Nyhedsbrev: Støttekredsen for flygtninge i fare. 26.08.2007

http://www.stoettekredsen.dk og http://www.flygtninge-i-fare.dk

 

Ny alliances ”demokratiske analfabeter:

 

Det lyder besnærende: Alle flygtningelejrene skal nedlægges, flygtningene skal have lov til at bo og arbejde, imens de venter på en afgørelse. Det kan vi i Støttekredsen kun tilslutte os.

 

Men så kommer det fra Naser Khadar: ”Der skal ikke ændres ved den restriktive flygtningepolitik”. ”Dem der har fået afslag, skal udvises.”

 

Men kerneproblemet i dag er faktisk ikke de lange ventetider på en afgørelse. Kerneproblemet er, at reelle flygtninge får afslag på asyl. 

 

Problemet har i løbet af nogle få år ændret sig fra at være ventetider (holden hen) til en målrettet og åben afvisningspolitik af flygtninge. Afvisningspolitikken er blevet åben, og siger dermed sig selv, regeringens indstilling til flygtninge ikke mere human. Kun et meget lille antal er nytilkomne asylsøgere, der venter på en afgørelse. De flygtninge, der kommer til Danmark i dag får relativt hurtigt en afgørelse (ca. 3 mdr). Deres største problem i ventetiden er frygten for afslag. Det er hvad, der gør ventetiden for dem ulidelig. For flygtningene ved også, at muligheden for at få asyl i Danmark er lig muligheden for at vinde den store gevinst i lotteriet. Nærmest ”nul”. Med undtagelse af enkelte, der har stort mediefokus (som de irakiske tolke). Stort nok mediefokus til at det begynder at murre i den danske befolkning, og det kan få konsekvenser for regeringen og Dansk Folkeparti ved næste valg. Men hvad med alle de andre, som får ringe eller ingen mediefokus og er udenfor befolkningens synsfelt? – Og ”Ny alliances”.

 

Flertallet af flygtninge, der sidder fast i centrene i dag og har siddet der år efter år, er reelle flygtninge, der har fået afslag på asyl. Alternativet til at undgå center og alle Danmarks straffeforanstaltninger imod flygtninge, er at tage tilbage til et hjemland, hvor man er i livsfare. Som Abdul Karim, der gav op og tog tilbage til Irak og blev kidnappet. Abdul Karim var ”heldig” – han kunne løskøbes. I dag er Abdul Karim flygtning i Jordan. Med ”Ny alliances” fastholdelse af den nuværende afvisningspolitik havde Abdul Karim med dem ved magten også i dag fået afslag, på trods af risikoen i Irak.

 

Kerneproblemet i Danmarks udlændingepolitik og humanistiske indstilling i dag er også, at man tvangsudsender flygtninge, der grundet forholdene i hjemlandet i årevis var berettiget til asyl, nemlig fra den dag, flygtningene kom til Danmark. Netop risikoen for at blive udslettet i hjemlandet, har i de mange år været årsagen til at flygtningene ikke kunne sendes ud. For de Kosovo-albanske flygtninge har situationen igennem årene i Danmark ændret sig fra at være forfulgte til en humanitær katastrofe. En personlig humanitær katastrofe, som Danmark var med til at skabe med sin afvisningspolitik. Børn, der er vokset op på centre i Danmark, og blev sendt tilbage til forhold, der er endnu værre end de danske flygtningecentre, og hvor de ingen fremtid har. Børn, der sendes ud til elendighed og nød og skal passe på deres psykisk syge forældre. Børn og forældre, traumatiserede af krig og forfølgelse og den mishandling de efterfølgende blev udsat for af Danmark, da de stod og havde allermest brug for forståelse og hjælp. Dertil er de sendt ud til et område, hvor freden langt fra er garanteret.

 

Kerneproblemet i Danmarks udlændingepolitik er også en racistisk indvandrerpolitik. Folk fra EU-landene må indvandre i Danmark og tage ophold og arbejde. Er du iraker, albaner eller afrikaner, så forholder det sig helt anderledes. - Det er racisme, så det batter.

 

Det lyder besnærende: Alle flygtningelejrene skal nedlægges. Men når ”Ny alliance” fastholder afvisningspolitikken af flygtninge skal fortsætte – og vil udsende de afviste flygtninge, så er der reelt heller ingen flygtninge at opretholde lejre for.

 

Det synes ikke at være faldet ”Ny alliance” ind, at der findes en anden og mere simpel metode at få nedlagt lejrene med. Nemlig ved at give flygtninge asyl. Hvad enten de har boet på centre i mange år, eller i år er kommet her til. – Og som et langsigtet alternativ til centrene: fremover at give asyl til de flygtninge, der kommer. Ikke et midlertidigt asyl, men et permanent asyl, så de kan slå sig til ro uden at skulle frygte, at knytte sig til venner, arbejdspladser og Danmark.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Støttekredsen for flygtninge i fare

 

Kontaktperson: Mona Ljungberg, Skoleholdervej 41, 1. 2400 Kbh., Tlf. 2883 1318, e-mail: mona@stoettekredsen.dk

Tlf. Medier: 2883 1318

Andet: Tlf. 2398 0135

 

Sammen kan vi gøre noget, som vi ikke kan gøre hver for sig.

 

Over 500 er allerede medlem af Støttekredsen – Bliv medlem af Støttekredsen og støt en god sag.

Støttebidrag kan indbetales på vores konto i Merkur Bank. Reg. Nr. 8401 103 8399

 

Støttekredsen for Flygtninge i Fare

http://www.stoettekredsen.dk

 

Barneflygtning i Danmark:

http://www.flygtninge-i-fare.dk