AF: » Lotte Folke Kaarsholm,

 

 

OSCE: Danmark diskriminerer muslimer

 

 

 

[KRITIK]
Danske muslimers situation er blevet forværret gennem de sidste år med karikaturkrisen som 'kogepunktet', og hovedansvaret for situationen ligger hos regeringen. Det konkluderer OSCE i en ny endnu ikke offentliggjort rapport om Danmark

Danmarks behandling af den muslimske befolkning bliver igen udsat for hård kritik fra en international institution. Denne gang fra OSCE, der i en ny rapport, som Information er kommet i besiddelse af, skarpt kritiserer muslimers stilling i Danmark.

OSCE-ambassadør Omür Orhun kritiserer den danske regering for på en række områder at have forværret danske muslimers stilling gennem de seneste fem år og afslører, at han flere gange i efteråret advarede udenrigsminister Per Stig Møller om, at regeringens håndtering af karikaturkrisen var uklog.

Rapporten blev allerede i juli sidste år afleveret til den danske regering til gennemsyn - men er altså endnu ikke offentliggjort.

Ambassadør Omür Orhun er repræsentant for bekæmpelse af intolerance og diskrimination af muslimer for formandsskabet i OSCE, Den Europæiske Organisation for Sikkerhed og Samarbejde. Han besøgte sidste år Danmark i kølvandet på karikaturkrisen og mødtes med ministerier, ngo'er og en række andre repræsentanter for at udarbejde en rapport om de danske muslimers samfundsposition.

Orhun lægger ikke fingrene imellem i konklusionerne om danske muslimers juridiske, økonomiske og kulturelle stilling. De udsættes for begrænsninger, der er "ude af proportioner," for en retsbeskyttelse, der ikke lever op til racismekonventionerne, og for et stadigt mere forhærdet klima af intolerance, skriver ambassadøren i rapporten, der har fået den danske regering til at fare i blækhuset.

Modsvar
I modsætning til Europarådets kritiske rapport, som Anders Fogh vurderede, kunne ryge direkte i skraldespanden, har regeringen udfærdiget 21 siders modsvar til OSCE's kritik. Også regeringens svar på anklagerne er kommet Information i hænde.

"Det er ironisk, at alt dette foregår i et land, som roser sig af sine menneskeretsbedrifter og prædiker om dem over for andre," skriver Omür Orhun om sin konklusion: at de danske muslimers stilling på en række områder er blevet forværret inden for de seneste fire-fem år, hvor en frygt for et dansk identitetstab har bredt sig, ifølge ambassadøren blandt andet fordi Danmark har været længere tid om at starte på indsatsen for integration end de øvrige europæiske lande:

"Som resultat af denne uvidende indstilling og en række politiske manøvrer efter det seneste valg, er diskursen i politik og medier over for det muslimske samfund blevet hårdere, og der er blevet introduceret restriktiv lovgivning og håndhævelser af den," skriver Omür Orhun i rapporten, som ifølge rygter vil blive offentliggjort i påskehelligdagene.

Orhun vurderer, at de seneste års stramninger i dansk udlændingelovgivning begrænser minoritetsgruppers adgang til dansk statsborgerskab, til familiesammenføring og til social beskyttelse på linje med resten af Danmark. Og at begrænsningerne, som er "ude af proportioner", rammer muslimer hårdest, fordi de udgør størstedelen af den danske minoritetsbefolkning. Derudover kritiserer han også, at børn født i Danmark skal registreres i kirker, og han finder ikke de ministerielle forklaringer af, hvorfor det har trukket ud med at få særligt byggede moskeer og muslimske begravelsespladser, overbevisende.

Anden kritik gælder afskaffelsen af de obligatoriske integrationsråd, den minimale anvendelse af racismeparagraffen (som har skabt en "reel følelse af straffrihed, hvilket har bidraget til en yderligere forværring af det offentlige klima"), og lukningen af Nævnet for etnisk ligestilling. Nævnets afløser, Klagekomiteen for etnisk ligestilling, har et alt for svagt mandat, og Klagekomiteens "tandløshed" gør, at Danmark ikke lever op til Europarådets politiske anbefalinger om institutioner til bekæmpelse af intolerance.

Karikaturkritik
Orhun er også dybt kritisk over for den danske regerings håndtering af karikaturkrisen. Udenrigsminister Per Stig Møller har tidligere erkendt over for Udenrigspolitisk Nævn, at Orhun i to breve allerede i oktober advarede regeringen om situationens brandfarlighed. Udenrigsministeren har indtil nu afvist at vise nævnet indholdet af brevene, men i rapporten forklarer Orhun, at han også mundtligt fulgte sine breve op, nemlig ved et møde i Doha d. 14. november, hvor Orhun advarede Per Stig Møller om, at regeringens håndtering kunne eskalere krisen.

I de 21 siders svar på OSCE-rapporten afviser regeringen, at det kan måles, om den offentlige mening om muslimer er blevet hårdere, og skriver, at den "råber op og handler imod antidemokratisk og diskriminerende adfærd fra alle sider."

Om 24-års-reglen forklares det blandt andet, at store grupper anden-etniske danskere og Socialdemokraterne støtter den, og at "integration er særligt svær i familier, hvor generation efter generation henter deres ægtefæller til Danmark fra deres eget eller deres forældres oprindelsesland." En række øvrige kritikpunkter modsiges også, mens ét punkt imødekommes med en annoncering af, at regeringen i år vil oprette et diskrimineringsnævn større bemyndigelser end Klagekomitten for etnisk ligestilling.

Årsagen til, at OSCE's rapport endnu ikke er blevet offentliggjort, står der ikke noget om.

lfk@information.dk