Frederikshavn d. 26.04.07

 

Kære SFere

 

Forud for SFs landsmøde har jeg som verdensborger og gammel SFer gået og tænkt

på at spørge flest mulige SFere hvorfor jeg - med fokus på at behandle verdens

flygtninge ordentligt og især dem som Danmark får ansvaret for - så  egentlig

skulle stemme på SF frem for på Enhedslisten og Radikale?

 Det skulle være for at få emnet lidt højere op på dagsordenen. Og det føler jeg

mig bestyrket i behovet for efter at jeg i dag har hørt Søvndal sige at målet er

at få landsmødet til at bakke op om at SF går i regering med SD og vel Radikale

efter valget - uden at forudsætte en vis mandatmæssig styrke  (så SF i regering

ikke havner i samme udsalgssituation som søsterpartiet SV i Norge).

Desuden er SF jo tidligere  gået ensidigt ud og peget  på Helle Thorning  som

statsminister og dengang fik jeg ikke noget ordentligt svar på min da udtrykte

bekymring for udsalg af flygtningepolitikken. For her er det svært at skelne

Helle Thornings fra den nuværende borgerlige regerings. Men OK jeg måtte slappe

af - der ville nok komme et signal der gjorde min og sikkert mange andre Sferes

bekymring til skamme.

 

Men hvad skal jeg så i dag læse på forsiden af dagbladet Information: "Villy

Søvndal: Asmaa hører ikke til på venstrefløjen" . Er det virkelig en sådan

ekskluderende udtalelse fra  SFs formand som 1000 nye unge medlemmer og vel

50.000 nye vælgere skal have smidt i hovedet 2 dage før landsmødet? Mon ikke de

nye i SF forventer noget mere væsentligt politisk konstruktivt fra deres nye

partis formand her på tærskelen til landsmødet end at blande sig i hvilke

kandidater andre partier måske stiller op som deres folketingskandidater?

Jeg hørte både Asmaa Abdol-Hamid s og Villy Søvndal taler ved samme

fredsdemonstration vendt imod Bush d. 6. juli 2005. Gå venligst ind på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/050706del1stopbush64kbps.htm  og lyt efter

om ikke de allerfleste SFere kan være enige i hvad såvel Asmaa såvel som Villy

Søvndal sagde? Og tag den så derfra og lad os diskutere hvad SF skal i Danmark

og verden - inklusive freds- og flygtningepolitisk. Mange af de nye er sikkert

blandt de 55.000 der har skrevet under på Amnesti-Nu-appellen http://www.amnesti-nu.skrivunder.dk/ .

Med venlig hilsen

Arne Hansen medlem af SF-Frederikshavn

Sønderjyllands Alle 35

 

Efterskrift d. 17.05.07:

Og så skulle man dagen efter endog.opleve at adskillige ledende SFere fulgte efter i Villys fejltrin

 

Det er jo også sådant tørklædehysteri, der kan have medvirket til Helle Thornings seneste stunt (nævnt d d. 16.04.07 i Politiken) med at erklære sig enig i Khaders kritik af, at Elsebeth Gerner Nielsen i frisindets navn lod sig fotografere med et flot tørklæde på hovedet og i samme åndedrag så kritiserer Jelved for at have støttet Elsebeth Gerners happening.

 

Og som en garvet SFer sagde på et SF-møde d. 15. maj: ”Det er fantastisk at medierne kan fylde dagsordenen i dagevis med et tørklæde, når der er så mange uacceptable velfærdsforringelser der skal gøres noget ved.”

Arne Hansen