Modtaget fra journalist Lars Hofmeister <Lars.Hofmeister@nordjyske.dk>

 

Hjælp pressen med at komme i dialog med Rikke Hvilshøj!

 

Nedenstående artikel er en opfordring til integrationsminister Rikke Hvilshøj om at åbne sig for dialog og tage et  møde med familien Nielsen fra Frederikshavn (læs artikel og se billede nederst her). Familien består af tre danske statsborgere samt en kvinde fra Cameroun. Kvinden har fået afslag på opholdstilladelse og skal forlade sine børn senest 9. december. Jeg har bedt familien om at formulere fem spørgsmål til Rikke Hvilshøj og jo større opbakning, der er for sådant et møde, jo større chance er der for, at mødet kommer i stand.

Derfor: Send en mail med navn og adresse til: NORDJYSKE Stiftstidende på frederikshavn@nordjyske.dk  Derefter vil jeg sørge for, at Hvilshøj får jeres opfordring.

 

De fem spørgsmål:

 

1: Når nu jeg ikke kan få permanent opholdstilladelse i Cameroun og min kone ikke kan få opholdstilladelse i Danmark,- hvor skal vi så efter Deres mening bosætte os med vores to børn?

 

2: Er der noget jeg kan gøre for at få lov til at beholde min kone og børn her i Danmark?

 

3: Er vi to enige om, at det er uhyre vigtigt for børn at vokse op sammen med både en mor og far?

 

4: Hvordan kan der være så stor forskel på danske børn, - mine børn er også danske, - men de må åbenbart ikke have deres mor ved siden af sig, som alle andre danske børn har lov til.

 

5: Kan det være rigtigt, at tre danske statsborgere skal flytte ud af landet på grund af 24-års-reglen?

 

 

UDDRAG AF ARTIKEL: 

 

Bernadette Edwige Nielsen er fra Cameroun, og hun må ikke bo i Danmark.

 

Laurent Thor Nielsen er dansk statsborger og frederikshavner, og han kan ikke få opholdstilladelse i Cameroun.

 

Bernadette og Thor er gift, og sammen har de børnene Ariel på tre år og Flemming Michael på 19 må­neder, der begge er danske statsborgere.

 

En familie på fire, hvoraf alle - undtagen Bernadette - er danske statsborgere, og spørgsmå­let er nu:

 

Hvor skal familien bo?

 

I den anledning har NORDJYSKE Stiftstidende bedt familien Nielsen om at formulere fem spørgsmål til integrationsminister Rikke Hvilshøj (V).

 

Det er vigtigt at understrege, at:

 

Spørgsmålene er IKKE ment som et ultimatum og er ej heller ment om et våben til at banke en minister i hovedet med.

 

De er i stedet formuleret ud fra en generel og menneskelig nysgerrighed.

 

Udover spørgsmålene har medlem af Folketinget, Bjarne Laustsen (S), opfordret Rikke Hvilshøj til at deltage i et møde med familien, der i øjeblikket bor på Suensonsvej i Frederikshavn.

 

På lørdag 9. december har 22-årige Bernadette fået besked på, at hun skal være ude af Danmark.

 

Grunden er 24-års-reglen, der skal forhindre tvangsægteskaber, begrænse antallet af familiesammenfø­ringer og forstærke integrationen af de, der kommer til landet.

 

- Jeg har rejst meget i mit liv, og kulturelt fø­ler jeg mig som europæ­er og dansker og har blandt andet haft ophold i Norge, Frankrig og Schweiz.

 

- Dengang jeg forlod Danmark, fandtes der ikke så skrappe regler, og jeg kunne ikke min vildeste fantasi tro, at de blev indført i Danmark.

 

Thor Nielsen har stadig svært at forstå, at Bernadette ikke må opholde sig i Danmark.

 

- På grund af, at min kone har en bestemt alder, så må hun ikke være sammen med sin familie. Børn i Danmark burde have de samme rettigheder. Børn burde være lige.

 

Thor Nielsen kender godt regeringens begrundelse for at gennemfø­re 24-års-reglen, og han kan godt forstå, at der visse steder i udlændingeloven er nødt til at være stramninger.

 

- Men dette er jo ikke et tvangsægteskab. Det er kærlighed. Og børnene kommer vel i første række, siger Laurent Thor Nielsen.

Med  venlig hilsen

 

Journalist Lars Hofmeister

NORDJYSKE Medier

Tordenskioldsgade 2,

9900 Frederikshavn

 

Tlf. 99203399

lars.hofmeister@nordjyske.dk

 

 

 

 

Ovenstående email  med den danske statsborger Thor Nielsens spørgsmål til Rikke Hvilshøj  og anmodning om et møde om familiens desperate situation videresender jeg  her straks med en stærk opfordring til modtagerne om at skrive til integrationsminister Rikke Hvilshøj og bede hende om tage et møde med den udvisningstruede familie.

Det gør jeg på baggrund af kendskab til sagen gennem samtaler med den sympatiske småbørnsfamilie om den desperate situation som myndighedernes afvisning  af familiesammenføringen har bragt den danske familie i.

 

Altså send gerne en email med navn og adresse til: NORDJYSKE Stiftstidende på frederikshavn@nordjyske.dk  Derefter vil Lars Hofmeister  sørge for, at Hvilshøj får jeres opfordring - samt holde brevskriverne løbende orienteret om sagens udvikling.

 

Denne email vil automatisk blive lagt på http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html  

 

Se nu også billede af den udvisningstruede familie Thor Nielsen, Flemming, Bernadette og Ariel på http://www.arnehansen.net/061201famthorbernadette020.jpg tilsendt af folketingsmedlem Bjarne Laustsen (valgt i Frederikshavnkredsen for S. )

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen

 

Tilføjelse:

Artikel om familien Thor Nielsen i Nordjyske Frh d. 2.12.06 af Lars Hofmester kan læses på  http://www.arnehansen.net/061202bernadetteiNJF.doc