D 21.01.07 Nyhedsbrev: Støttekredsen for flygtninge i fare

http://www.stoettekredsen.dk

 

Støttekredsen har bedt udlændingestyrelsen om en opgørelse over:

1.  hvor mange asylsøgere, der er på de danske flygtningecentre – med oplysning om antal asylsøgere fra hvilke lande

2.  Hvor mange af asylsøgerne på flygtningecentrene, Danmark har givet afslag og vil sende ud.

3. Hvor mange af asylsøgerne på flygtningecentrene, der er børn (under 18 år)  

 

Opgørelse fra udlændingestyrelsen viser, at der ved slutningen af 2006 var mindre end 2000 asylsøgere i Danmark.

Af de 2000, der er på centrene, er 1.175 afviste asylsøgere, der skal sendes ud til deres hjemlande, iflg. udlændingestyrelsens tal.  

 

Opgørelserne fra Udlændingestyrelsen følger her under:

 

Antal asylsøgere indkvarteret på flygtningecentre
Udlændingestyrelsens opgørelse
ultimo oktober 2006

 

Antal asylsøgere i udsendelsesposition på

Flygtningecentrene
Udlændingestyrelsens opgørelse 2.12.2006

Nationalitet

Antal

Irak

646

Forbundsrepublikken Jugoslavien
Serbien

309

33

Somalia

98

Iran

146

Statsløs Palæstinenser

107

Afghanistan

76

Syrien

42

Rusland

48

Bangladesh

21

Bosnien-Hercegovina

40

Azerbajdzhan

24

Libanon

21

 

 

Armenien

27

Sri Lanka

32

 

 

Øvrige (55 nationaliteter)

326

Hovedtotal

1996

 

Nationalitet

Antal

Irak

594

Serbien og Montenegro

- heraf Kosovo

172

143

Somalia

71

Iran

59

Statsløse palæstinensere

46

Afghanistan

20

Syrien

19

Rusland

18

Bangladesh

15

Bosnien-Hercegovina

12

Azerbajdzhan

12

Libanon

11

 

 

Algeriet

10

Georgien

10

Kina

14

Øvrige

92

I alt

1.175

Der er i tabellen over hvor mange indkvarterede i alt på flygtningecentre, ingen oplysninger om hvor mange voksne og børn.

Som ses er det også lidt forskelligt, hvilke asylsøgere der regnes som øvrige.
Interessant: eksv. regimet i Algeriet anvender i vidt omfang tortur. Som ses af tabellen over asylsøgere i udsendelsesposition har 10 fra Algeriet fået afslag og skal sendes tilbage. 

 

Af de 1.175 asylsøgere, Danmark vil sende ud er:

927 voksne. 248 er børn under 18 år.

7 af børnene er uledsagede flygtningebørn (kommet til Danmark uden forældre)

 

740 asylsøgere bor i udsendelsescenter.*

 

 

*Udsendelsescenter vil sige Avnstrup og Sandholm. I Sandholm får de afviste asylsøgere ingen form for kontanter, de er på den såkaldte ”kantineordning”. I Avnstrup får afviste asylsøgere penge til kost.

--------------------------------------------------------------

 

Tallene vil sige, at den danske regering end ikke mener at Danmark kan rumme omkring et par tusind flygtninge. Omkring 1000 af flygtningene i udsendelsesposition har jo netop været i Danmark i mange år, og har ikke kunnet blive sendt ud, fordi det er for farligt i deres hjemlande.

 

Det vil også sige, at det må være meget få flygtninge, der kommer ind over grænsen til Danmark. Nogle forsøger sig uden tvivl i andre lande pga Danmarks afvisninger af flygtninge. Men rygtet siger også, at der er flygtninge, som når til den danske grænse, men slet ikke får lov til at søge asyl, og i stedet omgående sættes på et returfly. Eftersom det kun er et rygte, bør det, hvis det ikke er sandt, aflives. Eller også bør vi have sandhed for sagn. Det bør i hvert fald på baggrund af det lave antal flygtninge, der ankommer til Danmark sammenholdt med antallet af flygtninge, der ankommer til andre lande, undersøges, hvor meget hold der er i dette rygte.

 

Med venlig hilsen

Støttekredsen for flygtninge i fare.

 

Kontaktperson: Mona Ljungberg, Skoleholdervej 41, 1. 2400 Kbh., Tlf. 2883 1318, e-mail: mona@stoettekredsen.dk

Tlf. Medier: 2883 1318

Andet: Tlf. 2398 0135

 

Sammen kan vi gøre noget, som vi ikke kan gøre hver for sig. – Bliv medlem af Støttekredsen.

Støttebidrag kan indbetales på vores konto i Merkur Bank. Reg. Nr. 8401 103 8399

 

Støttekredsen for Flygtninge i Fare

http://www.stoettekredsen.dk