Borgere i Mariager området i protest mod udvisning af medborger af albansk serbisk oprindelse.
Borgmester H.C. Maarup taler ved fakkelmøde i Mariager lørdag
d. 20.1.2007. kl. 17.00.
 
 
 
Se følgende pressemeddelelse.
Med venlig hilsen  Bodil Hindsholm Hansen,
Udbynedervej 16, 8970 Havndal tlf. 86 47 02 25
 
Pressemeddelelse 16.01.07.
 
Protestmøde mod udvisning!
 
Borgmester H.C. Maarup taler ved fakkelmøde i Mariager lørdag 
d. 20.1.2007. kl. 17.00.
 
Borgerne i Mariager området protesterer mod udvisning af en lokal borger med fakler, taler og sang.
 
Tirsdag d. 2. januar mødte politiet op for at udvise Mirsad Zairi, Assens ved Mariager. Mirsad må derfor atter leve under jorden for at kunne være i nærheden af sin kone Valentina og deres datter Kaltrina på 4 år.
 
"Vi finder det helt forkasteligt, at Flygtningenævnet på denne måde vil foretage en tvangsskilsmisse af en svag familie, som har været udsat for frygtelige oplevelser." udtaler formand for integrationsgruppen Positiv Sameksistens, Elsebet Hesselberg "derfor har en gruppe borgere på et hastigt indkaldt møde d. 8. januar sat en række aktiviteter i gang med det formål at forhindre, at Mirsad Zairi bliver udvist." 
 
Borgergruppen har: 
-              startet en underskriftsindsamling i lokalområdet, 
-              oprettet en hjemmeside www.mirsad.dk med alle oplysninger om Mirsads sag, 
-              kontaktet pressen og politikerne. 
-              arrangeret et fakkelmøde på Fruensgård Plads i Mariager, lørdag d. 20. januar kl. 17.00, hvor borgmester H.C. Maarup fra Mariagerfjord Kommune vil tale. Desuden          taler sognepræst Helle Myken og præst i Pinsekirken Henrik Kaas.
 
Baggrund:
Mirsad Zairi stammer fra Serbien, hvor han blev arresteret og udsat for grov tortur i fængslet. Da han efterfølgende ikke ville deltage i krigen mod Kosovo, flygtede han til Danmark i 2000. I flygtningelejren mødte han Valentina, som var kommet til Danmark sammen med sine forældre og søskende fra Kosovo. De blev gift juni 2002 og fik datteren Kaltrina i 2003.
 
Efterfølgende har Valentina og hele hendes familie fået permanent asyl i Danmark, idet de er mærket på sjæl og krop efter de grusomme oplevelser under massakrerne i Kosovo. Flygtningenævnet vil derimod ikke give Mirsad asyl, hvilket vil splitte familien ad og efterlade Kaltrina uden sin far.
 
Læs mere på www.mirsad.dk
 
Med venlig hilsen
Borgergruppen Asyl til Mirsad nu!
 
Peter Toubøl 
Bjerregårdsvej 4, 
9550 Mariager.
Tlf.: 98541559
 
Øvrige personer, som kan kontaktes:
Sognepræst Helle Myken tlf.: 98583038
Sognepræst Knud Erik Lægsgaard tlf.: 98541153