Dokumenter og kommentar til Røde Kors-kritik i Jyllandsposten af psykologisk-psykiatrisk undersøgelse af asylbørn

 

D 10.11.07 Modtaget fra nyhedsbrev fra støttekredsen <nyt@stoettekredsen.dk>

 

Pressemeddelelse: Støttekredsen for Flygtninge i Fare.

 

http://www.stoettekredsen.dk  og http://www.barneflygtning.dk

 

 

 

I en artikel i gårsdagens Jyllandspost rettes af Dansk Røde Kors (DRK) beskyldninger imod Støttekredsen for Flygtninge i Fare for underliggende politiske hensigter, og tillige seriøsiteten i den undersøgelse vi har været med til at foranledige af 6 asylsøgerbørn og deres familier.

 

 

 

Dansk Røde Kors har intet belæg for at fremføre sådanne påstande, og Jyllandsposten intet belæg for at viderebringe dem. I nedenstående fremsender vi ukorrigeret vores henvendelse af d.d. til Jyllandsposten.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kære Nikolaj Worm

 

 

 

Jeg har lige læst din artikel om DRKs kritik af den uvildige undersøgelse af 6 børn. Jeg henvender mig som det ene, fordi at det iflg. god presseetik havde været på sin plads, at du med henblik på en kommentar også havde kontaktet mig som repræsentant for Støttekredsen. Bl.a. rettes i artiklen jo beskyldninger imod Støttekredsen for Flygtninge i Fare, her under insinueres forførelse til et skjult politisk mål (målet ikke defineret, men efterlader ingen tvivl om, at her er nok noget grumset)

 

 

 

Det er god presseetik, at høre også den part der bliver beskyldt, så derfor sender jeg følger kommentarer:

 

 

 

Indledningsvis skal jeg understrege, at Støttekredsen for flygtninge i fare har et politisk mål, og ganske åbent: Det mål er at forbedre forholdene for flygtninge i Danmark, herunder at flygtninge skal have asyl og ikke leve i apartheid på centre, hverken under DRK eller andre. Et mål vi vil blive ved med at forfølge, og et mål, der etisk burde være i DRKs interesse (DRK kalder sig en hjælpeorganisation).

 

 

 

Vi gør opmærksom på at vi forfølger vores mål ved at fremskaffe og fremlægge dokumentation om de faktuelle forhold i asylcentrene og for flygtninge i Danmark og på denne måde at gøre brug af vores ytringsfrihed. Hvis DRK eller du, mener dokumentation er forførelse, det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg synes jo nok, at Jyllandsposten har ladet sig forføre af nogle påstande fra DRK, og uden på nogen måde at have søgt dokumentation. Det viser artiklens indhold. 

 

 

 

Jeg skal i anledningen uddybe, at der er en grund til, at vi i Støttekredsens bestyrelse ikke følte trang til at bede DRKs psykologer og psykiatere om at foretage undersøgelsen. På baggrund af vores involvering i mange asylsøgeres skæbner og sager, synes vi at have bemærket, at DRKs tilstedeværelse i asylcentrene er 100% statsfinansieret og at DRKs ”indsats” og tavshed om de reelle forhold og forsvar af forholdene bærer præg af afhængigheden, af statsfinansieringen. DRK-personalets reaktion på undersøgelsen, understreger kun denne opfattelse. Havde der været bare lidt interesse hos DRK for asylsøgernes ve og vel, så havde de taget imod den omtalte undersøgelse af de 6 asylbørn med kyshånd, og fundet grund til lidt selvransagelse. Stillet spørgsmål ved, hvordan kan det lade sig gøre, at de børn går fortabte i vores Røde Kors regi? Og hvor mange gør mon det? Og hvor længe har de gået der, så fortabte?

 

 

 

Psykologerne og psykiaterne der har undersøgt de 6 børnefamilier har gjort det uden honorar. Det burde ikke være nødvendigt, men det var det. Jeg kan oplyse, at DRK til sammenligning har foretaget en anden undersøgelse. En såkaldt screening, hvor de sendte et spørgeskema rundt til børn og forældre og lærere. Familierne kunne ikke besvare anonymt og på den måde sikre sig at en kritik af personaler og forholdene i centrene ikke kom til at ramme dem selv personligt. Men selv på et så løst grundlag som denne screening, nåede man til et ret alarmerende resultat. Hvert tredje barn i centersystemet vurderes i mistrivsel. Jeg vil hævde den påstand at en uvildig undersøgelse af alle centerbørnene, vil vise det triste resultat, at alle centerbørn mistrives.

 

 

 

Endnu er der ikke foretaget et tilbundsgående uvildig undersøgelse af DRKs virke i centrene. Og med uvildig mener jeg ikke foretaget af DRK selv eller konsulenter udpeget af VKO-regeringen, der jo har en vis interesse i at dække over, hvor slemt det står til, eftersom det er VKO-regeringen, der har indført de lange ophold og tilstandene ved lov. Med uvildig mener jeg en undersøgelse af psykiatere og psykologer og pædiatere rundt omkring på landets hospitalers specialafdelinger (det kan faktisk for de fleste gøres ambulant), der undersøger asylsøgerne, såvel børn som voksne. Børnefamilierne af personalet på specialafdelinger for børn.

 

 

 

Kommentarer til artiklens påstande om selve undersøgelsen og med et par uddybende kommentarer:

 

 

 

1. Det er direkte forkert, når der oplyses i artiklen, at resultatet af undersøgelsen alene bygger på forældrenes oplysninger. Denne her undersøgelse adskiller sig netop ved, at man har undersøgt både barn og hele barnets familie, og samtidig set på deres livsvilkår, det er hvad der først og fremmest gør undersøgelsen kvalitativ, og i sammenhæng med at den er tværfaglig og uvildig, - at den gennemført af psykologer og psykiatere i fællesskab. Psykologer og psykiatere, som ikke arbejder indenfor centersystemet (det sidste skal jeg komme tilbage til efter min uddybning i punkt a)

 

 

 

a. Hvad angår kvaliteten i at inddrage hele barnets familie i undersøgelsen, så synes jeg det burde sige sig selv, at forældrenes og søskendes velbefindende eller mangel på samme og samspillet i familien er af betydning for det enkelte barn. Man kan ikke få et indblik i samspillet og alene ud fra det enkelte barns beskrivelser af familiens andre medlemmer. Har alle i familien det skidt, er det naturligt at kikke på livsbetingelser og familiens miljø, kan forældrene ændre ved nogle betingelser, så deres barn trives bedre? (Men det er jo så, hvad der er umuligt for asylsøgerforældre. De kan ikke give barnet pænt tøj, de kan ikke give barnet privatliv, eller skoleuddannelse. De kan ikke give barnet vished om en nogenlunde sikker fremtid osv. Familierne er underlagt nogle danske regler, der gør at de ikke kan). Og det er hvad undersøgelsen råber op om, og som det ville have klædt DRK at råbe op om noget tidligere. DRK har jo kendt til børnenes forhold i årevis. De driver selv centrene.

 

 

 

b. Hvad angår DRKs psykologer og psykiatere, så kan det vel ikke forbavse, at de forsøger at forsvare sig med kritik af undersøgelsen. Undersøgelsen viser jo netop, hvor ringe det står til indenfor centersystemet. Hvorfor har de ikke for længe siden reageret. Jeg sidder med den ene sag efter den anden, hvor det går igen og igen, at de børn går i årevis i centersystemet uden at få hjælp, og uden at DRKs psykologer og psykiatere råber op. Nogle af de børn, har faktisk har været afdækket af hospitalslæger f.eks (og allerede år  inden undersøgelsen af de 6 andre børn og deres familier). Læger på hospitalet, som i den grad råbte vagt i gevær og til DRK. DRK syltede opråbet, så børnene og deres far ikke kom i behandling. I et år gik den største af brødrene (10 år) tværtimod rundt på kongelundscentret, og fik ikke undervisning, fordi han psykisk var for dårlig til at blive undervist sammen med andre børn. DRK forholdt sig tavs og passiv. Inden familien blev sendt ud, blev børnenes far et par mdr. før endelig taget i behandling af DRKs psykiater. Psykiateren havde børnenes far til samtale et par gange, og DRK-psykiateren skulle så på 1½ mdrs. ferie. Han var godt klar over at den far havde brug for akut hjælp, men henviste ikke til en anden psykiater, nu han selv skulle på ferie, og jo åbenbart i det hele taget havde haft knapt med tid. Hvorfor tror du, at DRKs psykiatere ikke henviser til andre, når de ikke selv har mulighed for at tage patienter i behandling? Og hvorfor skal syge mennesker ikke behandles udenfor DRK-regi? Da DRK-psykiateren kom tilbage fra sin ferie, var familien sendt ud efter 4-5 år i det danske centersystem.

 

 

 

På den ene af vores hjemmesider kan du finde en artikel om Benazira og Rifat, der kom til Danmark henholdsvis 5 og 3 år gammel, Begge børn og deres mor dybt traumatiserede fra indrejsen, og gav fra indrejsen DRK-personale og sundhedspleje anledning til bekymring. Længere end til bekymringen nåede det ikke. Børnene blev observeret i 5½ år, deres mor henvistes ind imellem til psykolog og sporadisk til psykiater, hvorpå man i DRK efter 5½ års observation blev enige om, at observere børnenes behov for støtte. Du kan læse artiklen på nedenstående link. Jeg skal nemlig inden gøre opmærksom på, at oplysningerne baserer sig på en gennemgang af sagens akter (bla. Fra DRK), samt at Benazera og Rifat ikke er enkeltstående, sådan er det generelt. Jeg har over 100 komplette sager fra børnefamilier. Andre i Støttekredsen har sager af samme karakter. Det samme går igen og igen, selvfølgelig med nuancer, men grundlæggende. Voksne asylsøgere og børn bliver syge i centrene og får ikke hjælp. Dem der var traumatiserede, da de kom, er blevet mere syge. Vi har desværre ikke haft tid til, at skrive om dem alle, jeg og andre i Støttekredsen har kun vores fritid, har som alle andre brug for et lønnet arbejde, som også skal passes. Men vi arbejder på sagen med at få alle historierne frem. Og det kommer de en dag. Det kan jeg forsikre både dig og DRK og VKO-regeringen om.

 

 

 

Artiklen om Rifat og Benazera i centersystemet her: http://www.flygtningeifare.dk/centerlabyrint.html

 

 

 

På støttekredsens andre hjemmesider kan du finde masser af andre eksempler på, hvordan børn, forældre og ældre, og også enlige kvinder og mænd bogstaveligt rådner op i centrene.

 

 

 

http://www.stoettekredsen.dk under menuen flygtninge i fare

 

samt http://www.barneflygtning.dk

 

 

 

Lidt yderligere oplysninger om DRKs indsats

 

 

 

c. I et center sidder en familie, hvor datteren er i behandling hos en DRK psykolog, og hendes far hos en DRK-psykiater. Begge er meget dårlige, det kan der slet ikke herske tvivl om. Og det gør der heller ikke hos DRK. Pigen har iflg. hende selv fået tilbud om at flytte til centret for uledsagede flygtningebørn i Gribskov. Men Gribskov er som det ene, ikke en behandlingsinstitution, og den pige har brug for behandling. Det har hele familien og under forhold, hvor de føler sig trygge, (dvs. uden truslen hængende over hovedet om at blive sendt ud, uden truslen om at far pludselig bliver fængslet som et led i ”motivationsfremmende foranstaltninger” for at få ham til at skrive under på frivillig udrejse. Fængsling har han prøvet i et år, en af grundene til hans nuværende sygelige tilstand.) Men anbringelse af pigen i Gribskov og i stilhed, er  DRKs løsningsforslag. Da pigen hørte Dansk Folkepartis forslag om at fjerne asylbørnene fra forældrene, mailede hun til mig, ”de er jo allerede begyndt, de vil have mig til Gribskov”.

 

 

 

d. Jeg har mødt psykotiske mødre og fædre i Sandholm, Avnstrup, Kongelunden. Hvordan tror du det påvirker disse mødres og fædres børn? Hvor har DRKs psykologer og psykiatere været i al den tid? Der er blevet uddelt medicin til den psykotiske, og så er behandlingen ofte stoppet der (efter at psykiateren har konstateret dem psykotiske). De fleste af her omtalte forældre er blevet psykotiske under opholdet i Danmark. Hvorfor har DRKs psykologer og psykiatere ikke råbt op førend vi i Støttekredsen i begyndelsen af 2005 begyndte at sætte ind med en massiv oplysning til både politikere og medier, og efter at problemet på denne baggrund havde været oppe på  adskillige samråd i Folketingets udlændingeudvalg. En oplysningskampagne, der bestemt blev mødt med modstand fra DRK, jeg har breve fra Jørgen Chemnitz, der forsvarede centerforholdene, at asylsøgerne var underlagt restriktive kostrationeringer bl.a. ved hjælp af DRK, og hvor han forsøgte at lægge skylden på asylsøgerne selv.

 

 

 

2. Vi har i de sidste par måneder inviteret børn fra Avnstrup og Sandholm med ud til offentlige møder til selv at fortælle om deres center-opvækst. Der kan jeg da forsikre dig for, at du er gået glip af noget ved ikke at komme og lytte til børnene og de unge selv. De har fortalt ting, der er kommet bag på selv mig, der er kommet en del i Avnstrup. Børn der fortæller, hvordan de har stået kl. 23 om aftenen, og vagten ville ikke lukke dem ind, fordi de havde glemt deres udlændingekort oppe på værelset. De var kun lige ude, fordi de havde tabt et eller andet ud af vinduet. Om vagter der skældte deres mor ud, fordi hun heller ikke ville gå op og hente udlændingekortet. Vagter der kender de børn og forældre og ved at de bor der, og siger at indgangskontrollen er der for at beskytte asylsøgerne. - Beretningerne om, hvordan DRKs vagter emsigt hindrede dem i at tage måltider med ud af kantinen, kendte jeg. Ved også om syge, der ikke kunne få mad, fordi de ikke kunne stille i kantinen, eller fordi de skulle have diætkost, og de ikke kunne få det. Vedr. diabetikere og kostallergikere, har jeg kæmpet med DRK og udlændingestyrelsen i adskillige sager. De pågældende asylsøgere kunne fortsat ikke få ikke diætkost. DRK påstod, at maden i kantinerne tilgodeså diabetikere. En diabetiker fik besked på, at nøjes med den daglige salat, og dyrke mere motion, på trods af, at hun havde store problemer med at gå. Det viste sig senere, at hun led af kronisk leddegigt. Der havde hun været på centret i flere år og havde haft besvimelser grundet gigtfeber. Hendes ankler var så hævede, at hun dårligt kunne gå.

 

 

 

3. Endelig, vil jeg nævne Center Kongelunden. Et center, hvor man koncentrerer alvorligt psykisk syge voksne  – også med børn –  til at opholde sig. Du kan sammenligne det med at indlægge børn sammen med deres forældre på en psykiatrisk voksenafdeling. Jeg synes det er indlysende, at det ikke er sundt for børn at vokse op i et miljø omgivet af psykisk syge voksne, uanset hvor de vender sig hen. Det er direkte skadeligt. Hvem forsvarer det? Det gør DRKs psykologer og psykiatere. DRK får penge for at drive stedet som et særligt omsorgscenter. Og syge børn og forældre vil DRK blive ved med at have, så længe de børn vokser op i et miljø, der gør dem syge.

 

 

 

Og er du fortsat i tvivl, vil jeg afslutningsvis foreslå dig sammen med din familie (hvis du har sådan en), at flytte ind f.eks på Kongelundscentret i en tid, og se hvor længe I kan holde til det. Eller holde til bare tanken om at bo der, du kan jo starte med at besøge det nogle dage (uden forvarsel eller personalets vidende om, at du er der). Det er en helt anden oplevelse, end når DRK selv fortæller, eller den Rikke Hvilshøj fortæller om, når hun er kommet på besøg med hele sin eskorte. Det samme i Avnstrup, sidst medierne var med Rikke Hvilshøj, var centerpersonalet mødt tidligt ind og havde fejet og vasket fortrappen som aldrig før, og der var kommet blomster i vinduer, hvilken fest. Og et mediestunt uden lige.  Bagtrapperne havde der ikke været tid til, og der var forbud til asylsøgerne om at følge journalisterne derhen. Og hvorfor som journalist (med undtagelse af nogle få) kun komme i følgeskab med Rikke Hvilshøj eller efter aftale med DRK?

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Mona Ljungberg.

 

Forkvinde, Støttekredsen for Flygtninge i Fare

 

 

 

Mona Ljungberg, Skoleholdervej 41, 1. 2400 Kbh., Tlf. 2883 1318, e-mail: mona@stoettekredsen.dk

 

Tlf. Medier: 2883 1318

 

Andet: Tlf. 2398 0135

 

 

 

Sammen kan vi gøre noget, som vi ikke kan gøre hver for sig.

 

 

 

Over 500 er allerede medlem af Støttekredsen – Bliv medlem af Støttekredsen og støt en god sag.

 

Støttebidrag kan indbetales på vores konto i Merkur Bank. Reg. Nr. 8401 103 8399

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Hvis du ønsker at blive afmeldt Nyhedsbrevet, så er det ganske nemt – send blot en e-mail: afmeld.nyhedsbrev@flygtninge-i-fare.dk

 

 

 

Støttekredsen for Flygtninge i Fare

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

 

 

Barneflygtning i Danmark:

 

http://www.barneflygtning.dk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videresendt  af Arne Hansen med tilføjelse af linket til JP artiklen fra d. 9.11.07 http://jp.dk/indland/article1163474.ece

og  med følgende informationer om den kritiserede undersøgelse og andre tidligere og uafhængige kilder

 

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 8. del: Konklusionerne fra en netop gennemført undersøgelse af asylbørns psykosociale forhold.

Optagelse d. 27. oktober 2007 af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Lene Liers fremlæggelse af undersøgelseskonklusionerne. (26:59) 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071027-8lenelier64k.htm

 

Den undersøgelsesrapport "Børnepsykiatrisk-børnepsykologisk undersøgelse af 6 asylbørn" som Lene Lier har været med til at lave og som hun fremlægger på lydfilen kan man læse på www.arnehansen.net/071027boernepsykia-psykolund.af6asylboern.pdf  

 

 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060324benterich64kbps.htm

kan man høre Flygtningehøring på Brandbjerg: Børnepsykiater om børnefamiliers umenneskelige forhold på Røde Kors-asylcentre.( d. 2. april 2006)

 

Optagelse d. 24.03.06 af indlæg af den erfarne psykiater Bente Rich (13:32) 

 

 

Bente Rich har også skrevet om asylcentrene i sin artikel Ingenmandsland på side 95-102 i Den alternative Velfærdskommissions rapport nr. 2 Bæredygtig velfærd som udkom i januar 2006 og som kan downloades fra www.socialpolitisk-forening.dk / (under Den alternative Velfærdskommission)

 

Man kan høre 2 ældre indlæg af Bente Rich på hhv. www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050130benterichasylsoegerbehandling.htm  

 

og www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/041007mobilisering.dk.dansk.htm  

 

Altså har den offentlige kritik af forholdene på Røde kors-lejrene kørt hele tiden siden 2004 - og det er først nu der for alvor er blevet debat og først nu over 3 år efter reagerer Røde Kors!

 

Desuden har der været fremført kritik fra tidligere medarbejdere bl.a her til Rikke Hvilshøj og som har været offentligt tilgængeligt i længere tid sammen med Hvilshøjs svar:

http://www.arnehansen.net/070503soerenhnoghvilshoejssvar.htm

 

Hvordan fungerede Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn?.( Sendes i FLR-Dialog d. 23. januar 2007)

Interview d. 22. januar 2007 med tidl. Røde Kors-medarbejder Søren Nielsen, Frederikshavn. (76:58) 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070122soerennfrhrkasylc64kbps.htm

 

Her kan man bl.a høre  landsRKlejrchef Jørgen Chemnitz tale ved receptionen i anledning af lukningen af Frederikshavn Asylcenter:

Interview med Røde Kors-asylchef på landsplan Jørgen Chemnitz d. 27. januar 2006(19:57) 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060127rkasylcenterafskedsreception64kbps.htm

 Kun en person nævnte ordet asylsøger under receptionen og det var en gæst Borgmesteren

 RK-asylcentret i Frederikshavn der absolut skulle lukkes havde i øvrigt landets bedste fysiske standard.

 

Her er et interview med  landsRKlejrchef Jørgen Chemnitz efter receptionen:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060127intrkasylchefchemnitz64kbps.htm

Røde Kors-asylcenterechefen fortæller historien og forsvarer at Røde Kors har accepteret regeringernes stadige stramninger..( 5. februar 2006)

 

En idealistisk Røde Kors-medarbejder igennem 12 år har nu fået nok:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060127annevanggaardasylcenter64kbps.htm

 

I øvrigt kan man finde andet relevant materiale om de forhold som asylsøgerne må leve under på RK-lejrene på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/

 

bl.a. om vandreudstillingen af asylbørns fotos og bønfaldende breve til minister Rikke Hvilshøj:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060827monaljudstmaajegvaereher64kbps.htm

Her kan man klikke ind på alle fotos og breve (som også ligger på Støttekredsen flygtninge i fares  http://www.stoettekredsen.dk/ ) og  høre Mona Ljungberg fortælle om tilblivelsen.

 

 

- Man kan også finde relevant materiale i skriftlig form under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2

 

Der har hver gang disse dokumenter er blevet lagt på internettet samtidigt sendt links rundt til de ansvarlige embedsmænd og politikere samt medierne - bedre sent end aldrig

 

Og så endelig en hurtig kommentar til sagen (da jeg som lokalkoordinator i Frederikshavn også skal have uddelt indsamlingsruter til de tilmeldte til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling  i morgen d. 11. november, hvor man i øvrigt på www.flygtninge.dk  kan finde det nærmeste udleveringssted for indsamlingsbøsser og bare møde op kl. 10-11 i det gode vejr der er lovet)

l

Mona Ljungberg har været en utrættelig forkæmper for asylsøgernes og ikke mindst børnenes  menneskeværdige forhold og menneskerettigheder, som virkelig er blevet trådt under fode gennem at Røde Kors har accepteret at fortsætte med at drive asyllejre under stadigt ringere vilkår presset af regeringen og måske værst, at Røde Kors på den måde har leveret den bekvemme legitimering for regeringen og som vel i høj grad er en del af forklaringen på at det har taget så lang tid at råbe offentligheden op . Derfor er taler det for sig selv når en Røde Kors-medarbejder der ikke ville miste sin stilling  (eller selv sige op som Bente Rich)  nu i et desperat behov for at forsvare en dårlig sag griber til at mistænkeliggøre et hædersmenneske som Mona Ljungberg som sammen med Bente Rich skal have hovedæren for at blive ved år efter år at presse på til offentligheden nu endelig låner øre.

Hvorfor har Jyllandsposten ikke selv rejst sagen (som ikke mig bekendt er sket) Jyllandspostens journalister har straks fået tilsendt samtlige de ovennævnte dokumenter når de forelå (for øvrigt på linje med de politisk og administrativt ansvarlige)

Jyllandsposten havde hvis man ville prioritere asylbørnenes tarv på få dage have kunnet gøre det som tog den frivillige flygtningeven Mona Ljungberg og børnepsykiater Bente Rich flere års slid sammen med mange mange andre  som f.eks de unge spontane initiativtagere til Amnesti-Nu-underskriftsindsamlingen som gav 90.000 underskrifter og nu sidst initiativtagerne bag høringen om Danmarks behandling af asylbørn hvor netop psykiatere og psykologer bag den kritiserede rapport lagde deres undersøgelse frem til diskussion og hvor det havde klædt Røde Korspsykiatere og psykologer at have mødt op og fremlagt deres kritikpunkter til drøftelse.

men nu ligger der altså links heroverfor så man selv kan høre og læse om undersøgelsen og hvad der lå forud af kamp for at råbe de politisk ansvarlige op . Nu er chancen der på tirsdag d. 13.11.07

 

OG så lige et sidste link : http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071027kjerstinalmqvist64kbps.htm   

hvor  man kan høre at Forskningsresultater viser at flygtningebørn højst må være 1 år i lejre og risikerer uhelbredelig skade efter 2 år uden fremtid.

Foredrag d. 27. oktober 2007 af klinisk børnepsykolog og Dr. phil Kjerstin Almqvist om hvad det indebærer for børn at opleve voldshandlingerm lange ophold i asyllejre og senere udvisning (36:56) 

Det er optaget fra høringen om Dks behandling af asylbørn d. 27.10.07

 

Og endelig må vi til stadighed vise asyllejrbeboerne den værdighed at lade dem selv få ordet som en del efterhånden kan  - efter de mange års venten i udvisningslejrene:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050512aunstrupasylcenter64kbps.htm

Øjenvidne fortæller om baggrunden for at deportationstruede asylsøgere smadrede Avnstruplejrens kantine

 

Irakiske flygtninge i Frederikshavn ramt af madkasseordningen

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040905Madkasseramtekrirakere.htm

 

Og hør endelig hvad asylsøgere kan give os - på trods af hvordan vi behandler dem - og som vi bør fortælle politikerne på tirsdag at det vil vi ikke finde os i længere. Hør en mangeårigt afvist irakisk asylsøger spille smukke gamle danske melodier på tværfløjte

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070915IhsanAdhamfloejtestereo96kbps.htm

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, frivillig flygtningerådgiver gennem 22 år i Frederikshavn og på landsplan.

Og det gør man altså kun , fordi der ER noget at komme efter - og det var der også før 2001, men det er blevet meget meget værre siden.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden