D. 19.10.07

 

Pressemeddelelse fra AMNESTI NU (www.amnesti-nu.dk)

 

85.000 DANSKERE KRÆVER AMNESTI NU TIL 800 AFVISTE ASYLANSØGERE!

 

               Tirsdag d. 23. 10 kl. 14.30 vil initiativgruppen AMNESTI NU på Christiansborg          

                Slotsplads folde et kæmpehjerte ud. Aktionen skal markere afleveringen til               

               Integrationsudvalget af 85.000 underskrifter for amnesti til de omkring godt 800

               afviste asylansøgere, der har siddet i de danske asylcentre i over 3 år.

 

De mange underskrifter udtrykker danskernes forundring og skamfuldhed over behandlingen af de afviste asylansøgere. Den seneste tids fornyede oplysninger om asylbørnenes psykiske tilstand har forstærket kravet om, at noget må ske NU.

 

”Vi er kommet fast i centrene som kontaktpersoner, så vi ved, hvad vi taler om. Vi kan bekræfte, at der er dækning for de dybt alvorlige beskrivelser, som mange faggrupper har leveret,” siger Charlotte Mortensen, en af initiativtagerne til AMNESTI NU.

 

Derfor kravet om AMNESTI NU for at afslutte den årelange venten i uvished og den evige angst for tvangshjemsendelse, der har gjort mange syge.

 

Kun varigt ophold og dermed fundamental tryghed vil kunne rette op på de psykiske skader, som den danske asylpolitik har påført de ventende asylansøgere. De mange underskrifter er her udtryk for, at danskerne er parat til at tage medansvar for de afviste asylansøgeres skæbne.

 

”Vi glæder os til at fortælle politikerne, hvor bred en opbakning, vores initiativ har fået”, siger Gerd Gottlieb, en anden af initiativtagerne. ”Det er folk af alle slags og fra alle egne af landet, der har skrevet under.”

                                                                     *

AMNESTI NU´s logo består af 8 røde hjerter, og teksten lyder: ”Det danske rigsvåben har ni hjerter. Har vi sat det ene over styr i dag?”

 

Sammen med afleveringen af underskrifterne vil AMNESTI NU kl. 13.30 udfolde det niende hjerte først for Hendes Majestæt Dronningen ved Amalienborg Slotsplads og dernæst for de danske politikere på Christiansborg Slotsplads kl. 14.30-15.00

 

Lisbeth Algreen – Inga Axelsen – Charlotte Blumensaadt – Nanna Carlsen – Gerd Gottlieb – Charlotte Gylling Mortensen – Tove Krag – Toni Liversage – Ulla Strange Hansen – Pia Thomsen

 

Kontakt: Inga Axelsen Tlf.: 33242028 eller Charlotte Gylling Mortensen  Tlf.: 25488995

 

Initiativet AMNESTI NU, der består af ti kvinder, blev dannet i efteråret 2006 med henblik på at indsamle underskrifter på kravet om at give amnesti til de afviste asylansøgere, der har siddet i asylcentrene mere end tre år. www.amnesti-nu.dk

 

SE oversigt over Amnesti-nu-bevægelsen og dens baggrund på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071008gerdgottliebamnestinu64kbps.htm