Den 6. januar beder religiøse og humanister i Danmark for asyl til afviste irakere

 

Fra (Ole) <asyl@secureid.org>

 

Her er en opsummering af asyl-protesterne den 6.januar.

 

MVH

Ole

http://illegalt.mahost.org/

 

 

Asyl-protester landet over

 

Den 6. januar beder religiøse og humanister i Danmark for asyl til afviste

irakere

 

Over 500 irakiske flygtninge, der er afvist asyl men ikke kan udvises, har

været indespærret i årevis i danske flygtningelejre uden rettigheder og

under elendige vilkår. Derfor bekendtgjorde 10 præster i Hillerød kort

efter jul, at de den 6. januar vil gå på gaden for at få borgernes øjne op

for irakernes forhold i Sandholmlejren. Præsternes protest mod regeringens

udlændingepolitik får nu opbakning i forskellige byer landet over - af

flere folkekirkepræster såvel som katolikker, muslimer og ikke-religiøse.

 

http://illegalt.mahost.org/article.php3?id_article=181

 

 

 

På initiativ fra præsterne i Hillerød vil der den 6.januar blive sat fokus

på Danmarks kyniske asyl-politik. Over 500 irakiske flygtninge er afvist

asyl og trues med at blive deporteret til det Irak, hvor Danmark i

øjeblikket fører krig. De kan ikke udvises og har i gennemsnit være

indespærret uden rettigheder i danske flygtningelejre i 5 år, hvor de

nedbrydes fysisk og psykisk af de elendige levevilkår og den permanente

trussel.

 

Disse mennesker bør få asyl og permanent opholdstilladelse. Det mener både

den Flygtningekonvention, som Danmark har tilsluttet sig, kampagnen

Amnesti-nu, og alle mennesker, værdsætter humanisme og medmenneskelighed.

 

»Mennesker visner for øjnene af os«

 

Derfor bekendtgjorde 10 præster i Hillerød kort efter jul, at de i

forbindelse med gudstjenesten på Hellig tre kongers dag den 6. januar vil

gå på gaden for at få borgernes øjne op for irakernes forhold i

Sandholmlejren. Som en af initiativ-tagerne, Thyge Enevoldsen, sagde til

politiken.dk, skal »man da have et meget koldt hjerte og være næsten

blind, hvis man tror, at de her mennesker kan sendes hjem.«

 

Under protesten, som begyndte med, at to præster i Hillerød fik kontakt

til en gruppe kristne irakere i asylcentret Sandholmlejren, vil præsterne

uddele løbesedler med overskriften: »Mennesker visner for øjnene af os«.

Aktionen munder ud i en forbøns-gudstjeneste for de afviste irakere.

Lokale protester

 

Aktionen får bl.a. opbakning fra præsteinitiativet ”Der er stadig ikke

plads i herberget”, som blev etableret af tre Mariager-præster ved juletid

sidste år som en reaktion mod regeringens udlændingepolitik og nu rummer

omkring 200 præster. Hillerød-præsterne har dog frabedt sig at deres

aktion bliver en ”kæmpe-demonstration” og opfordrer istedet præster i

andre dele af landet til at påvirke lokalt.

 

Inspireret af Hillerød-præsterne vil der derfor være gudstjenester eller

andre aktioner i sympati med de afviste irakiske flygtninge flere steder i

landet den 6. januar.

 

Bl.a. vil Odense domkirkes præst for flygtninge og invadere, Leif

Munksgaard, deltage i protesten og vil desuden forsøge at få flere præster

i Odense til at støtte op om sagen. Han tror, at der er flere, som vil

bakke op omkring initiativet, for »når man står overfor et menneske som

virkelig er kommet i klemme, så er det enhver præsts eller ethvert

menneskes opgave at hjælpe.«

 

Den katolske præst i Sankt Nikolai Kirke i Esbjerg, Benny Blumensaat,

støtter også Hillerød-præsternes protest mod afvisningen af irakiske

asylansøgere og vil lave et arrangement på torvet i Esbjerg. Han mener, at

»det er altid kirkens opgave at påpege, når der sker uretfærdigheder, og

der gør der i de her tilfælde.«

»Almindelig medmenneskelighed«

 

Det er ikke kun kristne, der støtter denne aktion. Den muslimske imam,

Abdul Wahid Pedersen, som er næstformand i foreningen Muslimer i Dialog

vil opfordre de muslimske flygtninge i asylcentrene til at deltage i

forbøns-gudstjenesten, som afslutter protesten i Hillerød. Det samme

gælder det tværreligiøse Islamisk-Kristent Studiecenter og Dansk-Irakisk

Venskabsforening, som arbejder for kulturformidling og integration af

irakere.

 

Også en gruppe af studerende ved henholdsvis Københavns Universitet og RUC

vil støtte op om præsternes initiativ i Hillerød.

 

Protesten handler ifølge Abdul Wahid Pedersen, om »almindelig

medmenneskelighed, og det er sagen uvedkommende, om asylansøgerne er

kristne eller muslimer - alle er forpligtet til at bakke op.«

 

Ligeledes er det underordnet, hvilken religion man har selv har, når man

tager stilling til denne sag. Ifølge inititativ-tageren fra Hillerød,

Thyge Enevoldsen, er protesten mod flygtningenes vilkår »en

samvittighedssag, som præsterne ikke kan tage patent på, men som berører

mange danskere.«

 

Læs om de lokale aktioner:

-  Præste-protest i Hillerød:

http://illegalt.mahost.org/article.php3?id_article=180

-  Præste-protest i Odense

http://www.dr.dk/Regioner/Fyn/Nyheder/Andre+nyheder/2007/01/02/165825.htm

-  Præste-protest i Esbjerg

http://www.dr.dk/Regioner/Syd/Nyheder/Esbjerg/2006/12/28/125405.htm

-  Studerende i København

http://debat.modkraft.dk/read.php?7,70602,70602#msg-70602

 

Se desuden:

-  Kristeligt Dagblad: ”Flere muslimer støtter præsteprotest

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirkeogtro/artikel:aid=316133

-  Mød en af de afviste irakiske flygtninge i Dagbladet Arbejderen: ” I

Ingenmandsland”

http://www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=37882

 

- intet menneske er illegalt

http://illegalt.mahost.org

 

Og redaktionel kommenter:

 

Hvis ikke allerede, så skriv straks under på at skrive under på http://www.amnesti-nu.dk/  ?