D. 20.09.07  (også bragt i Politiken, som fortsat følger sagen op)

 

Jeg anklager Dansk Røde Kors …..

 

for forsømmelserne mod børn i de danske asylcentre. Jørgen Poulsen og Bodil Nyboe Andersen har et meget stort ansvar

 

af Knud Vilby, formand, Socialpolitisk Forening

 

Dette er et angreb på og en kritik af Dansk Røde Kors, fordi endnu en undersøgelse viser, at børns liv ødelægges i danske asylcentre, og at de ikke får den omsorg og specialistbehandling de har brug for for at få et liv.

 

Psykiatere og psykologer er ifølge Politiken rystede efter at have undersøgt 6 tilfældigt udvalgte asylbørn. De lever med så voldsomme psykiske problemer, at de vil udvikle kroniske lidelser, hvis de ikke får professionel hjælp

 

Det her er et angreb på Dansk Røde Kors, fordi regeringen for længst er holdt op med at lytte til almindelige anstændige mennesker i spørgsmål om børn i asylcentre. Det er også et angreb på Dansk Røde Kors, fordi organisationen ved at acceptere vilkårene, og ved at overse overgreb og brud på konventionen om børnenes rettigheder er med til at sløre sandheden, om det der foregår.

 

Til Politiken siger Dansk Røde Kors’ asylchef Jørgen Chemnitz, at der selvfølgelig kan være svipsere, og han vil undersøge om der er huller i systemet. Han siger også, at man underretter kommunerne hyppigere end før om børn, der har det (for) dårligt.

 

Men sagen er jo, at tilsvarende kritik af asylcentrenes og af Dansk Røde Kors utilstrækkelige reaktion er rejst igen og igen.

 

Dansk Røde Kors’ chef Jørgen Poulsen har i årevis haft som sit faste omkvæd, at Dansk Røde Kors fortsætter administrationen af asylcentrene, så længe organisationen mener den gør en positiv forskel. Men mere og mere peger i retning af, at Dansk Røde Kors, ved at acceptere forholdene som de er, i realiteten gør en negativ forskel. Dansk Røde Kors er med til at få den danske befolkning til at tro, at forholdene er i orden. Men det er de ikke.

 

Det her er derfor også et angreb, både på Jørgen Poulsen som daglig leder og på Dansk Røde Kors’ præsident Bodil Nyboe Andersen som formand for bestyrelsen. Anstændighed kan kun gradbøjes en lille bitte smule. I dette spørgsmål er der ikke tale om gradbøjning, men om at man fratager børn deres mulighed for at få et anstændigt liv.

 

På Dansk Røde Kors’ hjemmeside gengives de principper, der er grundlæggende i organisationens arbejde.

 

Et af dem lyder: ”Vi hjælper mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.”

 

Og et andet: ”Ingen kan tvinge os eller forhindre os i at hjælpe, der hvor vi mener, der er brug for det..”

 

Her taler en modig og uafhængig organisation. Det handler ikke kun om at lindre smerten, men også om at forhindre den. Og ingen kan forhindre Dansk Røde Kors i at gøre det nødvendige.

 

I børnekonventionens artikel 24 (Socialministeriets og UNICEF’s danske udgave) står der, at ”deltagerstaterne anerkender barnets ret til at nyde den højst opnåelige sundhedstilstand, adgang til at få sygdomsbehandling og genoprettelse af helbredet. Deltagende stater skal stræbe mod at sikre, at intet barn fratages sin ret til adgang til at opnå sådan behandling og pleje.”

Artikel 22 understreger at rettighederne også gælder for børn, som er flygtninge eller søger flygtningestatus.

 

Asylansøgerbørn har krav på, at staten søger at genoprette deres helbred. Undersøgelsen af børnenes vilkår i asylcentrene viser, at der sker det modsatte. Børnenes helbred nedbrydes. De bliver gradvist mere og mere syge, psykisk og fysisk. Og kritikken er blevet rejst af eksperter gennem adskillige år. Nogle var ansat af Dansk Røde Kors, men har forladt organisationen.

 

Naturligvis har regeringen med statsministeren i spidsen et hovedansvar. Og naturligvis omfatter anklagen også både sundhedsministeren og integrationsministeren og den meget erfarne nye socialminister, der måske kan vise sig at ville gøre en forskel. Men regeringens døvhed overfor menneskerettighedsproblemer er voksende. Derfor har Dansk Røde Kors et særligt ansvar. 

 

Og intet kan forhindre Dansk Røde Kors i at leve op til det, står der på organsiationens hjemmeside.

 

Knud Vilby

 

------

videresendt med den tilføjelse at vi nu også må bede alle de brave mennesker i Røde Kors ulønnede frivilligarbejde om at fortælle Røde Kors-toppen hvorvidt deres frivilligarbejde fortsat kan bære den dokumenterede kritik som deres organisation Røde Kors udsættes for mht behandlingen af asylbørn

 

Man kan finde den seneste kritik af asylbørnenes og deres familiers behandling på http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html  (i det omfang den er modtaget og videresendt fra post@arnehansen.net)

 

Man kan høre om påpegelsen af Røde Kors store ansvar som politikernes legitimering af en umenneskelig praksis over de sidste 3 år her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060324benterich64kbps.htm  

- og  ved at søge videre på Frederikshavn Lokalradios Dialog-redaktions hjememside http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/

(Arne H.)