En irakisk flygtning venter på 9. år i Danmark på Danmark.

D 9.02.07 Fra Walter Dalland <w.dalland@mail.dk>

 

I FAA d.6/2 har MF fra DF, Peter Skaarup, et indlæg med overskriften "Oppositionen vil bombe asylsystem". Det gælder oppositionens forslag om, at afviste asylansøgere, som efter 1½ års ophold ikke har kunnet sendes tilbage til deres eget land, skal have opholdstilladelse. Han mener, at den af regeringen og DF gennemførte lovgivning allerede giver dem mulighed herfor.

Men den løser ikke problemerne.  I flere år har en række enkeltsager været til behandling i medierne. Voksne og  børn, som bliver syge af at vente i uvished.

En række børn får ikke normal skolegang. Og selvom de fhv. pastorer Søren Krarup og Jesper Langballe mener, at forældrene selv er skyld i, at børnene ikke får en uddannelse, holder problemerne ikke op med at være der.

En lov, der ikke fungerer, skal  laves om. Virkeligheden i Irak har ændret sig. Man plejer at ændre love, når virkeligheden ændrer sig.

Skaarup skelner mellem afviste asylansøgere, som har medvirket ved udsendelsesbestræbelserne og dem, der "har sat sig med korslagte arme og nægter at medvirke til hjemrejse".

Familien Gagari på Center Aunstrup/Roskilde har ikke "sat sig ned med korslagte arme og nægtet at medvirke til hjemrejse". De ankom i 1999. Den første tolk mente ikke, at de kom fra Irak. Sagsbehandlingen blev standset, indtil rigspolitiet havde undersøgt sagen. Man har ikke fundet ud af det endnu - næsten 8 år senere.

Familien har givet alle ønskede oplysninger, men har tungtvejende grunde til ikke at ville tage tilbage til Irak. Faderens bror blev underkastet tortur og henrettet af Saddam Hussein, og. faderen selv blev indkaldt til Bagdad, hvor han blev generet lidt af bødlerne, men sendt tilbage til sin hjemby, hvor reaktionen var, at han måtte være blevet bestukket til at være håndlanger for Saddam Hussein. Familien blev omgående isoleret og har ikke nogen fremtid i Irak. Børnene har ikke, bortset fra en kort periode, fået normal skoleundervisning.

Situationen i Irak er utilfredsstillende, sagde statsministeren i efteråret. Denne konstatering, som jo ikke er en overdrivelse, kunne måske indbyde til at sikre, at vore gæster på asylcentrene ikke skal sidde der 8 år mere. Forslaget er ikke en bombe under asylsystemet, men er en alvorlig reaktion på en ændret virkelighed

Walter Dalland