl. 17.00

 

Biskop Erik Normann Svendsen prædiker

 

Luciaoptog ved irakiske asylbørn

 

Efter gudstjenesten er der mulighed for at møde de irakiske  asylansøgere i Rotunden, hvor der også kan købes irakisk mad.

 

Vi håber, at mange vil støtte op om gudstjenesten.

 

 

Med venlig hilsen

 

Københavns Stiftsudvalg for Etniske Minoriteter