D. 15.10.07

Konference om

Ulighed i fattigdom, sundhed

og integration

mandag d. 22. oktober 2007

 

Perspektiver på den danske NAP

 

mandag d. 22. oktober kl. 10.00 – 16.00

Eigtveds Pakhus i København

 

Program (læs om baggrund nederst)

 

kl. 9.00

Indskrivning og kaffe

 

KL. 10.00

Velkomst

Projektleder Finn Kenneth Hansen, CASA

 

Kl. 10.15 – 11.00

Socialt udsatte i boligområder

- Den sociale og sundhedsmæssige indsats

Projektleder Jesper Langebæk, Nørrebro Park Kvarter

 

kl. 11.00 Kaffepause

 

Kl.  11.15 – 12.15.

Fattigdom og social inklusion.

- Tilblivelse og indhold i den svenske NAP

Ludvig Sandberg, Repræsentant fra EAPN,

European Poverty Network i Sverige

 

Kl. 12.15  Frokost

 

Kl.  13.15 - 14.00

Kommunernes rolle

-         Den sociale og sundhedsmæssige indsats

i forhold til socialt udsatte

Rådmand Erik Simonsen Odense kommune

 

kl. 14.00

Kaffepause

 

KL. 14.15 – 16.00

Hvordan bekæmper vi fattigdom og ulighed i sundhed.

Perspektiver og anbefalinger fra konferencerne

i København og Århus

Fattigdom, sundhed og integration – projekt NAP inklusion

Journalist Knud Vilby, Formand for Socialpolitisk Forening

 

Perspektiver i den danske NAP

Kontorchef Eva Pedersen, Socialministeriet

 

Paneldebat

Perspektiver på den næste danske NAP

Med politiske repræsentanter fra

Folketingets social- og sundhedsudvalg

­­­­­­­_________________________________________________

 

Praktiske oplysninger

 

Tid og sted

Mandag d. 22. oktober 2007 kl. 10 – 16

Eigtveds Pakhus, Strandgade 25, København K

 

Deltagergebyr

Medlem af Socialpolitisk Forening kr. 400,-

Ikke - medlemmer kr. 650,-

Studerende, arbejdsløse, pensionister kr. 250,-

 

Tilmeldingsfrist

onsdag d. 17. oktober 2007

 

Tilmelding kan mailes, postes eller faxes til

Socialpolitisk Forening, Dortheavej 61,3

2400 København NV

 

tlf. 35 82 83 50

Fax  35 82 83 58

e-mail: socpolfo@post.tele.dk

 

SE/CVRnr. 16 96 59 28

 

Når tilmelding er modtaget fremsendes girokort

 

Betalingsfrist

torsdag d. 18. oktober 2007

 

Information

Se hjemmesiden www.napincl.dk

 

Konferencen er støttet af EU, Socialministeriet

og Rådet for Socialt Udsatte

 

Jeg tilmelder mig konferencen om Ulighed i fattigdom, sundhed og integration d. 22. oktober 2007 i Eigtveds Pakhus

 

Arbejdsplads/0rganisation________________________________________

 

EAN nr________________________________________________________

 

Stilling________________________________________________________

 

Navn_________________________________________________________

 

Adresse_______________________________________________________

 

Postnummer_______________ By__________________________________

 

Tlf._______________ E-mail________________________________

 

Deltagergebyr – sæt kryds

 

____ medlem af Socialpolitisk Forening kr. 400,-

 

____  ikke-medlem af Socialpolitisk Forening kr. 650,-

 

____ studerende, pensionist, arbejdsløs kr. 250,-         

 


 

 

 


 

Fattigdommen bider sig fast i Danmark

Af Knud Vilby, forfatter og formand for Socialpolitisk Forening

Nationale sociale konferencer støttet af EU og socialministeriet kritiserer regeringens sociale handlingsplan og kommer med anbefalinger til regeringen. Slutkonference 22. oktober.

 

Danmark har færre fattige end de fleste EU-lande, men antallet vokser. Flere børn lever i fattigdom end tidligere, og det er især vanskeligt for enlige forsørgere med børn at komme ud af fattigdommen.

 

Med støtte fra EU og Socialministeriet har eksperter og brugere på to nationale konferencer vurderet regeringens sociale handlingsplan, og set på integration og økonomisk og sundhedsmæssig ulighed. En konklusion er, at regeringen ser på fattigdom og social udstødelse som individuelle problemer. Regeringen tager ikke stilling til analyser, som viser at der er blevet flere fattige. Konferencerne efterlyser strukturelle forklaringer på den voksende ulighed, og en bredere forståelse af hvorfor mennesker marginaliseres og udstødes i et rigt samfund som det danske.

 

På baggrund af analysen og konklusionerne efterlyses langt stærkere brede og tidlige tværfaglige indsatser, ikke mindst i forhold til børn af socialt udsatte

 

Det foreslås, at Danmark får en fast objektiv fattigdomsgrænse, som man har det i mange lande. Det vil gøre det lettere at sætte ind overfor økonomisk fattigdom. Samtidig siges det dog, at fattigdom i dag ikke kun er økonomisk fattigdom. Der er også social og kulturel fattigdom, som blandt andet handler om forskelle i uddannelses- og opvækstvilkår. Og der er massiv ulighed i sundhed. Sundhedsmæssig ulighed fører til flere sociale problemer og sociale problemer resulterer i sundhedsmæssig ulighed.

 

Regeringens sociale handlingsplan fokuserer for første gang både social og sundhedsmæssig ulighed, men den er meget beskrivende og siger næsten ingenting om de sociale og sundhedsmæsige udfordringer, Danmark står overfor, hedder det i konklusionerne.

 

Resultaterne fra de to første konferencer skal behandles på en afsluttende konference i København den 22. oktober. Her vil man drøfte konkrete indsatser i kommuner og boligområder, blandt andet på grundlag af erfaringer fra Odense og fra Nørrebro i København. Herfra vil forslag og anbefalinger også gå videre til regeringen. Ideen er debatterne og den folkelige involvering skal give bedre grundlag for regeringens arbejde med den næste sociale handlingsplan. Det er grunden til, at konferencerne, der arrangeres af CASA og Socialpolitisk Forening, er støttet både af EU, af socialministeriet og af Rådet for Socialt Udsatte.

 

Andre konklusioner og anbefalinger fra de to første konferencer i København og Århus er:

 

En række anbefalinger er tværgående. Blandt andet anbefales det

 

Anbefalingerne behandles på afslutningskonferencen.

 

Nærmere oplysninger:

Den omtalte rapport ”Fattigdom og social ulighed i sundhed”  kan læses på www.napincl.dk

 

Eller:

Finn Kenneth Hansen, Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)  fkh@casa-analyse.dk tlf. 33890157

 

Knud Vilby. knud@vilby.dk tlf. 32514530 eller mobil 60732243.

 

 

Fakta:

 

Programmet for slutkonferencen er anført ovenfor.

 Man kan høre nogle af indlæggene fra konference nr 2 i Århus d. 6. juni

Socialoverlæge og formand for Rådet for socialt udsatte, Preben Brandt samt Finn Kenneth Hansen CASA og tovholder I NAP-projektet I Danmark kan høre på  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070607prebenbrandt64kbps.htm

Og Tine Curtis http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070607tinecurtisudsatteogsundhed64kbps.htm Tine Curtis

og  Mette Blauenfeldt holder oplæg om problemer i regeringens integrationspolitik på     http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070607blauenfeldt64kbps.htm