D. 9. November: Krystalnatsdemonstrationer i Kbh. og Århus og …?

4.11.07

Fra Anne Nielsen, landsformand i SOS mod Racisme:

sos@sosmodracisme.dk

Kære alle!

Der er Krystalnatsdemonstrationer i det meste af Europa d. 9. november.

På hjemmesiden: www.unitedagainstracism.org kan man se hvor, ligesom man kan se en række temaer for i år og engelsksprogede plakater.

 

København d. 9. november: ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT

Nytorv kl 17-17.45, så fakkeltog,  Rådhuspladsen kl. 18 - 19

 

SOS mod Racisme, København, er sammen med en række andre organisationer medarrangør af demonstrationen i København, som koordineres af LO-Storkøbenhavn. Der er Krystalnatsdemonstrationer i København og i Århus, jeg er usikker på, om de også kommer i andre byer, og vil opfordre til at sende besked til Arne Hansen, hvis det er sådan, - så der kan komme mange deltagere til demonstrationerne.

 

Se grundlag og oplysninger om demonstrationerne i København og Århus.

 

Jeg synes  det er  vigtigt at komme, især i år, hvor demonstrationen ligger lige før et folketingsvalg, der i høj grad handler om Krystalnattens temaer.

 

København: Nytorv kl 17-17.45, så fakkeltog,  Rådhuspladsen kl. 18 - 19

Kontakt

Aino Vedel på telefon 3325 0122, eller e-mail aino@stkbh.lo.dk. Skulle du ha' mulighed for at støtte arrangementet økonomisk kan dette ske ved at indsætte et beløb på konto nr. 5326 0302927 i AL Glostrup Afd. Alle indsamlede penge vil blive benyttet til afvikling af arrangementet, f. eks til leje af scene, musik og annoncering.

 

Plakat med program og talere:

http://www.lo-storkobenhavn.dk/upload_dokument/254.pdf

 

ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT

Den 9. november har Krystalnatinitiativet i København og en række byer landet over siden begyndelsen af 1990’erne afholdt fakkelarrangementer, hvor den smertelige erfaring fra nazisternes forfølgelse af jøderne i Tyskland og Østrig i 1938 mindes. Initiativet består af en række faglige organisationer, solidaritetsforeninger, flygtningegrupper, uddannelsesorganisationer, menneskerettighedsgrupper og andre, som på den måde sætter aktuelle problemer omkring racisme, nynazisme og forfølgelse på dagsordenen.

Arrangører, København, 2007:

3F Hotel og Restauration

3F Lager, Post og Service

Borgere for et anstændigt Danmark

DGS-Storkøbenhavn

DGS

DRC - Dokumentations- og Rådgivnings Centret

EJJP - europæiske jøder for en retfærdig fred

Fagforeninger mod Racisme

Flygtninge Under Jorden

Foreningen for Etnisk Ligestilling

Global Solidaritet

Kiklub

LLO

LO Storkøbenhavn

New Outlook

NIF København

SOS mod Racisme

Støttekredsen Flygtninge i Fare

Byggefagenes Samvirke

Folkesagen for Værdig Asylpolitik

Foreningen Demos

Socialpolitisk Forening

Ægteskab uden Grænser 

Grundlag 2007

Forskelsbehandling, ulige vilkår og dæmonisering er hverdagen for mange i Europa – og også i Danmark. Mindretal er i historien blev brugt af ekstreme politiske kræfter som grund til overgreb og forfølgelse. For eksempel nazisternes forfølgelse af blandt andre jøder, romaer, homoseksuelle og venstreorienterede i mellemkrigstidens Europa. Konsekvenserne var først en lille diskrimination i hverdagen. Siden hen nazistiske stormtroppers systematiske overfald på jøderne i 1938, for til sidst at ende med Hitlers gaskamre.

Så vidt er det ikke i dag. Heldigvis. Men der er grund til at være på vagt over for tendenser, der peger i samme retning. Dengang blev nazisternes diskrimination først fejet af bordet som forbigående. Sådan gik det ikke. Hvis ikke der i tide bliver gjort modstand, når mindretal og ’uønskede’ bliver syndebukke, kan begivenhederne tage fart – og nemt komme ud af kontrol. Med tragiske følger.

I dag ser vi i både Europa og Danmark tendenser til splittelse i befolkningerne. Racistiske smågrupper marcherer i gaderne. De fisker i rørte vande, som såkaldt ’stuerene’ fremmedhadere gøder den offentlige mening med. For eksempel med mistænkeliggørende udtalelser om blandt andre muslimer og asylsøgere. Samtidig taler de hyklerisk om solidaritet og integration. Det er en farlig politisk cocktail. Konsekvenserne er skræmmende. Grupper spilles ud mod hinanden. Resultatet ligger lige for: også blandt mindretallene vokser ekstremisme og anti-demokratiske strømninger som en reaktion på udelukkelse og forskelsbehandling. Lige ret – og lige vilkår er forudsætningen for en levedygtig integration, og for accept og anerkendelse af mangfoldighed i samfundet.

I dag siger vi derfor: Aldrig mere en Krystalnat. Både for ikke at glemme ofrene for Hitler-tysklands forfølgelser. Og for at bekæmpe de aktuelle antidemokratiske og diskriminerende tendenser. Politiske og religiøse fundamentalister og nationale ekstremister søger at gøde jorden for intolerance og splittelse. Det skal de ikke lykkes med!

Aldrig mere en Krystalnat

Parolerne for arrangementet 2007 er:

Ja til solidaritet - Nej til racisme og fremmedhad

Ja til lige vilkår og lige ret – Nej til ulighed og fattigdom

Ja til en værdig flygtningepolitik

 

Århus: 9. november kl. 17 på Rådhuspladsen

Demonstration:

Aldrig mere en krystalnat

Ord fører til handling

Den racistiske vold skal opklares

stop den racistiske vold

For en human integrationspolitik

For en human asylpolitik

 

Talere

Hûsein Arac, MF og folketingskandidat for SD (A)

Pernille frahm, folketingskandidat for SF (F)

Morten Østergaard, MF og folketingskandidat for Radikale (B)

Asmaa Abdol-Hamid, folketingskandidat for Enhedslisten, De rød- grønne (Ø)

Herefter går demonstrationen til Mejlsgade hvor der vil være hygge og senere fest

arr. Antiracistisk Netværk

 

Tilbage til forsiden