Pr 12.12.06

Medlemmerne i Ny Frederikshavns Integrationsråd.

På Sammenlægningsudvalgets møde den 12. december 2006 blev følgende personer godkendt som medlemmer af integrationsrådet i Ny Frederikshavn -  idet det bør bemærkes at de etniske minoritetsmedlemmer kun er udpeget ovenfra midlertidigt indtil der snarest ved et demokratisk valg kan vælges 11 medlemmer blandt og af de etniske minoriteter.

Fra de etniske minoritetsgrupper blev følgende medlemmer midlertidigt udpeget til integrationsrådet:

Fra Nuv. Frederikshavn                  
Donald Shaw  med  Nicolas Skelly som suppleant
Sayed Olawi   med   Fatah Abdul Fatah som suppleant
Ganesu Uthaykumaran  med Thiageswaran Appukutty som suppleant
 
Skagen                 
Buliah Ismail  med Ahmed Al-Bayati som suppleant
Adi Alansyah  med Haidar El-Sadg  som suppleant


Sæby                   
Benijamin Nadj  med Ranee Mok som suppleant
Shahnaz Shawkat P. Hussein  med  Michael Vanbawi som suppleant
Lingathasan Ramalingam Sornaligam med Mohammed Rafied Noorani som suppleant
                       
Repræsentant fra LO er Cai Møller             
Repræsentant fra daginstitutionsområdet Merete Sæderup med  Anni Danelund som suppleant  
Fra foreningslivet Elin Melchiorsen  fra FUF, Fr.havns ungdoms Fællesråd med Kaj Hansen SIFK som suppleant    
Samt fra multietniske foreninger, der arbejder for inklusion Ruth Christensen fra Røde Kors flygtningegruppe i Sæby og med Mary Nishanthi Arulananthan  Frh. Multietniske Forening som suppleant

Og fra boligforeningerne Ulla Pedersen med Dorte Tofting som  suppleant  
Fra byrådet valgtes
Anders Starberg (SD), Jørn Larsen (SD) og  Frode Thule Jensen (V)

Endelig udpeges Arbejdsmarkedsdirektør Johan Hessellund udpeges som sekretær for Integrationsrådet.

Der er link til en oversigt over integrationsrådets medlemmer fra Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktionshjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog/

Herfra er der ligeledes link til de nye vedtægter for integrationsrådet i Ny Frederikshavn