Indlæg af Bjarne Laustsen bragt i d. 6.12.06 i Nordjyske Stiftstidende

 

                                       Familie har krav på at få svar

Nu er det jul igen (snart) – men det står der ikke noget om i udlændingeloven. Det kan ægteparret Thor og Bernadette Nielsen fra Frederikshavn tale med om. For Bernadette er nemlig kun 22 år, og så er det ud. Kvinden er nemlig fra Cameroun. Det tæller overhovedet ikke med, at hendes mand og to børn på tre og halvandet år er danske statsborgere.

- Der er ikke nogen sympatiparagraf, ynder integrationsminister Rikke Hvilshøj at sige, når hun skal forklare de mest vidtgående følger af hendes regerings udlændingepolitik.

Jeg har opfordret Rikke Hvilshøj til at møde familien. Det må være hendes pligt at forklare, hvorfor familien skal skilles ad. For ikke nok med, at Bernadette er udvist pr. 9.12., så kan hendes danske mand heller ikke få opholdstilladelse i Cameroun. Familiens far har stillet fem spørgsmål, som det er rimeligt at integrationsministeren svarer på, nemlig:

* ”Når nu jeg ikke kan få permanent opholdstilladelse i Cameroun, og min kone ikke kan få opholdstilladelse i Danmark,- hvor skal vi så efter Deres mening bosætte os med vores to børn?

* Er der noget, jeg kan gøre for at få lov til at beholde min kone og børn her i Danmark?

* Er vi to enige om, at det er uhyre vigtigt for børn at vokse op sammen med både en mor og far?

* Hvordan kan der være så stor forskel på danske børn,- mine børn er også danske,- men de må åbenbart ikke have deres mor ved siden af sig, som alle andre danske børn har lov til?

* Kan det være rigtigt, at tre danske statsborgere skal flytte ud af landet på grund af 24-års-reglen?”

Man skylder i hvert fald familien et svar på, hvor de så skal – eller kan – bo, når hverken Danmark eller Cameroun kan rumme alle fire. De fortjener også et reelt svar på, hvorfor tre danske statsborgere ikke må have deres mor og hustru hos sig i Danmark. De har også ret til at få svar på, hvorfor myndighederne står så stejlt på at sende en ung mor ud af landet i de mindst to år, der går til hendes 24-års fødselsdag.

Derfor bør Rikke Hvilshøj møde familien Nielsen og forklare sig. Hun kan ikke skyde sig ind under, at der er tale om et tvangsægteskab. Hun kan heller ikke afvise familien pga integrationsproblemer, for hun er fuldt ud indstillet på at integrere sig, lære dansk og tage et job til familiens selvforsørgelse. Men foreløbig har Bernadette Nielsen ikke fået lov til at vise sin gode vilje.

Hun har fået et spark ud af vagten og må fra på lørdag lade mand og børn i stikken. Man har heller ikke undersøgt muligheden for, at Bernadette kan få en uddannelsesaftale eller et au pair-job. Det mindste, man kunne gøre for denne familie, er at udskyde udvisningen. Vi har god plads til familien i Frederikshavn, hvor der er mange ledige lejligheder. Det bør være et godt råd til en regering, hvis udlændinge politik bliver fortsat sværere og sværere at forklare. Selv ikke Dansk Folkeparti kan vel gå med til at splitte danske familier?

Man skal være forsigtig med sammenligninger, men i København er rydningen af Ungdomshuset f.eks. sat i bero indtil videre, fordi man behøver mere tid. Hvorfor kan Bernadette Nielsen så ikke få mere tid? Samtidig har Hvilshøj en anden udlændingesag, hvor hun skal forklare, hvorfor studerende og pendlere pludselig ikke mere må tage en ægtefælle med sig til Danmark, når et EU-direktiv giver denne mulighed.

Jeg synes, at integrationsministeren bør møde familien – og det skal gå stærkt. Det må statsministeren have ret til at bede sin minister om.[ Bjarne Laustsen, Drosselvænget 2, Støvring, er folketingsmedlem (S).

Lagt på www.nordjyske.dk onsdag d. 06-12-2006 kl. 04:00

Se også: Hjælp pressen med at komme i dialog med Rikke Hvilshøj! På http://www.arnehansen.net/061130thorsbernadettesbrevthvilshoejmv.htm