SOS mod Racisme uddeler Venskabsprisen til  Özlem Sara Cekic.


D 25.11.07

SOS mod Racisme Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7                                           

2200 København N

E-mail: sos@sosmodracisme.dk 

http://sos.secureid.org/

Lige værdighed for alle

 

Pressemeddelelse fra SOS mod Racisme 24. november 2007

 

SOS mod Racisme uddeler ved landsmødet d. 24. november 2007 Venskabsprisen til  Özlem Sara Cekic.

 

Özlem Cekic er kendt for sin kamp mod diskrimination af etniske mindretal på arbejdsmarkedet. Hun har en oprigtig social indignation og brænder for dem, der ikke selv kan kæmpe for deres rettigheder: voldsramte børn, socialt udstødte, hjemløse og stofmisbrugere. Hun er samtidig en af de første kvinder med minoritetsbaggrund, der er kommet i Folketinget.

 

Som medlem af Dansk Sygepleje Råd har hun stiftet Mangfoldighedsnetværket, der er en forening sundhedspersonale fra forskellige professioner med anden etnisk baggrund end dansk. Netværket bekæmper diskrimination i sundhedsvæsenet og har bl.a. påvist, at kommunerne i stor stil henviser til private leverandører, hvis borgerne ikke ønsker en social- og sundhedshjælper med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Venskabsprisen uddeles som anerkendelse for et godt initiativ, som modvirker diskrimination. Den har tidligere været uddelt til:

1991: CD’s folketingsgruppe,

1993: Poul Møller, tidl. minister,

1995 og 1997: Maj-Britt Bidstrup, RBF,

1999: Kulturkælderen, Randers,

2003: Advokat Hans Boserup,

2005: Arne Hansen, Frederikshavn (jf. http://www.arnehansen.net/051008SOSmodracismevenskabsprisArne%20H.htm )

 

 

Anne Nielsen, Formand for SOS mod Racisme.

 

Kontakt: Tlf.: 51 90 71 66

 

(videresendt sammen med adresse på Özlem Sara Cekic' interessante hjemmeside http://www.ozlem.dk/ 

I øvrigt har man straks mulighed for at høre venskabsprismodtageren sige hvad hun mener på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070915ozlemc,lweiz64kbps.htm og med link til et billede af den gæve kvinde

 

Til lykke Özlem Cekic.

Efter oplægget og debatten på "Borgere for et anstændigt Danmarks" møde Brandbjerg Højskole jf http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070915ozlemc,lweiz64kbps.htm  

 

er jeg klar over du virkeligt har gjort dig fortjent til venskabsprisen.

 

http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/070915-016-ozlem.jpg  vil man kunne se og nyde Özlem fotograferet i gang med dialogen, og glæd jer alle til nu at opleve det fortsætte fra  Folketingets talerstol

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Frederikshavn

 

 

 

Besøg SOS mod Racismes hjemmeside http://sos.secureid.org/

Her finder man bl.a på http://sos.secureid.org/stories/storyReader$70 følgende af relevans for nytilkomne der ønsker at holde sig opdateret på asyl- og etniske ligestillingsområdet jf at regeringen nu siger den vil forhandle, hvilket netop nu stiller krav til alle flygtninge- og etnisk ligetillingsvenner om at ”smede mens jernet er varmt”:

 

Links til organisationer i Danmark

Organisationer der arbejder for flygtninge, asylsøgere og etnisk ligestilling:

Amnesty International, Danmark: http://www.amnesty.dk/ 

Brandbjergnetværket: Borgere for et anstændigt Danmark: www.brandbjergnetvaerket.dk

Dansk Flygtningehjælp: http://www.flygtning.dk/ 

Dansk Røde Kors: http://www.drk.dk/ 

Dokumentations- og Rådgivnings Centeret om racediskrimination (DRC): http://www.drcenter.dk/

Evas Ark: http://www.evasark.dk/

Fair Play: http://www.bashy.dk/fair-play/

Flygtninge Under Jorden (FUJ): http://www.flygtningeunderjorden.dk/

FN-Forbundet: http://www.una.dk

Folkebevægelsen for Amnesti Nu: http://www.amnesti-nu.dk

Folkesagen for Værdig Asylpolitik: www.folkesagen.dk

Foreningen for Etnisk Ligestilling: www.etniskligestilling.dk 

Foreningen til integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet:

http://www.foreningen-nydansker.dk 

Giv racismen det røde kort: http://www.stopracismen.dk/

Hjemmeside for udlændinge: http://www.foreignersindenmark.dk/

Indvandrerrådgivningen: http://www.indvandrerraadgivningen.dk

Intet menneske er illegalt: http://illegalt.mahost.org

Krystalnatinitiativet: www.krystalnat.dk

Landsforeningen af Danske Flygtningevenner (LDF): http://home12.inet.tele.dk/ldf/

Læger siger fra: http://www.laegersigerfra.dk/

Mellemfolkeligt Samvirke: www.ms.dk

MixEurope:  www.mixeurope.dk

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Toruturofre, RCT: http://www.rct.dk/

Socialpolitisk Forening: www.socialpolitisk-forening.dk/

Støttekredsen for flygtninge i fare: www.stoettekredsen.dk 

Ægteskab uden grænser: www.aegteskabudengraenser.dk

Mails med nyheder:

Arne Hansen udsender nyhedsmails på to mailinglister, man kan tilmelde sig.

Den ene liste handler om flygtninge og asylansøgere, og alle hans nyhedsmails går ind på denne liste:

http://secureid.org:8100/Lists/Asyl/List.html

Den anden handler om indvandrere og integration: 

http://secureid.org:8100/Lists/Integration/List.html

Man kan komme på en af maillisterne og få sendt nyhedsmails direkte fra Arne Hansen, hvis man skriver til:  post@arnehansen.net

Arne Hansens hjemmeside: http://www.arnehansen.net/  

- og Frederikshavn Lokalradios Dialog-programmer  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/                                                                                                                         med lydfiler med interviews og lyd- og video-optagelser omkring flygtninge og etnisk ligestilling

 

 

 

 

Tilbage til forsiden