Fra: Jytte & Søren Nielsen [jknshn@mail.dk]
Sendt: 9. februar 2007 12:27
Til: 'inm@inm.dk'
Cc: 'mona@stoettekredsen.dk'
Emne: Udsendinge af flygtninge

Kære Rikke Hvilshøj

 

Jeg har med interesse fulgt debatten omkring flygtningebørn og tilbagesending af flygtningefamilier. Jeg synes det er en falliterklæring, når flygtningesager tages op og ændres – selv om det er positivt, at resultatet bliver at udviste flygtningefamilier får lov til at blive – på foranledning af journalister, som ingen baggrundsviden har om de aktuelle sager, men blot skal finde en sag ”der sælger”.

 

Jeg har tidligere gjort dig opmærksom på, at det er manglende ekspertise hos sagsbehandlerne i udlændingeservice og en helt uakseptabel behandling hos Dansk Røde Kors Asylafdeling. Prøv lige at sammenligne forholdene i Brovst, hvor det er kommunen der driver centret og så asylcentrene DRK driver. Det er stort set de samme barakker, men i Brovst kan flygtninge disponere over flere værelser, det kan man ikke hos DRK, der skal man have en høj belægningsprocent for at få økonomien til at hænge sammen. Se nu at få andre aktører på banen, så vi kan få en anstændig behandling og du ikke skal drives rundt i manegen af pressen.

 

Det skal vel ikke fortsat være de flygtninge som får pressens bevågenhed, der får lov at blive? Pressen vurdere jo ikke om de bliver flydt med historier fra de varme lande eller det rent faktisk er flygtningene selv, der via såkaldte flygtningeadvokater og psykologer (i Vejle) der har gjort det til et levebrød at føre sager og udstede erklæringer for at forhale en tilbagesending af flygtninge, som er kommet hertil for at udnytte systemet og skabe sig en bedre tilværelse, men i øvrigt ikke har det værre end de har haft det de sidste 50-100 år, der hvor de kommer fra.

 

Kan du ikke se, at du kunne affærdige pressens sager, hvis de var behandlet korrekt og af kompetente mennesker, og du ville være fri for at få alle disse fejlskøn tilbage på dit skrivebord. Det er flovt at være dansker og vide, at de flygtninge der af den ene eller anden grund havner her, kan opholde sig i et flygtningecenter i 5-8 år under forhold, der ikke er værdig for noget menneske og samtidig få en behandling som er under lavmål, så de må have pressen og diverse foreninger samt underlødige advokater og behandlere til at tage sig af deres sager og de derved kan gennemtrumfe et ophold, selv om de i mange tilfælde enten umiddelbart skulle have humanitær ophold eller umiddelbart kunne returneres, fordi deres forhold ikke er anderledes nu end de altid har været og indsatsen for at hjælpe dem i virkeligheden hører hjemme på et helt andet plan og bør ske i samarbejde i med deres hjemland og slet ikke hører under dit regi.

 

Uanset hvilken baggrund fremmede kommer hertil med vil du så ikke sørge for, at de får en menneskelig behandling og bliver taget vare på af kompetente mennesker, så vi kan blive fri for denne hetz som giver baggrund for fremmedhad og underkendelse af vort demokrati. Hvis befolkningen ikke kan lide din politiske holdning bliver du fjernet fra posten og en med befolkningens opbakning kommer til. Hvis det fortsætter som nu ender det som i Mellemøsten med opstand, protester, terrorhandlinger for og imod fremmede og det er under alle omstændigheder menneskelig uværdigt og til skade for alle parter.

 

Med venlig hilsen

Søren H. Nielsen

Tidligere medarbejder ved asylcentret i Frederikshavn

 

Svar fra minister Rikke Hvilshøj d. 3. maj 2007 kan læses på http://www.arnehansen.net/070503hvilshoejtsoerenhnomfly.pdf