Omsorgssvigt:

 Asylbørn i krise får ikke nødvendig specialisthjælp

17.10.07 i Politiken

Omsorgssvigt

Bente Rich og Sus Foldager

Speciallæger i børne- og

ungdomspsykiatri

 

Forleden omtalte Politiken en screeningsundersøgelse af børn i asylcentre, og der stod, at 35% har op til flere psykiske lidelser. Det fremgik af omtalen, at resultatet var fremkommet ved læreres besvarelse af spørgsmål om deres indtryk af børnenes tilstand.

De samme lærere havde få måneder forinden fundet frem til, at kun 50 af 300 asylbørn i den skolepligtige alder var egnede til at komme i folkeskolen (som i modsætning til de interne Røde Korsskoler har lærere uddannet til enhver form for specialundervisning). Asylchef Jørgen Chemnitz udtalte til Politiken d.7.juni 2006, at de resterende børn – 83% - var fagligt og socialt uegnede til at gå i folkeskolen. Det vil sige, at de lærere, der arbejder i asylskolerne, få måneder før screeningen havde fundet en mere en dobbelt så høj forekomst af psykiske forstyrrelser, som for ethvert barn uden for asylcentrene ville have medført en undersøgelse af tilstanden og handleplan for den nødvendige indsats for det enkelte barn og dets familie.

 

En gruppe praktiserende børnepsykiatere og psykologer med speciale i klinisk børnepsykologi undrede sig derfor over, at de kun i meget begrænset omfang fik henvist disse børn. Ved forespørgsel hos kolleger var der i 2006 henvist 6 børn til praktiserende børne- og ungdomspsykiatere (og 3 undersøgelser blev aldrig fuldført, fordi politiet undervejs udsendte familierne). I 2007 er der indtil oktober tilsyneladende kun henvist 3 børn. Det vil sige, at langt de fleste af de flere hundrede børn, der var fundet uegnede til folkeskoler, ikke fik det nødvendige tilbud om undersøgelse og behandling.

Gruppen tilbød derfor 6 af disse børn en undersøgelse af samme type, som man giver ikke-asylbørn i en lignende situation. Resultatet er rystende, idet alle de undersøgte børn har så betydelige psykiske vanskeligheder, at de har behov for yderligere udredning, behandling og opfølgning, og ingen af dem var forinden tilstrækkeligt undersøgt. I samtlige tilfælde er barnets udvikling så truet, at der er behov for at underrette de sociale myndigheder i opholdskommunen.

På den baggrund frygter gruppen af børne- og ungdomspsykiatere og børnepsykologer, at de ikke-undersøgte asylbørn, der er afskåret fra at komme i folkeskolen, kan have lige så store psykiske, behandlingskrævende vanskeligheder.

 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den omtalte screeningsundersøgelse med en metode, der formentlig ikke er specielt udviklet til at opfange de særligt komplicerede forhold hos disse børn, og baseres på oplysninger fra lærere, der den ene dag finder, at 83% har problemer og den næste dag, at det drejer sig om 35%, bør kontrolleres med en undersøgelse af børnene. Undersøgelsen bør foretages af professionelle, der ikke befinder sig i et afhængighedsforhold til udlændingemyndighederne, de implicerede kommuner og Dansk Røde Kors.

Formålet med screeninger er at opdyrke så sikre undersøgelsesinstrumenter, at man kan stole på, man har opfanget den gruppe, der har behov for yderligere undersøgelse og behandling.

Viser det sig efter en sådan kontrol af denne screeningsmetode, at den med stor sikkerhed identificerer de børn, hvis udvikling er truet, har myndighederne et godt redskab til den fremtidige overvågning af en truet børnegruppes tilstand.

 

Ingen kan være i tvivl om, at det haster meget med at iværksætte hjælpen til disse børn, så vi bedst muligt retter op på det danske samfunds omsorgssvigt af dem. Oplysningerne fra lærerne til screeningen er indsamlet for et år siden. Hvilken hjælp blev sat i værk ud fra lærernes indtryk af de mange børns psykiske lidelser? Såfremt asylcentrenes sundhedspersonale ikke henviste børnene til udredning, må man formode, at lærerne med deres skærpede underretningspligt har underrettet de relevante sociale myndigheder?   

Bente Rich og Sus Foldager

Speciallæger i børne- og

ungdomspsykiatri

 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071008gerdgottliebamnestinu64kbps.htm er links til tidligere indlæg af Bente Rich

 

og der er stadig nås at skrive under på www.amnesti-nu.dk  (aflevere lister) før underskrifterne afleveres d. 23 okt. 2007 hvor underskriverne inviteres med jf

http://www.arnehansen.net/071015amnesti-nuafl82000.htm