Kære alle der har gjort en indsats for at hjælpe familien Thor og Bernadette Nielsen i Frederikshavn - inklusive journalist og politikere  (Ingen nævnt - ingen glemt)

 

Jeg iler med at bringe en indtil videre glædelig nyhed

 

Jeg er lige blevet ringet op af Leif Bork Hansen og Claus Nielsen som fortalte at Indenrigsministeriet ca. kl. 11,30 d. d. 8.,12.06 ringede til Thor Nielsen og fortalte at Bernadette der stod til at skulle udrejse d. 9 dec. til Cameroun kunne få lov at blive i Danmark medens familiesammenføringssagen ville blive genbehandlet.

 

Men vi må fortsat være opmærksomme  for den konkrete sag er jo ikke slut før den endelige familiesammenføringsopholdstilladelse til småbørnsmoderen er givet og 24-årsreglen er jo fortsat gældende og de andre familiesammenføringsbarrierer som kravet om familiens samlede største tilknytning til Danmark og de strenge økonomiske krav blev der slet ikke taget stilling til i første omgang efter at "Udlændingeservice kunne knalde familien alene på 24-årsreglen.

Og nu har vi jo Søren Krarups ord for at den lave starthjælp og andre chikanerier af flygtninge og familiesammenføringer retfærdiggøres af det overordnede formål at holde udlændinge ude af Danmark (citeret efter hukommelsen). Vi må virkelig gøre os klart at det er sådanne kræfters bestemmende indflydelse i vores land  vi her er oppe imod. Det kræver alles indsats.

Men vi kan trods alt også gøre noget i den konkrete sag ved at hjælpe Thor  og senere Bernadette med at finde et arbejde så de økonomiske krav kan blive opfyldt

 

man kan fortsat læse om sagen på http://www.arnehansen.net/index4.htm#2  hvor man søger på Thor eller Bernadette

 

Men lige nu må vi glæde os med familien Thor, Bernadette, Ariel på 3 og Flemming på 1 år over at de i hvert fald kan være sammen julen over

 

Med glædelig hilsen

Arne Hansen