Flygtningevenner stemmer snarest på Enhedslisten, så SF eller evt. på Radikale og KD og … IKKE på  flere

 

Frederikshavn d. 12.11.07

 

Her på falderebet efter at have fulgt valgkampen og senest efter partilederdebatten i aftes i DR1 så kan jeg ikke dy for at videregive mine indtryk fra valgkampen på baggrund af årelange erfaringer og iagttagelser.

Jeg må konstatere at kun Enhedslisten direkte og  SF indirekte (med påpegningen af Foghs ansvar for de over 4. millioner irakiske krigsflygtninge) har givet udtryk for Danmarks globale medansvar for en koordineret løsning af en snes millioner forfulgte flygtninges beskyttelsesbehov. Ret mig hvis jeg har overset Radikales, Kristendemokraternes og Ny alliances evt. konkrete entydige  ytringer herom blandt deres i øvrigt positive ord om de aktuelle traumatiserede asylsøgere..

 

Derimod lader Helle Thorning Schmidt ingen tvivl tilbage. Hun siger ja til at lade asylsøgere arbejde, men sætter derefter  hermetisk vandtætte skodder i overfor flere flygtninge til Danmark - fokuseret som hun er på at bekæmpe DFs og Foghs imponerende skræmmebillede om Danmark som flygtningemagnet, hvis Danmark med statsministeren Helle Thorning Schmidt giver asylsøgere mulighed for at arbejde. Og her bruger Socialdemokraternes statsministerkandidat ord som at Danmark skal blive ved med at have en af de strammeste asylpolitikker i EU – i stedet for i det mindste at tilslutte sig EU's flygtningepolitik som Radikale gør. (I stedet burde SD m. fl. selv have taget tyren ved hornene og fortælle om hvordan Foghs fjendebilledet nyligt er skudt ned af forskere jf  Orientering)

 

Det er netop dagen før valget nødvendigt at påpege, at det er fuldstændigt misvisende at medierne  begrænser flygtningepolitk til kun at handle om de afviste asylsøgere selv om Danmarks behandling af dem er grusom nok.

( se f.eks DRs spørgsmål til kandidater og vælgere på DR.dk, Men benyt i øvrigt lejligheden til at tjekke dine lokale kandidater generelt)

 

Og selv mht de afviste asylsøgere udelader medierne (f. eks Politiken d. 12. nov.) det absolut væsentligste spørgsmål om partierne vil give asyl  (midlertidig opholdstilladelse  med henblik på varigt ophold) som jo netop var det som 90.000 Amnesti-Nu-underskrifter støttede. Altså  har partier kunnet smyge sig udenom at svare på i fuld offentlighed om hvorvidt hver enkelt parti vil give en  fremtid i Danmark til asylsøgere, der netop er blevet yderligere traumatiseret af mange års uvished om fremtiden?. En fremtid  som er den afgørende første forudsætning og mest effektive og billigste indsats, hvis flygtningene skal få en chance for at komme sig igen og forhåbentligt (gen)erhverve erhvervsevnen.

 

 

Men inden for denne begrænsede og for medierne beskæmmende dagsorden om asylansøgere skal have lov at arbejde og bo udenfor lejrene, så kommer jeg til den konklusion at Det er Enhedslisten som mest konsekvent og utvetydigt over for offentligheden har sagt ja til asyl gennem at EL vil give asyl til asylsøgere som har siddet og ventet i 1 år i en dansk asyllejr.

 

Derfor bliver rækkefølgen EL, SF/RA/KD og sidst NA/SD, idet Khaders nyeste knæfald for Fogh og skrumpende størrelse i forhold til den reelle ”alliancepartner” DF gør nyliberalistiske NA ganske useriøs for seriøse flygtningevenner , og SD kan først med ja til at lade asylsøgere arbejde overhovedet kan komme i positivgruppen her (og her tæller en enkelt svale som Laustsens store indsats endog stærkt med) 

 

 

 

 

Altså bliver der  - for Flygtningevenner, der både føler med de konkrete indenrigske ofre  for Danmarks sidste mange års inhumane flygtningepolitik og som samtidigt tør medtænke hvordan Danmark bedst kan medvirke til at gøre en langsigtet strategisk indsats for verdens nuværende konkrete millioner af flygtninge og som i forbindelse hermed vil arbejde forebyggende på  at skabe en solidarisk og fredelig verden, - for mig at se følgende rangordning af de partier der overhovedet har udtrykt sig positivt over for asylsøgere og flygtninge:

Først Enhedslisten(Ø) (også pga. at vi må stemme EL over spærregrænsen og sige fra overfor den diskriminerende hetz mod Asmaa).

Dernæst  SF (især i kraft af  Pernille Pertou Mach, Özlem Cekic, og Kamal Qureishi som har opvejet at stemmespildsargumentet desværre er blevet luftet ) .

Og som nr. 3 Radikale (var især Gerner der stadig, så var Radikale nok blevet nr. 2)

Og på linje hermed  Kristendemokraterne 

Og så endelig som bunden i 4. division  Socialdemokraterne med deres eminente linedanserinde – sammen med Ny alliance, der hele tiden har fastholdt bevarelsen af VKOs drastiske asylstramninger i 2001 blot med en  pænere praktisering for de få flygtninge som nåede over både EU's og Danmarks ulovligt opstillede ”spærregrænser” – og endog sammen med en retslig krigsforbryder, som medierne lader løbe  fra sit medansvar for  4 millioner irakiske krigsflygtninge som slap levende ud.

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden