27.10.2007

Udtalelse fra deltagerne i ”Høringen om Danmarks behandling af asylbørn 27.10.07:

 

 

Asylbørnene i de danske asylcentre har krav på permanent tryghed og ikke blot midlertidig opholdstilladelse eller ret til udflytning fra centrene.  Det fastslog ”Høringen om Danmarks behandling af asylbørn,” på Christiansborg i dag lørdag d. 27. oktober 2007.

 

Svenske erfaringer viser, at børn der opholder sig mere end to år i uvished i asylcentre lider varig skade. Kombinationen af uvished og tid fører til skader, som næsten ikke kan genoprettes, og allerede efter 1 år begynder alvorlige symptoner at vise sig.

 

”Hvis vi skal respektere FNs børnekonvention og barnets ret til liv og helbred er det efter 2 år ikke længere muligt at afvise et barn”, sagde den svenske børnepsykolog Kjerstin Almqvist, der i mere end 20 år har arbejdet med asylansøgere.

 

En netop gennemført screening af asylansøgerbørn gennemført af Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet viser, at 35% af de 4-16-årige børn i danske asylcentre lider af psykiske sygdomme. Mange af dem har siddet langt over 4 år i asylcentrene. Nogle børn er født i centrene. Mange familier var rimeligt velfungerende da de kom til Danmark, men mange års venten og uvished har gjort dem mere og mere syge.

 

Udenlandske eksperter fastslog på høringen at Danmarks behandling af asylansøgerne og specielt børnene på en række punkter er i strid med bogstav og ånd i FNs børnekonvention, som Danmark undertegnede i 1991. Den canadiske advokat Warren Creates, der er formand for Canadas Imigration Law Group sagde at den danske behandling på grundlæggende områder er i strid med kravet om at leve op til, hvad der er barnets interesser. I en sammenligning med canadiske principper sagde han, at den danske administration på en række områder må betegnes som ond og er i strid med konventionen. Han var rystet over, at man ikke som i Canada har en uafhængig legal instans, som negative asylafgørelser kan appelleres til. Afgørelser fra det danske flygtningnævn kan ikke indbringes for en domstol. 

 

Høringens omkring 175 deltagere vedtog en resolution hvori man kræver, at folketinget tager skridt til at sikre dansk overholdelse af FNs børnekonvention, at man herunder sikrer retten til familiens enhed og går imod ethvert forsøg på opsplitning af familierne, samt at man sikrer at der bliver givet adgang til en uafhængig prøvelse af negative afgørelser fra flygtningenævnet.

 

Høringen var arrangeret af foreningen Alle børns rettigheder i samarbejde med Mandela Center Danmark, Brandbjerg Netværket, Støttegruppen Nura’s Venner og Socialpolitisk Forening.

 

 

Anne Land                                                                                                                   Hardy Hansen

Formand for foreningen Alle børns rettigheder                     Formand for Mandela Center Danmark

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden