Program for Hånbækskolens projekt Rummelighed

Lagt på d. 15.10.07

 

 

                                                                                                                                               Hånbækskolen d. 13.9.07

Kære kollegaer

 

Vi er nu nået så langt i planlægningen af ”projekt rummelighed”, at vi kan give jer nogle tidspunkter for de forskellige arrangementer.

Nogle arrangementer henvender sig primært til skolens forældregruppe, imens andre er for de ansatte og andre interesserede i lokalområdet.

 

”Kulturfest”

Torsdag d. 11. oktober kl. 16.00 – ca. 20.00.

En aften hvor alle skolens nationaliteter byder på mad, udstilling og evt. underholdning fra deres hjemland.

 

Foredrag med Rani Hørlyck

Torsdag d. 15. november kl. 18.30 – 21.30.

Rani Hørlyck er skoleleder på Nordgårdskolen i Gellerup, Århus og vil fortælle om integration.

 

”Workshops”

Onsdag d. 23. januar kl. 18.30 – 20.30.

Workshops hvor repræsentanter fra forskellige kommunale instanser, klubber og foreninger informerer om deres tilbud f.eks. tandplejen, sundhedsplejersken, UUvejlederen, Ungdomsskolen, SFO, Hånbækklubben, idrætsforeninger, Integrationsrådet.

Arrangementet er primært for forældrene til de tosprogede elever.

 

Foredrag med Jørgen Rønsholt

Tirsdag d. 29. januar kl. 16.00 – 19.00.

Jørgen Rønsholt er psykolog og vil fortælle om:

-         Øjeblikkets betydning med referencer til bl.a. D. Stern.

-         De 8 temaer fra ICDP.

-         Forestillingernes kraft med bl.a. forskning fra Karsten Hundeide.

Der vil blive serveret sandwich, øl og vand.

 

Udflugt til Knivholt

Torsdag d. 15. maj kl. 16.00 – 20.00.

Fælles udflugt for alle skolens børn, forældre og ansatte.

Der arrangeres kørsel i bus fra skolen til Knivholt, hvor der skal foregå forskellige aktiviteter f.eks. mad over bål, spil, lege, sang og musik.

 

Der er endnu et par arrangementer på beddingen

 

Vi håber på at få nogle hyggelige og lærerige aftener sammen!

 

 

På udvalgets vegne

Inger og Inga

 

Hør og se også interview med Inger Mølbak Shaw og Inge Davidsen om projektet og kulturfesten  mv.d. 25.10.07 på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071011haanbaekrummelighed64kbps.htm