Fra nyhedsbrev flygtninge <nyt@stoettekredsen.dk>

 

Nyhedsbrev: Støttekredsen for Flygtninge i Fare

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

 

 

Sendt til: medlemmer m.fl., Folkeltingets udlændingeudvalg, medier.

 

 

 

Atmana ønsker sig ikke en ged + efterskrift

 

 

 

Atmana er en pige på 13 år og sammen med sin øvrige familie efter 5 år i Danmark tvangsudsendt til Kosovo. Atmanas familie er som mange andre familier blevet udsendt til forfærdelige forhold. Derfor ønsker Atmana sig hverken geder eller høns, hvis nogen vil give hende en velgørenhedsgave her i julen.

 

 

 

Atmana ønsker sig et land, hvor hun og hendes familie kan opholde sig i. Indtil det land er fundet, ønsker Atmana og søskende sig varmt tøj og mad at spise. (Ikke i naturalier, men i penge, for det er noget nemmere og hurtigere at få ned til Kosovo, og det er nu Atmana fryser og sulter, og hun har ingen steder at holde geder).

 

 

 

På Støttekredsens hjemmeside er nu offentliggjort nogle af vores video-optagelser fra Støttekredsbesøg hos de tvangsudsendte familier i Kosovo, oktober 2006.:

Se  http://www.stoettekredsen.dk/video/kosovo1.htm

 

 

 

Her kan du møde Atmana, Adisa og Adis, og drengen Islam og komme med på en lille sight seeing i ruinerne, Danmark sender flygtninge ud til.

 

 

 

Gavebeløb til Atmana og andre tvangsudsendte børn kan indbetales på Støttekredsens konto, 8401 150 9035. mrk. Atmana. Men vi beder dig, betal dig ikke kun ud af din samvittighed, gør også noget aktivt ved den. Familierne er i dyb nød, og burde aldrig have været sendt tilbage.

 

 

 

Forlang de tvangsudsendte Kosovo-familier hentes tilbage – lad dem ikke ”Ude af øje….”

 

 

 

Danmark er så rigt, så vi kan købe hele verden, siger regeringen. Vi forlanger ikke hele verden, men at Danmark bruger sin økonomiske rigdom på at hjælpe nogle af verdens flygtninge med asyl og ophold.

 

 

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Støttekredsen for flygtninge i Fare

 

 

 

Kontaktperson: Mona Ljungberg, Skoleholdervej 41, 1. 2400 Kbh., Tlf. 2883 1318, e-mail: mona@stoettekredsen.dk

 

Tlf. Medier: 2883 1318

 

Andet: Tlf. 2398 0135

 

 

 

Sammen kan vi gøre noget, som vi ikke kan gøre hver for sig. – Bliv medlem af Støttekredsen.

 

Støttebidrag kan indbetales på vores konto i Merkur Bank. Reg. Nr. 8401 103 8399

 

 

 

Støttekredsen for Flygtninge i Fare

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

(Medlemskreds på ca 800 navne er her udeladt)

 

 

EFTERSKRIFT (Arne H)

Hermed videresendes Støttekredsens appel om økonomisk og politisk støtte med en  opfordring til at tage sig de ca -10 min. tid  de 2 videointerviews varer.

 

Og  med den bemærkning at underskriften på http://www.amnesti-nu.dk/  amnesti til omkring 800 afviste asyl-ansøgere, heraf 200 børn, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år (jf tidligere email). og så Støttekredsens ovennævnte bøn om økonomisk støtte til at de udvsiste til Kosovo kan overleve vinteren i Kosovo - altså er 2 sider af samme sag:

 

Thi  asylsøgere der er deporteret efter mere end 3 års ophold i Danmark og som er havnet i en dokumenteret sikkerhedsløs og udsigtsløs situation bør også  have deres sag genvurderet med henblik på amnesti .

 

Og underskriftsindsamlingen skal på sin side råbe politikerne op for at forhindre, at flere børn udvises til en umulig situation sammen med deres oftest syge og behandlingskrævende forældre som ingen behandling kan få i hjemlandet in dette tilfælde Kosovo jf advokat Hans Boserups dokumentation på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/061005kosovo.htm .

 

Denne dokumentation på udvisning af syge til et Kosovo uden behandlingsmuligheder havde DR som vi alle betaler licens til  (så vidt jeg hørte) forsømt at klæde Krause på med til interviewet med udvisningsminister Rikke Hvilshøj i Krause på Tværs tirsdag d. 20. december selvom DR har fået flere emails med links til Hans Boserups og Mona Ljungbergs tidligere dokumentation.

 

Denne bemærkning er kun udtryk for egen mening

 

Denne email er - udover til flygtningevenner og de medansvarlige (beslutningstagere som håndlangere) for den inhumane danske asylpolitik - også sendt til fredsvenner,  fordi den danske regerings ansvarsløse politik og forræderi  overfor traumatiserede krigsflygtninge fra Danmarks egne krige (Danmark modtager jo ingen af øjeblikkets millioner af irakiske krigsflygtninge) viser at krigsgalskaben (og nationalismen) sætter alle medmenneskelige værdier ud af spil . Og det er jo pacifisters historiske lod at gå i spidsen med at læge krigens sår, hvad mange også gør.

Mvh Arne H.